Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 123/05

PROTOKÓŁ  Nr 123/05         
Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE
odbytego  dnia  11 lipca   2005r.

Posiedzenie   Zarządu   prowadził  Przewodniczący  Tomasz  Barczak.
W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:
1.  Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Podjęcie  projektu  uchwały  Zarządu  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargowej  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Mogileńskiego.
4. Podjęcie  projektu  uchwały  Zarządu  w  sprawie  wynajmu  lokali   stanowiących  własnośc  Powiatu  Mogileńskiego, położonych  w  Mogilnie  w  budynku  przy  ul. Sądowej  21 a.
5. Podjęcie  projektu  uchwały  Zarządu  w  sprawie  użyczenia  lokalu  użytkowego   stanowiącego  własnośc  Powiatu  Mogileńskiego  położonego  w  Mogilnie  w  budynku  przy  ul. Sądowej  21 a .
6. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w  sprawie   określenia  zadań  na  których realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób   Niepełnosprawnych. 
7. Ogłoszenie  konkursu  na  prowadzenie  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie.
8. Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  posiedzeń.
9. Sprawy  różne.
10. Zakończenie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Ad. 2
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.
Ad. 3
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  inspektora    z  Wydziału  Geodezji , Kartografii, Katastru  i  Nieruchomości Magdalenę  Schwarckopf.
Inspektor  Magdalena  Schwarckopf  przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie   przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargowej  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Mogileńskiego.
Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za   głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  uchwałę pod  Nr  261/05.
Ad. 4
Inspektor  Magdalena  Schwarckopf  omówiła   projekt  uchwały  Zarządu  w   sprawie  wynajmu  lokali   stanowiących  własnośc  Powiatu  Mogileńskiego, położonych  w  Mogilnie  w  budynku  przy  ul. Sądowej  21 a.
Przewodniczący  przypomniał, że  Zarząd  na  poprzednich  posiedzeniach  wydał  pozytywną  opinię  na  wynajem  lokalu  na  kancelarię  notarialną .
Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za   głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  uchwałę pod  Nr  262/05.
Ad. 5
Inspektor  Magdalena  Schwarckopf następnie  przedstawiła     projekt  uchwały  Zarządu   w  sprawie  użyczenia  lokalu  użytkowego   stanowiącego  własność  Powiatu  Mogileńskiego  położonego  w  Mogilnie  w  budynku  przy  ul. Sądowej 21 a  Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za   głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  uchwałę pod  Nr  263/05.
Ad. 6
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Marię  Konkiewicz 
Kierownik  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w  sprawie   określenia  zadań  na  których realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób   Niepełnosprawnych. Kierownik  jednocześnie  powiedziała,  że  nie  wystarcza  środków  na  wszystkie  złożone  wnioski, brakuje  na  bariery  architektoniczne, na  aparaty  słuchowe,  na  sprzęt  ortopedyczny  i  turnusy  rehabilitacyjne  dla  dzieci  i  dorosłych.
Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za   głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie  przekazał  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.
Ad. 7
Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  projekt  ogłoszenia  na  otwarty  konkurs  ofert  na  wykonanie  zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  tj. prowadzenia  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  z  siedzibą  w  Strzelnie.
Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  ogłoszenia.
Za   głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował ,  że  ogłoszenie  na  konkurs  ofert  ukaże  się  w  prasie  lokalnej  i Biuletynie  Informacji  Publicznej. 
Ad. 8
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokoły  z  poprzednich  posiedzeń.
Ad. 9
W   sprawach  różnych  Zarząd  omówił  sprawy  SP ZOZ  i  wystąpi  z  wnioskiem  do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  o  zwołanie  nadzwyczajnej  sesji  dotyczącej  projektu  programu  restrukturyzacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
Ad. 10
Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia i  zakończono  obrady.
Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2005-09-01 11:17:27
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2005-09-01 11:27:38
Ostatnia zmiana:2005-09-01 11:27:38
Ilość wyświetleń:953

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij