Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XL_259_05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XL/259/ 05
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm,./ oraz z art. 35 a ust. 1 pkt. 7 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123 poz. 776 z dnia 9 października 1997 r. z późn. zm./

Rada Powiatu
Uchwala co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr XXXVIII/247/05 Rady Powiatu w Mogilnie z 9 września 2005 roku określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt 3 załącznika do uchwały w pozycji “Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych” - osoby dorosłe kwotę 86.605 zł zastępuje się kwotą 83.041 zł natomiast dzieci i młodzież - kwotę 42.380 zł zastępuje się kwotą 41.076 zł.

2. w pkt 3 załącznika do uchwały w pozycji “Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w pozycji dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” – osoby dorosłe - kwotę 93.013 zł zastępuje się kwotą 103.529 zł , natomiast dzieci i młodzież - kwotę 28.000 zł zastępuje się kwotą 37.087zł.

3. w pkt 3 załącznika do uchwały w pozycji “Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w pozycji dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych” kwotę 90.900 zł zastępuje się kwotą 76.165 zł.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Leszek Nowacki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/259/ 05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września 2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu określa na rok 2005 zadania, na których realizację przekazuje środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. W związku z dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych konieczne jest przeniesienie w/w środków niewykorzystanych w turnusach rehabilitacyjnych ( rezygnacje ) oraz z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych.

Poniższa tabela przedstawia stan środków po rozdysponowaniu w stosunku do dotychczasowych.

 


Przeznaczenie środków

Środki przed zmianą Uchwały

Środki po zmianie Uchwały

1. Środki finansowe dla powiatu ogółem

438.892

438.892

2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

28.831

28.831

- dofinansowanie szkolenia

12.750

12.750

- zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na Ubezp. Społ.

16.081

16.081

3. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

410.061

410.061

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

128.985

124.117

* osoby dorosłe

86.605

83.041

* dzieci i młodzież

42.380

41.076

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

121.013

140.616

* osoby dorosłe

93.013

103.529

* dzieci i młodzież

28.000

37.087

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

90.900

76.165

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełn.

4.163

4.163

Warsztat Terapii Zajęciowej

65.000

65.000

 

 


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-01-12 12:46:23
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 12:59:58
Ostatnia zmiana:2008-11-06 12:12:57
Ilość wyświetleń:599

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij