Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 135/05

PROTOKÓŁ Nr 135/05
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 27 PAŹDZIERNIKA 2005r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu  przewodniczył starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005r.
4. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie kalkulacji budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2006.
6. Informacja dotycząca likwidacji internatu Zespołu Szkół w Mogilnie.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005r.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 282/05.
Ad.4
Magdalena Szwarckopf  z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami  przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego. Przetarg dotyczyć będzie dwóch lokali użytkowych położonych w miejscowości Bielice, obręb Marcinkowo, gmina Mogilno.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 283/05.
Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła kalkulacje budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r, które stanowią załącznik do protokołu. Skarbnik stwierdziła, że udział w podatku od osób fizycznych przyjęty zgodnie z wytycznymi z ministerstwa jest o 453.047zł. większy w stosunku do budżetu  roku 2005. Subwencja oświatowa  wzrosła o 780.880zł. ale jest to wzrost o niecałe 2% w stosunku do poprzedniego budżetu.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaapelował aby kwota na koncie Rady Powiatu była co najmniej na poziomie roku 2005r. Złożył również oficjalny wniosek  aby dyrektorzy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedstawili  plany przyszłościowe zakładu. Kredyt został udzielony, ale władze powiatu muszą wiedzieć co dalej? Sanepid stawia wysokie wymogi i może się okazać, że służba zdrowia nie spełnia wymaganych standardów co uniemożliwi dalsze wykonywanie usług. Przede wszystkie trzeba ustawić priorytety, co w jakiej kolejności wykonać. Przewodniczący Rady Powiatu chciałby dowiedzieć się, czy informacja o sytuacji w SPZOZ została przekazana do gmin zgodnie z obietnicą dyrektora, którą złożył na ostatniej sesji Rady Powiatu w Mogilnie.
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił zebranym budżet oświaty zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd szczegółowo omówił również wydatki związane z remontami i naprawą dróg powiatowych.
Ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił wniosek dyrektora ZS w Mogilnie dotyczący likwidacji internatu przy ul.Ogrodowej, w związku z brakiem wychowanków.
Zarząd zdecydował, że  likwidacja nastąpi  z dniem 1 stycznia 2006r.  a obiekt zostanie zagospodarowany w inny sposób.
Ad.7
Starosta przedstawił wnioski:
- Społecznej Straży Rybackiej  Powiatu Mogileńskiego w sprawie dofinansowania zakupu łodzi  plastikowej wraz z przyczepką podłodziową,
po analizie powyższego zarząd nie widzi możliwości sfinansowania  zadania z powodu braku środków finansowych. 
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w sprawie  zagwarantowania  w budżecie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006r. Środków w celu kontynuowania prac termomodernizacyjnych w budynkach Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach,
zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.
- Ośrodka Zdrowia w Markowicach w sprawie wymiany 10 okien i drzwi wejściowych,
Zarząd zdecydował przekazać wniosek pod rozwagę dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
- Stefana Wychorskiego i Janusza Gościaka w sprawie odmownej odpowiedzi umorzenia czynszu  z tytułu najmu garaży,
Zarząd zlecił wydziałowi Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami udzielenie pisemnych szczegółowych wyjaśnień zainteresowanym.

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu omówiła realizację budżetu za III kwartał 2005 roku.
Ad.8
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2005-11-14 12:37:31
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2006-01-12 11:57:20
Ostatnia zmiana:2006-06-29 08:58:53
Ilość wyświetleń:659

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij