Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

210/05 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.

Uchwala Nr 210/05 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 2 lutego2005r

W sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mogileńskiego w 2005r

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 listopada 1998r (Dz.U.z 2003r Nr 15, poz.148 z późn. zmianami)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1
1.  Przyjmuje się realizację dochodów budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały.

2.             Przyjmuje się realizację wydatków budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały.

§2
Niedobór środków powstały w wyniku zestawienia dochodów i wydatków w poszczególnych kwartałach zostanie pokryty zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Podpisy członków Zarżą

1.  Barczak Tomasz

2.   Przemysław    Zowczak

3.       Jan      Gwiazda

4.         Przybysz Henryk

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu


mgr inż. Tomasz Barczak


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram dochodów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Razem

O10

01005

Rolnictwo i łowiectwo

4000

8000

11000

 

23000

Prace gcodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

01017

Ochrona roślin

 

5000

0

0

5000

O20

O2001

Gospodarka leśna

33000

32000

33000

32000

130000

600

60014

Transport i łączność

3200

3200

472577

3100

482077

Drogi publiczne powiatowe

700

70005

Gospodarka mieszkaniowa

 

 

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14950

22317

10250

4250

51767

710

71013

Działalność usługowa

 

 

 

 

 

Prace geodezyjne i kartograficzne

0

55000

0

 

55000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

0

0

1000

 

1000

71015

Nadzór budowlany

40123

30100

30100

30077

130400

750

75011

Urzędy wojewódzkie

34000

25500

25500

25600

110600

75020

Starostwo powiatowe

3000

3000

3000

3000

12000

754

75045

Komisje poborowe

21000

0

0

0

21000

75411

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

587000

439800

439800

440400

1907000

756

75622

Dochody od osób prawnych od os. fizycznych i innych jed.

450000

710000

836000

632652

2628652

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państ.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

"Dział "

758

801

803 851

852

Rozdział

75618

Wyszczególnienie

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

I kwartał

250000

4621000

II kwartał

250000

3466000

III kwartał

113000

3466000

IV kwartał

100000

3466326

Razem

713000

15019326

75801

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. sam. teryt.

75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu

281410

281410

281410

281413

1125643

75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

222585

222585

222585

222590

890345

75814

Różne rozliczenia finansowe

18000

12000

10000

10000

50000

80110

Gimnazja

455300

339000

339000

346700

1480000

80120

Licea Ogólnokształcące

1250

1250

1250

1250

5000

80197 80195

Gospodarstwa pomocnicze

7650

2000

2000

2000

13650

Pozostała działalność

3600

3600

0

0

7200

80130

Szkoły zawodowe Pomoc materialna dla studentów

26700 12000

27600 10170

27000

26500

107800

22170

80309

85156

Dot. cel otrzymane z budź. pańs. na zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat

166500

166500

166500

166500

666000

85202

Opieka społeczna

560000 1350

455000 1350

454600 1350

447300 1350

1916900 5400

Domy pomocy społecznej

85212

Świadcz.rodz.,oraz skład, na ubezp.

853

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu

13000

10000

10000

6000

39000

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1000

3500

3500

 

8000

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

2500

2500

2000

3000

10000

854

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

11000

24000

21300

25000

81300

85406

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

2100

1500

2000

2000

7600

85415

Pomoc materialna dla uczniów

84000

82890

 

 

166890

85410

Internaty i bursy szkolne

2100

2500

2500

1300

8400

 

 

Ogółem dochody

7933318

6699272

6988222

6280308

27901120


Załącznik nr2 do Uchwały Zarządu Powiatu 

757

75702

Obsługa papierów wartościowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

8500

8000

7500

7000

31000

758

75818

574905

163450

255050

489521

1482926

801

803 851

80102

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne

232245

200000

215000

145055

792300

80110

Gimnazja

455300

339000

339000

346700

1480000

80111

Gimnazja specjalne

200000

189000

186000

197900

772900

80120

Licea ogólnokształcące

700000

620000

600000

663100

2583100

80123

Licea profilowane

162000

120100

117000

111000

510100

80130

Szkoły zawodowe

1500000

1160000

1257000

973500

4890500

80146

Dokształ. i doskonalenie nauczycieli

13000

13000

13000

14500

53500

80134

Szkoły zawodowe specjalne

80000

60000

65000

54500

259500

80195

Pozostała działalność

9000

26000

13700

10000

58700

80309

Szkoły wyższe Pomoc materialna dla studentów

12000

10170

 

 

22170

85156

Składki na ubezp zdrów oraz świadcz, dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp zdrów.

166500

166500

166500

166500

666000

85111

Szpitale ogólne

10000

 

 

 

10000

 


852 853

85202

Opieka społeczna Domy pomocy społecznej

560000

551000

594600

447300

2152900

85204

Rodziny zastępcze

136000

140000

140000

129000

545000

85212

Świad. Rodź. oraz skł. na ubezp. emeryt. I rent z ubezp. społecznego

1350

1350

1350

1350

5400

85220

Jednostki specjał. Poradn. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

0

5000

0

0

5000

85218

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

24000

25700

20000

33300

103000

85201

Placówki opiekuńczo-wvchowawcze

112500

112500

112500

112500

450000

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

13000

10000

10000

6000

39000

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

200000

180000

120000

160000

660000

854 926

85403

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze

910000

735000

720000

612000

2977000

85406

Poradnie psychologiczno pedagogiczne

93000

87000

81000

92000

353000

85410

Internaty i bursy szkolne

201000

160000

159000

170100

690100

85415

Pomoc materialna dla uczniów

84000

82890

 

 

166890

85495

Pozostał działalność

0

5300

500

1200

7000

92695

Pozostała działalność

2000

1000

1000

1000

5000

921

92116

Biblioteki

3750

3750

3750

3750

15000

 

 

OGÓŁEM

8395050

7181010

7342950

6745376

29664386


 

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr   /05

 

 

Planowane wykonanie w 1 kwartale

Planowane wykonanie w II kwartale

Planowane wykonanie w III kwartale

Planowane wykonanie w IIVkwartale

Ogółem

Dochody

7933318

6699272

6988222

6280308

27901120

Wydatki

8395050

7181010

7342950

6745376

29664386

Różnica

-461732

-481738

-354728

-465068

-1763266

Źródło pokrycia deficytu -w tym:

461732

481738

354728

465068

1763266

nadwyżka budżetowa

461732

481738

204728

52068

1200266

kredyt bankowy

 

 

150000

413000

563000

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-05 14:31:44
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-05 15:39:53
Ostatnia zmiana:2005-07-05 15:39:53
Ilość wyświetleń:663

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij