Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 129/05

PROTOKÓŁ Nr 129/05
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 31 SIERPNIA 2005r.


Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Barczak.
W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie informacji ekonomiczno -finansowej za I półrocze 2005r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVII/239/05 Rady Powiatu w Mogilnie z 22 lipca 2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Przedstawienie informacji Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2005r.
6. Przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatu Mogileńskiego w 2004r. oraz  w I półroczu 2005r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w  sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w  sprawie określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2006 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w  sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego programów stypendialnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
12.  Informacja  z przeprowadzonego przetargu dot. wyboru banku oraz przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie  wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
14. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Irena Gaszak Księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie przedstawiła informację ekonomiczno -finansową za I półrocze 2005r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie wg. załącznika do protokołu. Sprawozdanie nie jest ciekawe, powiedziała, wydatki równają się kosztom  ale zadłużenie nie rośnie. Zakład złożył wniosek  o pożyczkę.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać informację pod obrady rady.
Ad.4
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie przedstawia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVII/239/05 Rady Powiatu w Mogilnie z 22 lipca 2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wg. załącznika do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.5
Janina Baranowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła informację Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2005r wg. załącznika do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać informację pod obrady rady.
Ad.6
Stanisław Lenz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Mogilnie przedstawił sytuację na lokalnym rynku pracy Powiatu Mogileńskiego w 2004r. oraz  w I półroczu 2005r.wg. załącznika do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać informację pod obrady rady.
Ad.7
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w  sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów, wg. załącznika do protokołu. Zgłaszanie kandydatów trwać będzie do piątku, w chwili obecnej zgłosiła się tylko jedna osoba. W poniedziałek odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i kandydaci zostaną przedstawieni komisjom i radzie powiatu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.8
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w  sprawie określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów, wg. załącznika do protokołu. Przedstawił również, jak wyglądało dotychczas wynagrodzenie rzecznika i jak należy określić warunki pracy i płacy na dzień dzisiejszy. Wymiar czasu pracy - 1/3 etatu, miejsce wykonywania pracy - siedziba Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, wynagrodzenie zasadnicze między XV a XVIII kategorią zaszeregowania, dodatek funkcyjny, wg stawki 6, w wysokości między 1 a 140% najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za wysługę lat. 
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005r.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 272/05.
Ad.10
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2006 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.
Zarząd jednogłośnie podjął przedstawioną powyżej uchwałę nr 273/05.
Ad.11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w  sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego programów stypendialnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", wg. załącznika do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.12
Józef Górny Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował zebranych gości o wynikach przetargu w sprawie  wyboru banku, który będzie prowadził obsługę budżetu powiatu. Stwierdził, że złożono tylko jedną ofertę , która spełniła wszystkie warunki wyszczególnione w specyfikacji. Oferta była z Powszechnej Kasy Oszczędności S.A. o/Bydgoszcz.
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu, wg. załącznika do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.13
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r, wg. załącznika do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać uchwałę pod obrady rady.
Ad.14
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.15
Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak poinformował o :
- odbytych dożynkach wojewódzkich, gdzie stoisko powiatu zajęło drugie miejsce,
- przygotowanym kosztorysie na remont dachu na budynku weterynarii.
Zarząd wyznaczył delegacje, które będą obecne na rozpoczęciu roku szkolnego  w szkołach powiatowych.
Ad.16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2005-10-07 10:47:34
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2005-10-07 10:52:05
Ostatnia zmiana:2005-10-07 10:52:05
Ilość wyświetleń:633

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij