Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 38/05

PROTOKÓŁ  Nr 38/05
KOMISJI  BEZPIECŃSTWA I INFRASTRUKTURY  RADY POWIATU W  MOGILNIE
z dnia 7 września 2005  roku

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski.
W  posiedzeniu wzięło udział  7  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia;

1.Otwarcie.
2.Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXXVIII sesję  Rady  Powiatu.
3.Zakończenie

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Przewodniczący  Karol  Dłutkowski   poprosił  o  przedstawienie  wykonania  budżetu  Powiatu  za  I półrocze  2005r. Skarbnik Karinę  Kostyrę .
Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała , że  zostały  wykonane  pewne  inwestycje  takie jak  droga,  ocieplenie  szkół, wymiana okienw  szkołach, remont  sanitariatów w  Zespole  Szkół Zawodowych  w  Strzelnie. Powiedziała, że   jeszcze  nie  otrzymaliśmy  opinii  z  RIO, prawdopodobnie dlatego, że  zmieniły  się  osoby  wydające opinię i  dlatego  dłużej to  trwa.  Natomiast omówiła  subwencje, dotacje , dochody  własne  Powiatu i  środki  finansowe  uzyskane  na  podstawie  porozumień, np. z Gminą  Mogilno, która  zobowiązała  się  dofinansować  Straż  Pożarną oraz  Szpital  Powiatowy, jednocześnie  zaznaczyła  że   na Powiecie  ciążą zobowiązania  takie  jak  kredyt  bankowy. Stwierdziła, że  pieniądze  są  wydawane  zgodnie  z  planem  i  budżet  za  I  półrocze  2005r. został  wykonany  w  50, 26%.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt uchwały  dotyczący  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2005r.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.
Przewodniczący  omówił  informację  ekonomiczno –finansową za I półrocze 2005r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Komisja  informację  przyjęła  do  wiadomości.
Następnie  o  przedstawienie  informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatu Mogileńskiego w 2004r. oraz  w I półroczu 2005r.
poprosił  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  Stanisława  Lenza.
Dyrektor  Stanisław  Lenz  poinformował,  że  bezrobocie  w  Powiecie  wynosi  28,2 %  i  jest  podobne  jak  w  powiatach  ościennych, nie  wiele  w  naszym  Powiecie  się  zmieniło,  ponieważ  nie  przybył  żaden  inwestor.
Członek  Leszek  Nowacki  zapytał,  czy  Urząd  przewiduje  szkolenia  w  zakresie  języka  angielskiego?
Dyrektor  Stanisław  Lenz  odpowiedział,  że  prowadzone  są  kursy  dla  kelnerów  z  elementami  języka  obcego.
Przewodniczący poddał  pod  głosowanie  informację  Powiatowego  Urzędu  Pracy.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.
Przewodniczący  poprosił  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę  o  przedstawienie  informacji  analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonania planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.
Naczelnik Andrzej  Konieczka  poinformował,  że  matury  w  szkołach  Powiatu  wypadły  średnio,  tak  jak  w  całym  kraju,  rektrutacja  do  szkół wypadła w  niektórych szkołach  lepiej niż  w  ubiegłym  roku, natomiast  rozpoczęte  remonty  zostały  zakończone, w  Zespole  Szkół w  Mogilnie  ocieplono  boczne  ściany  budynku, w  Zespole  Szkół  Zawodowym  w  Strzelnie  wyremontowano  sanitariaty, klaso – pracownie i  część  okien  oraz  jedną  ze  ścian  budynku.
Przewodniczący  Komisji poprosił  Skarbnik  o  omówienie  projektów  budżetowych.
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła projekt   uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.
Następnie  przedstawiła   projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  banku  prowadzącego  obsługę  budżetu  Powiatu.
Komisja  Przetargowa  poinformowała ,  że  bankiem  który  będzie  obsługiwał  Powiat  będzie  PKO  S.A. o/Bydgoszcz
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.
Przewodniczący  omówił  projekt  uchwały   w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVII/239/05 Rady Powiatu w Mogilnie z 22 lipca 2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Następnie   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało   7 członków  Komisji.
Komisja postanowiła,  że decyzje dotyczącą  Powiatowego  Rzecznika Konsumentów    podejmie  przed  sesją  Rady  Powiatu, razem  z  pozostałymi  Komisjami Rady.

Ad. 3
Na  tym Przewodniczacy  zakończył   obrady  i  zamknął   posiedzenie.

 

 

                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                               Karol  Dłutkowski

Protokołowała:
Małgorzata Wilk

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-09-30 12:01:33
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-09-30 12:05:17
Ostatnia zmiana:2007-04-05 10:05:59
Ilość wyświetleń:536

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij