Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

222/05 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005r.

Uchwałą Nr 222/05 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 18 marca 2005r

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005r

Na podst. art. 32, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym tekst. jedn. (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 128 ust.l pktl oraz ust. 2 pkt.l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych tekst jednolity (Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) oraz § 15 Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje :

§1
W uchwale Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r wprowadza się następujące

zmiany:

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 1.600,-:

z kwoty 26.911.893,- do kwoty 26.913.493,- jak w załączniku nr 1 do niniejszej

uchwały

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 1.600,-:

z kwoty 28.675.159,- do kwoty 28.676.759,-jak w załączniku nr 2 do niniejszej

uchwały

§2
Deficyt budżetowy w wysokości 1.763.266,- pokryty zostanie:

-         kwota 563.000.- kredytem

-         kwota 1.200.266,- nadwyżką z lat ubiegłych

§3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Podpisy członków Zarządu :

1.  Barczak Tomasz
2.  ZowczakPrzemysław
3.  Gwiazda Jan
4. Przybysz Henryk

załącznik nr 1

do uchwały Nr 222/05

Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie dochodów budżetowych 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

710

 

 

Działalność usługowa

1.600

 

188.000

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1.600

 

2.600

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

1.600

 

2.600

 

 

 

Razem

1.600

 

26.676.759


 

załącznik nr 2

do uchwały Nr 222/05

Zarządu Powiatu w Mogilnie

Zmiana w planie wydatków budżetowych 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

710

 

 

Działalność usługowa

1.600

 

208.000

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1.600

 

2.600

4300

Zakup usług pozostałych

1.600

 

2.600

852

 

 

Pomoc społeczna

16.000

16.000

3.275.225

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

16.000

16.000

2.156.180

4220

Zakup środków żywności

 

16.000

162.800

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16.000

 

221.000

 

razem

 

 

17.600

16.000

28.676.759

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr222/05 z dnia   18 marca 2005r

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2005r. Nr WFB.I.3011-8/05 zwiększono dotacje celowe na 2005r w dziale 710-Działalność usługowa rozdział 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 1.600,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania o zwrot nieruchomości, oraz realizację należności z tytułu usług geodezyjnych.

Zmiana planu wydatków w rozdziale 85202-Domy Pomocy Społecznej na kwotę 16.000,- dotyczy zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota ta stanowi uzupełnienie środków do wysokości wymagalnego wkładu własnego na zakup i montaż dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 


  


 


 


 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-07 09:30:08
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-07 13:42:38
Ostatnia zmiana:2005-07-07 13:42:38
Ilość wyświetleń:544

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij