Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

208/05 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005r.

Uchwałą Nr 208/05 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 28 stycznia 2005r

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2005r

Na podst. art. 32, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym tekst. jedn. (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 128 ust.1 pktl oraz ust. 2 pkt.l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych tekst jednolity (Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) oraz § 15 Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXXII 86/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje :

§1

W uchwale Nr XXXII 86/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r wprowadza się następujące

zmiany:

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 130.000,-:

z kwoty 27.771.120,- do kwoty 27.901.120,-jak w załączniku nr 1 do niniejszej

uchwały

Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 130.000,-:

z kwoty 29.534.386,- do kwoty 29.664.386,- jak w załączniku nr 2 do niniejszej

uchwały

§2
Deficyt budżetowy w wysokości 1.763.266,- pokryty zostanie:

-         kwota 563.000.-kredytem

-         kwota 1.200.266,- nadwyżką z lat ubiegłych

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Podpisy członków Zarządu :
1.Tomasz Barczak
2.Przemysław Zowczak
3. Jan Gwiazda
4.Henryk Przybysz

załącznik nr 1

do uchwały Nr208/O 5

Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie dochodów budżetowych

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

710

 

 

Działalność usługowa

35.000

 

186.400

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne

35.000

 

55.000

 

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

35.000

 

55.000

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

82.000

 

1.907.000

 

75411

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

82.000

 

1.907.000

 

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

82.000

 

1.907.000

851

 

 

Ochrona zdrowia

13.000

 

666.000

 

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego

13.000

 

666.000


 

 


mgr inż. Tomasz Barczak

 

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

13.000

 

666.000

 

razem

 

 

130.000

 

27.901.120


 

załącznik nr 2

do uchwały Nr    /05

Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie wydatków budżetowych

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

710

 

 

Działalność usługowa

35.000

 

206.400

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne

35.000

 

55.000

4300

Zakup usług pozostałych

35.000

 

55.000

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

82.000

 

1.907.000

75411

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

82.000

 

1.907.000

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcj onariuszy

56.900

 

1.206.000

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcj onariuszy

4.800

 

101.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17.000

 

77.000

4270

Zakup usług remontowych

3.300

 

13.300

851

 

 

Ochrona zdrowia

13.000

 

676.000

 

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego

13.000

 

666.000


 

 

 

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

13.000

 

666.000

852

 

 

Pomoc społeczna

7.000

7.000

3.261.300

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

7.000

7.000

2.152.900

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.000

 

7.000

4300

Zakup usług pozostałych

 

7.000

63.800

 

razem

 

 

137.000

7.000

29.664.386


 

mgr inż. Tomasz Barczak

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr 209/05 z dnia   28 stycznia 2005r

W związku z otrzymanym układem wykonawczym na 2005r    Wojewoda Kujawsko Pomorski dokonał zmiany w planie dotacji celowych na 2005r. Zwiększeniu   o kwotę 35.000,- uległa dotacja w rozdz. 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne,   która  przeznaczona  zostanie  na usługi   związane   z   założeniem ewidencji budynków i budowli na terenie powiatu.

Dotacja została zwiększona w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 82.000,- z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. O 13.000,- zwiększono dotację w rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto  w rozdz.   85202  - domy     pomocy społecznej  dokonano przesunięcia wydatków z par. 4300 na par. 4170 z uwagi na pokrycie kosztów umowy zlecenia.


mgr inż.TomaszBarczak


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-05 11:59:45
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-05 13:46:26
Ostatnia zmiana:2005-07-05 13:46:26
Ilość wyświetleń:804

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij