Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

212/05 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005r.

Uchwałą Nr 212/05 Zarządu Powiatu w Mogilnie  z dnia 2 marca 2005r

W sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2005r

Na podst. Art. 128 ust. 1 pkt.2 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych tekst jednolity (Dz.U.Nr 15, poz. 148) oraz art. 60 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r tekst jed.(Dz.u.Nrl42 poz.1592 z 2001r) oraz §15 Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia2004r.

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje :

§1

Dokonać przeniesień rezerwy celowej , oraz przeniesień w rozdziałach i paragrafach według załącznika nr 1

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisy członków Zarządu :

1. 

2.            Zowczak Przemysław

3.            Gwiazda Jan.

4.            Przybysz Henryk

załącznik nr 1

do uchwały Nr212/05

Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie wydatków budżetowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

2.100

2.100

2.680.000

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

2.100

2.100

2.680.000

4300

Zakup usług pozostałych

 

2.100

626.992

4350

Opłaty za usługi internetowe

2.100

 

2.100

630

 

 

Turystyka

1.000

1.000

25.000

63095

 

Pozostała działalność

1.000

1.000

25.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

 

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.000

19.000

750

 

 

Administracja publiczna

666

666

2.870.895

75045

 

Komisje poborowe

666

666

21.000

4110

Składki na ubezp. społeczne

100

 

900

4120

Składki na F.P

8

 

128

4170

Wynadr. bezosobowe

290

 

14.290

4210

Zakup mat. I wyposażenia

 

247

2.783

4300

Zakup usług pozostałych

268

 

2.618

4410

Podróże służbowe krajowe

 

419

281

758

 

 

Różne rozliczenia

 

81.875

878.044

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

81.875

878.044

4810

rezerwy

 

81.875

878.044

801

 

 

Oświata i wychowanie

79.971

 

11.492.531

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

20.000

 

812.300

4270

Zakup usług remontowych

20.000

 

20.800


 

 

 

 

 

 

 

 

80130

 

Szkoły zawodowe

37.355

 

4.939.815

 

4260

Zakup energii

5.000

 

210.500

4300

Zakup usług pozostałych

32.355

 

108.755

80146

 

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

14.320

 

67.820

3250

Stypendia różne

14.320

 

18.720

80195

 

Pozostała działalność

8.296

 

66.996

4440

Odpis na ZFŚS

8.296

 

38.796

852

 

 

Pomoc Społeczna

2.000

2.000

3.275.225

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

2.000

2.000

2.156.180

4300

Zakup usług pozostałych

 

2.000

61.800

4350

Opłaty za usługi intemetowe

2.000

 

2.000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.904

 

3.686.894

85495

 

Pozostała działalność

1.904

 

8.904

4440

Odpis na ZFSS

1.904

 

8.904

 

 

 

Razem

87.641

87.641

28.675.159
Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr212/05 z dnia 2 marca 2005r

Przeniesienia w rozdziale 60014-Drogi Publiczne Powiatowe na kwotę 2.100zł dokonano ze względu na wydzielenie par. 4350-usługi internetowe.

Zmiana w planie wydatków w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej na kwotę 2.000 zł dotyczy również wydzielenia par. na zakup usług internetowych.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność dokonano zmiany w planie wydatków na kwotę l.OOOzł w związku z pokryciem kosztów za wynagrodzenia bezosobowe.

Dokonano przeniesień w rozdziale 75045-Komosje Poborowe na kwotę 666zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń Komisji Lekarskiej, Komisji Poborowej oraz pisarzy.

W uchwale dokonano rozwiązania rezerwy oświatowej celowej na kwotę 81.875 zł z przeznaczeniem dla:

1.              ZSL w Strzelnie na kwotę 1.497zł   z przeznaczeniem na rozdział 80195 -272zł -
Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli oraz rozdz 80146-1.225zł -szkolenie
nauczycieli.

2.      ZS Bielice na kwotę 10.908zł z przeznaczeniem n a rozdz 80195-3.536zł, 85495-
180zł-   Fundusz   socjalny   emerytowanych  nauczycieli,   80146-4.002zł-   szkolenie
nauczycieli oraz rozdz 80130-3.190zł -refundacja dla opiekunów praktyk.

3.              ZS Mogilno na kwotę 25.956zł z przeznaczeniem na rozdz 80195-1.904zł- Fundusz
socjalny emerytowanych nauczycieli, 80146-2.807zł- szkolenie nauczycieli oraz rozdz
80130-21.245zł z podziałem na zakup usług basenowych kwota 18.000zł i 3.245zł-
refundacja dla opiekunów praktyk.

4.              ZSZ Strzelno na kwotę 15.845zł z przeznaczeniem na rozdz 80195-1.088zł- Fundusz
socjalny emerytowanych nauczycieli, 80146-1.837zł—szkolenie nauczycieli oraz rozdz
80130-12.920zł z podziałem na : 7.920zł- refundacja dla opiekunów praktyk i 5.000zł-
dotacja dla warsztatów szkolnych.

5.              SOS W Strzelno na kwotę 696 zł z przeznaczeniem na rozdz. 80146 szkolenie
nauczycieli.

6.              Poradni psychologiczno-pedagogicznej na kwotę 888zł   z przeznaczeniem na rozdz-
85495 -408zł- Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli i rozdz 80146-480zł-
szkolenie nauczycieli.

7.              SOSW Szerzawy na kwotę 26.085zł z przeznaczeniem na rozdz 85495-1.316zł ,
80195-1.496zł- Fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli, rozdz 80146-3.273zł-
szkolenie nauczycieli, oraz rozdz 80102-20.000zł -na wymianę okien.


 


 


 


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-06 09:46:00
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-06 15:03:57
Ostatnia zmiana:2005-07-06 15:03:57
Ilość wyświetleń:812

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij