Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 136/05

PROTOKÓŁ Nr 136/05
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 4 LISTOPADA 2005r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu  przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul.Sądowej 21a, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
4. Przedstawienie kalkulacji budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2006.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
7. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul.Sądowej 21a, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 284/05.
Ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła kalkulacje budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r, które stanowią załącznik do protokołu.
Skarbnik przedstawiła wnioski Gminnych Spółek Wodnych  z Strzelna, Dąbrowy, Jezior Wielkich i Mogilna o przyznanie dotacji ze środków publicznych na 2006r. oraz Polskiego Związku Wędkarskiego w Mogilnie z prośba o udzielenie dotacji na działalność statutową koła i zarybianie Jeziora Mogileńskiego, które stanowią załącznik do protokołu.
Zarząd zaopiniował pozytywnie wnioski gminnych spółek wodnych z Mogilna i Strzelna.
Zarząd szczegółowo omówił przede wszystkim budżet dróg publicznych powiatowych. Przeanalizowano plan robót drogowych na rok 2006 i wydatki związane z remontami oraz naprawą dróg powiatowych.
Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił propozycje wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  2006r, które stanowią załącznik do protokołu.
Zarząd zaaprobował wstępne kalkulacje do budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2006.
Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła wniosek dyrektora ZS w Mogilnie  o przesunięcie środków w ramach dochodów własnych  paragrafu żywieniowego (4220) na modernizację pracowni komputerowej i czytelni.
Zarząd nie wyraził zgody na powyższe, ponieważ nie ma możliwości prawnych dokonywania przesunięcia środków  z dochodów własnych na ww. cele z uwagi na ograniczenia uchwały  a dn.25.II.05r
Starosta przedstawił również przesłane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie wyjaśnienia na zapytania zarządu, które stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka zabrał głos w sprawie odpowiedzi SPZOZ i stwierdził, że  dyrektor nie udzielił pełnej odpowiedzi, w związku z powyższym powinien spotkać się  z Zarządem Powiatu w Mogilnie. Ponadto dyrektor zobowiązał się przesłać do gmin informację  o sytuacji zakładu, do dnia dzisiejszego nie ma informacji czy pisma zostały wysłane. Powiat jest organem założycielskim i powinien znać sytuację w zakładzie.
Zarząd postanowił zaprosić na jedno z najbliższych posiedzeń władze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, celem przedstawienia planów przyszłościowych zakładu.
Starosta poinformował, że dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy czeka na sygnał ze strony powiatu  w sprawie dzierżawy pomieszczenia  z przeznaczeniem na punkt informacyjny. Zarząd wyraził zgodę aby w powyższej sprawie użyczyć pomieszczenie  w budynku przy ul.Sądowej 21a.
Ad.6
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2005-11-14 12:38:56
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 11:57:20
Ostatnia zmiana:2006-01-12 11:57:20
Ilość wyświetleń:511

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij