Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 127/05

PROTOKÓŁ Nr 127/05
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 19 SIERPNIA 2005r.

Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Barczak.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków w 2005r.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.

Protokół spisał Paweł Pollak.
Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła dochody i wydatki Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2005 roku. Po stronie dochodów Skarbnik omówiła subwencje, dotacje, dochody własne Powiatu i pieniądze uzyskane na podstawie porozumień, np. z Gminą Mogilno, która zobowiązała się dofinansować m.in. Straż Pożarną oraz Szpital Powiatowy.
Skarbnik poruszyła też sprawę zaległości finansowych za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szerzawach. Omówiła także zobowiązania wynikające ze sprawozdań, m.in. kredyt bankowy i wymagalne zobowiązania.
Skarbnik Stwierdziła, że pieniądze są wydawane zgodnie z planem i budżet za I półrocze 2005r. został wykonany w 50,26%.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał ile procent budżetu przeznacza się na utrzymanie administracji w Starostwie Mogileńskim.
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra odpowiedziała, że jest to ok. 9% budżetu Powiatu.
Ponadto omówiono poszczególne źródła dochodów i wydatków budżetowych w rozbiciu na działy.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Tomasz Barczak odczytał projekt uchwały w  sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.
Zarząd przyjął jednogłośnie Uchwałę Nr 270/05.
Ad.4
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła zmiany w planie wydatków budżetowych w 2005 roku.
Zmiana w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup opału, przeniesienia w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe dokonano w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenia mienia i budynków Starostwa, przeniesienia w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej dokonano w celu zabezpieczenia środków na opłatę sądową wynikającą z wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz na środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników, zmiana w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wynika z konieczności wydzielenia wynagrodzeń osobowych członków korpusu cywilnego oraz zabezpieczenia środków na opłaty za usługi internetowe. Przeniesienie w rozdziale 85403 dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie i związane jest z opłatami za obóz socjoterapełtyczny wychowanków Ośrodka.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Tomasz Barczak odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków w 2005r.
Zarząd przyjął jednogłośnie Uchwałę Nr 271/05.
Ad.5
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia.
Ad.6
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop poruszył sprawę zatrudnienia Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Wyjaśnił, że jeszcze dziś tj. 19.08.2005r. informacja o wolnym stanowisku pracy zostanie podana do publicznej wiadomości a 05.09.2005r. Komisja Konkursowa ogłosi, kto spełnia określone warunki  i zostanie dopuszczony do konkursu. Warunkiem jest posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego lub ekonomicznego oraz 5-letnia praktyka zawodowa. Rodzi się pytanie czy Rada Powiatu będzie przeprowadzać głosowanie nad wszystkimi kandydatami spełniającymi kryteria, czy Komisja Konkursowa ma wybrać na podstawie kwalifikacji najlepszego kandydata i dopiero wówczas Rada będzie przeprowadzać głosowanie nad powołaniem  go na Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka powiedział, że jego zdaniem drugie rozwiązanie jest prawidłowe. Członkowie Zarządu zgodzili się z Przewodniczącym Rady.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Tomasz Barczak poinformował, że Powiat Mogileński będzie promował się na Targach Polagra, dlatego trzeba zabezpieczyć środki na sfinansowanie stoiska Powiatu.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Tomasz Barczak poinformował, że 17.08.2005r. Powiat Mogileński gościł delegację z Włoch. Podczas spotkania władze Powiatu Mogileńskiego przekonywali gości do inwestowania na terenie naszego Powiatu. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że wizyta została sfinansowana ze środków poza budżetowych.  
Przewodniczący Zarządu Powiatu Tomasz Barczak zaprosił zebranych na dożynki wojewódzkie, które odbędą się w Żninie 28.08.2005r., zaznaczył, że Powiat Mogileński będzie tam miał swoją reprezentację, która będzie go promować.
Członek Zarządu Henryk Przybysz zapytał czy spełnione są już wszystkie warunki do rozpoczęcia kolejnego etapu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Tomasz Barczak odpowiedział, że trwa przygotowywanie dokumentów do Banku Gospodarstwa Krajowego.
Ad.7 
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2005-09-01 11:23:40
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2005-09-01 11:27:38
Ostatnia zmiana:2005-09-01 11:27:38
Ilość wyświetleń:1153

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij