Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XLII_266_05 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/222/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Uchwała Nr XLII/266/05
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/222/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I “Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.

Na podstawie art. 4 pkt. 1 oraz art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1
W Załączniku do Uchwały nr XXXV/222/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I “Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 otrzymuje brzmienie:
“§ 9 Zasady dotyczące przekazywania stypendiów i ich rozliczania określone zostaną w “Umowie o dofinansowanie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” podpisanej między koordynatorem Powiatem Toruńskim a Powiatem Mogileńskim.”

2. § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
“§ 10 1. Monitoring i nadzór nad prawidłowością przebiegu realizacji programu sprawuje koordynator programu stypendialnego, którym jest Powiat Toruński, współdziałając z Powiatem Mogileńskim. W ramach Powiatu Mogileńskiego funkcje te sprawują wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Mogilnie oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Mogileński.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Leszek Nowacki

UZASADNIENIE
Zgodnie z Umową nr Ek.4338-9/05 o dofinansownaie projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach podpisaną pomiędzy Powiatem Toruńskim a Powiatem Mogileńskim w dniu 29 sierpnia 2005 r. Partner, czyli Powiat Mogileński zobowiązany jest do usuwania wszelkich nieprawidłowości wskazanych przez Beneficjenta, czyli Powiat Toruński.
Beneficjent wskazał konieczność uszczegółowienia zapisów przyjętego przez Partnera “Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych i dotowanych przez Powiat Mogileński na rok szkolny 2005/2006”.

Zgodnie z art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Leszek Nowacki

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-01-12 13:28:40
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 13:33:01
Ostatnia zmiana:2008-11-06 12:17:46
Ilość wyświetleń:501

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij