Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 39/05

PROTOKÓŁ Nr 39/05
Z POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY  I  ZDROWIA  ORAZ PROTOKÓŁ  Nr 39/05 KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW RADY   POWIATU  w  Mogilnie i Strzelnie z  dnia  6 września    2005 r.


Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rafał  Giemza.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Omówienie  wyników  matur  w  Powiecie .
3.Wizytacja  szkół  w  Strzelnie.
4.Opiniowanie  wykonania  budżetu  Powiatu  za  I półrocze  2005r.
5.Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na XXXVIII sesję  Rady  Powiatu.
6.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Komisja  przyjęła  zaproponowany  porządek  posiedzenia  jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie  wyników  matur  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania,  Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Sportu   Andrzeja  Konieczkę.
Andrzej  Konieczka  poinformował,  że  do  egzaminów  maturalnych  przystąpiło  333 uczniów, wyniki  egzaminów  można  powiedzieć,  że  w  skali  województwa  wypadły  średnio, należy  powiedzieć,  że  były  szkoły  które  wypadły  lepiej  w  powiecie,  ale  też  były  szkoły  które  muszą  więcej  popracować  nad  poziomem  przygotowania  uczniów  do  kolejnego  egzaminu. Zarząd  odwiedził  wszystkie  szkoły  i  stwierdził,  że  zaplanowane  w  nich  inwestycje  zostały  zakończone. Jeśli chodzi  o  stypendia  uczniowskie  to  wszystkie za ubiegły   rok   zostały  rozliczone,  natomiast  studenckie  rozliczane  są  na  bieżąco,  audyt  stwierdził  niewielkie  błędy. Następnie  przedstawił  arkusze  funduszu   wynagrodzeń  wszystkich  pracowników   wg  placówek.

Ad. 3 
Komisja  drugi  pkt. posiedzenia  odbyła w Młodzieżowym Ośrodku  Wychowawczym dla  Chłopców  im. Św. Jana Bosko w  Strzelnie i w   Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Strzelnie  przy  ul. Kościuszki 15. Komisja  zapoznała  się  z  wykonaniem  kapitalnych  remontów w  ośrodku  i  szkole min.  sanitariatów,   ociepleniem ścian  szczytowych  szkoły, z  częściową  wymianą  okien w  szkole.
Dyrektor Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  dla  Chłopców im. Św. Jana  Bosko Jerzy  Zebel    poinformował  Komisję  o  zbliżającym   się  w  przyszłym  roku  10  - leciu  istnienia  Ośrodka i  z  tym  związanego  sztandaru  Ośrodka.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  powiedział, że  w  przyszłym  roku  należałoby  w  budżecie  zarezerwować  około  100 tys. na  remonty  w  Ośrodku, między innymi  na  wymianę  okien , na  remont  łazienek  i  pokoi  wychowanków.
Dyrektor  Zespołu  Szkół  Zawodowych  Piotr  Cieślik  przedstawił  Komisji  wyremontowane  klaso – pracownie,  łazienki,  ocieploną jedną  ze  ścian  szkoły, poprowadzono  nitkę  ogrzewania  do  jednej  z  klas,  wymieniono  rynny  spadowe, jednocześnie  powiedział  o  potrzebach  jakie  są  do  wykonania, między  innymi  to  wymiana  okien  w  sali  gimnastycznej,  ocieplenie  pozostałych  ścian  budynku,  wymiana  ogrzewania  tzn.  krezowanie  rur  i  grzejników.

Ad. 4 – c.d. w  Starostwie Powiatowym w Mogilnie posiedzenie  wspólne  z  Komisją  Gospodarki  i  Finansów 
Przewodniczący  Rafał  Giemza  poprosił  o  przedstawienie  wykonania  budżetu  Powiatu  za  I półrocze  2005r. Skarbnik Karinę  Kostyrę .
Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała , że  opinii  z  RIO  dotychczas  nie  otrzymaliśmy, natomiast omówiła  subwencje, dotacje , dochody  własne  Powiatu i  środki  finansowe  uzyskane  na  podstawie  porozumień, np. z Gminą  Mogilno, która  zobowiązała  się  dofinansować  Straż  Pożarną oraz  Szpital  Powiatowy, jednocześnie  zaznaczyła  że  ciążą  na Powiecie   zobowiązania  takie  jak  kredyt  bankowy. Stwierdziła, że  pieniądze  są  wydawane  zgodnie  z  planem  i  budżet  za  I  półrocze  2005r. został  wykonany  w  50, 26%.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt uchwały  dotyczący  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2005r.
Za  głosowało :
         5  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia,
         4  członków  Komisji  Gospodarki  i  Finansów.

Ad. 5Przewodniczący  poprosił  Skarbnik  o  omówienie  projektów  budżetowych.
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła projekt   uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało :
         5  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia,
         5  członków  Komisji  Gospodarki  i  Finansów.

Następnie  przedstawiła   projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  banku  prowadzącego  obsługę  budżetu  Powiatu.
Komisja  Przetargowa  poinformowała ,  że  bankiem  który  będzie  obsługiwał  Powiat  będzie  PKO  S.A. o/Bydgoszcz
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało :
         5  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia,
         5  członków  Komisji  Gospodarki  i  Finansów.
Przewodniczący  poprosił  Sekretarza  Krzysztofa  Dobrychłop  o  przedstawienie  projektu  uchwały  dotyczącego  powołania  Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  poinformował,  że  wpłynęła  jedna  oferta i  Rada  zadecyduje, o  warunkach  pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Komisje  postanowiły,  że decyzje dotyczącą Powiatowego  Rzecznika Konsumentów  podejmą z  pozostałymi  Komisjami przed  sesją  Rady  Powiatu,  jeśli  chodzi  o  warunki  pracy  i  płacy  Rzecznika,  natomiast  kandydatura  Pani  Marii Huszcza – Wnieckiej  została  przyjęta  jednogłośnie.
Przewodniczący przedstawił  projekt uchwały   w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXVII/239/05 Rady Powiatu w Mogilnie z 22 lipca 2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Następnie   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało :
         5  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia,
         5  członków  Komisji  Gospodarki  i  Finansów.
Ad. 6

Na  tym Przewodniczacy  zakończył   obrady  i  zamknął   posiedzenie.

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                         mgr  Rafał  Giemza

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-09-30 11:48:53
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-09-30 11:59:16
Ostatnia zmiana:2007-04-11 11:04:27
Ilość wyświetleń:646

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij