Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XL_260_05 w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

UCHWAŁA NR XL/260/05
RADY POWIATU W MOGILNIE
Z DNIA 25 LISTOPADA 2005R.

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2005r Nr. 52, poz. 467 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjąć warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Mogileńskiemu.

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Leszek Nowacki

Załącznik
do Uchwały Nr XL/260/ 05
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 25 listopada 2005r.

Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.

§1. Rodzice (prawni opiekunowie ) dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych wnoszą opłatę za posiłki w stołówce, równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalanych przez dyrektora odpowiednio młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.

§2. Przy ustaleniu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej w składzie rodziny uwzględnia się to dziecko, a także dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo wychowawczej, jeżeli rodzice ponoszą odpłatność za ich pobyt.

Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty, o których mowa w § 1 załącznika, należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka.

§3. Osoby wymienione w § 1 mogą być całkowicie zwolnione z odpłatności za posiłki w stołówce, gdy:

  1. nie posiadają żadnego dochodu,
  2. dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w § 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
  3. ich dzieci zostały umieszczone w placówce na koszt Skarbu Państwa ,
  4. przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów) uległo długotrwałej lub ciężkiej chorobie,
  5. w innych przypadkach losowych.

§4. Ustala się następujące warunki częściowego zwolnienia z odpłatności za posiłki w stołówce jeżeli dochód na osobę ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) nie przekracza:

  1. 150% dochodu - odpłatność 25% kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie,
  2. 200% dochodu – odpłatność 50% kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie,
  3. 250% dochodu – odpłatność 75% kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

§5. W przypadku, gdy osoby zobowiązane są do odpłatności za więcej niż jedno dziecko przebywające w placówce, ponoszą odpłatność:

  1. za pierwsze dziecko zgodnie z § 4 niniejszego załącznika,

  2. za kolejne dziecko w wysokości 50% odpłatności ustalonej na podstawie § 4 niniejszego załącznika.

§6.Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty o której mowa w § 1 dokonuje Starosta Mogileński decyzją administracyjną na okres nie dłuższy niż 1 rok.

§7. Dochody rodziców lub osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności winny zostać udokumentowane stosownymi zaświadczeniami z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub – w przypadku rozpatrywania sprawy z urzędu – z miesiąca poprzedzającego wydanie decyzji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Leszek Nowacki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XL/260/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

W związku z wejściem w życie z dniem 11.11.2005r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.10.2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach zachodzi konieczność (na mocy § 1 pkt. 4 lit. c) w/w rozporządzenia) ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.Mając na uwadze przedstawione wyżej informacje zasadne jest przekazanie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Mogilnie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Leszek Nowacki

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-01-12 12:48:14
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 12:59:58
Ostatnia zmiana:2008-11-06 12:13:05
Ilość wyświetleń:2144

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij