Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

230/05 w sprawie upoważnienia Pani Janiny Urszuli Michalak, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, do załatwiania spraw w imieniu Zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Mogilnie

Uchwała Nr 230/05 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 6 kwietnia 2005 r.

w sprawie: upoważnienia Pani Janiny Urszuli Michalak, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, do załatwiania spraw w imieniu Zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Mogilnie.

Na podstawie art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje:

§1

Upoważnić Panią Janinę Urszulę Michalak, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, do załatwiania spraw w imieniu Zarządcy drogi, w ustalonym w załączniku do uchwały zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1.      Tomasz Barczak

2.      Przemysław Zowczak

3.      Henryk Przybysz       

4.  Jan Gwiazda


 

Załącznik do Uchwały nr230/05 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 6 kwietnia     2005 r.

Zakres upoważnienia

dla Pani Janiny Urszuli Michalak,

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie,

do załatwiania spraw w imieniu Zarządu drogi - Zarządu Powiatu w Mogilnie.

1)          opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o
tych    planach    organów    właściwych    do     sporządzania    miejscowych    planów
zagospodarowania przestrzennego;

2)    opracowywanie   projektów   planów   finansowania   budowy,   przebudowy,   remontu,
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3)    pełnienie funkcji inwestora;

4)    utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5)    realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6)    przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych
zadań na rzecz obronności kraju;

7)    koordynacja robót w pasie drogowym;

8)    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i
kar pieniężnych;

9)    prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz
udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

10)        przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich
oraz przepraw promowych, ze  szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego;

11)        wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

12)        przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

13)        przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14)        wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla
ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15)        dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

16)        utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

17)        nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w
ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

18)        nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania

       drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 późn. m).

 

 


 


  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-08 11:53:55
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-08-03 14:31:36
Ostatnia zmiana:2005-08-03 14:31:36
Ilość wyświetleń:647

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij