Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 139/05

PROTOKÓŁ Nr 139/05
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 23 LISTOPADA 2005r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu  przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
4. Przedstawienie informacji  w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Mogileńskiego.
5. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników administracyjno- obsługowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
6. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
7. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 2 lipca 2004 r.  w sprawie opracowania i realizacji, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Przedstawienie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września  2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
12. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Roman Olejniczak  zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedstawił zmiany w statucie SPZOZ zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zastępca Dyrektora SPZOZ Roman Olejniczak stwierdził, że SPZOZ nie wykonuje już sekcji zwłok co zostało wykreślone z § 8 i pkt. 14 otrzymuje brzmienie: Czynności w zakresie pobierania badań histopatologicznych.Wszystkie szpitale, które miały oddziały dla przewlekle chorych muszą przekształcić je w zakłady opiekuńczo lecznicze. Skierowania do zakładu wystawiać będą różne instytucje a pobyt będzie współfinansowany przez pacjenta. Poprawka zawarta jest w § 16 pkt 1 ppkt 1) po ppkt.: Oddział dla Przewlekle Chorych dodaje się kolejny ppkt., w brzmieniu: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z wydzielonymi łóżkami apalicznymi.
W Strzelnie wykonywano procedury związane z chirurgią urazowo -ortopedyczna i urologią. Narodowy Fundusz Zdrowia jednak pieniądze przekaże pod warunkiem istnienia pododdziałów na oddziale chirurgii stąd poprawka w § 16 - pkt 1 ppkt 2) lit. b) otrzymuje brzmienie: b) Oddział chirurgiczny:
- pododdział chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- pododdział urologii.
W § 16 pkt. 2 lit. a) ppkt Zespół opieki hospicyjnej domowej otrzymuje brzmienie: Hospicjum domowe, jest to tylko zmiana nazewnictwa. Hospicjum jest przyłączone do oddziału  dla przewlekle chorych.
W Strzelnie dopisano działającą już Poradnię Dermatologiczną. Zmiana jest zapisana w § 16 pkt. 2 lit. c) po ppkt. Poradnia Diabetologiczna dodaje się kolejny ppkt., w następującym brzmieniu:  Poradnia Dermatologiczna.
W § 16 pkt. 2 lit. g) otrzymuje brzmienie: g) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wójcinie; 88-311 Wójcin, Gm. Jeziora Wielkie, -Poradnia Ogólna. Wykreślono tutaj Poradnię Ginekologii i Położnictwa, która już nie działa.
W § 15 pkt 1, po ppkt.: Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Mogilnie 88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10, dodaje się kolejny ppkt., w następującym brzmieniu: -Poradnia Dziecięca w Mogilnie, 88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 4. Jak wszyscy wiedzą poradnia działa od bardzo dawna, została po prostu pominięta w statucie.
Dyrektor  Jerzy  Kriger poinformował zebranych, że w roku ubiegłym zostały przeprowadzone tylko cztery sekcje zwłok w roku bieżącym jeszcze nie odbyła się żadna i dlatego zaproponowano wykreślenie tego ze Statutu SPZOZ. Zakładu nie stać na dostosowanie pomieszczeń, taniej jest sekcje zlecić komuś innemu.
Dyrektor  Jerzy  Kriger poinformował, że podpisywanie kontraktów w NFZ jest finalizowane. Kontrakt ogólnie jest lepszy niż w roku 2005, jednak ma świadomość, że środki nie pokryją kosztów jednostki ale dyrekcja postara się aby strata była jak najmniejsza. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym pacjent będzie płacił za pobyt 70% swoich dochodów (emerytura czy renta). Opieka nad pacjentami w stanie apalicznym będzie bardzo droga. W zakładzie jest trzydzieści łóżek i nawet przy najniższym dochodzie pacjenta, będzie to w sumie dawało pewną kwotę, która będzie dochodem SPZOZ. Na oddziale zostaną wymienione okna, zostanie odbudowana sieć przyzywowa i uruchomiony zostanie punkt higieny osobistej.
Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.4
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz zabrał głos w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Mogileńskiego. Wyjaśnił, że w Strzelnie utworzona została Apteka "VERIS" z którą należy uzgodnić godziny otwarcia i dyżury. Zarząd Powiatu w Mogilnie po zasięgnięciu opinii Izby Aptekarskiej, Burmistrza Miasta Strzelno oraz po konsultacji z właścicielem apteki, podejmie uchwałę w przedmiotowej sprawie.
Ad.5
Andrzej Konieczka naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników administracyjno- obsługowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 290/05.
Ad.6
Andrzej Konieczka naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 291/05.
Ad.7
Andrzej Konieczka naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 292/05.
Ad.8
Andrzej Konieczka naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 2 lipca 2004 r.  W sprawie opracowania i realizacji, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.9
Starosta przedstawił zmiany w  projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września  2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.10
Starosta poinformował zebranych, że został położony asfalt przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Szerzawach.
Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował o spotkaniu z Kierownikiem  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy  w sprawie proponowanych zadań do realizacji na drogach krajowych na terenie działań Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy w latach 2007-2013.
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra poinformowała zebranych o możliwości wprowadzenia pod obrady Rady Powiatu uchwały budżetowej w związku z przekazaniem środków na oświatę.
Ad.11
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2006-01-12 12:04:24
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 12:13:59
Ostatnia zmiana:2006-01-12 12:13:59
Ilość wyświetleń:988

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij