Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

200/04 w sprawie umorzenia wierzytelności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo im. Janusza Korczaka w Szerzawach k/Mogilna w wysokości 13 313,02 zł.

Uchwała200/04 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 22 grudnia 2004r.

(na podstawie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 22 grudnia 2004 r.)

w sprawie: umorzenia wierzytelności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo im. Janusza Korczaka w Szerzawach k/Mogilna w wysokości 13 313,02 zł.

Na podstawie § 2 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr X/56/03 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do któiych nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Umorzyć wierzytelności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo im. Janusza Korczaka w Szerzawach k/Mogilna w wysokości 13 313,02 zł. (trzynastatysięcytrzystutrzynasmzłotych 02/100) w stosunku do osób wymienionych w Załączniku Nr i do niniejszej Uchwały.

                                                                                              §2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzież}- Upośledzonej Umysłowo im. Janusza Korczaka w Szerzawach k/Mogilna

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 199/04 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 22 grudnia 2004 r.

Lista wychowanków zalegających z opłatami za pobyt w internacie SOSW

Szerzawy, wg. stanu na dzień 30.11.2004 roku.

1.  Pasińska Beata - zadłużenie 619,55 zł. - po opuszczeniu Ośrodka założyła rodzinę,
obecnie bez dochodów z dwojgiem dzieci.

2.             Kaczyńska Anzelma - zadłużenia 892,00 zł.- po opuszczeniu Ośrodek , weszła w
kolizję z prawem, bez dochodów.

3.   Paluch Dariusz - zaległość 51,00 zł - po opuszczeniu Ośrodka zamieszkał z chorą
psychicznie matką, brak możliwości spłaty zadłużenia.

4.             Trojanowski Grzegorz - zaległość 216,80- po opuszczeniu Ośrodka
zamieszkał z rodziną patologiczna, bez dochodów.

5.      Blimel Krzysztof- zaległość 507,00 zł. rodzina bez dochodów, alkoholizm matki,
rodzina patologiczna - brak możliwości spłacenia zaległości.

6.             Blimel Magdalena - zaległość 863,10 zł. Magdalena popuściła Ośrodek rok temu -
rodzina bez dochodów, alkoholizm matki, rodzina patologiczna, jedyne źródło
utrzymania to doraźne zasiłki MOPS - nie ma możliwości spłaty.

7.             Migawa Mirosław - zaległość 464,70 - opuścił placówkę dwa łata temu, rodzina od
lat pod nadzorem Sądu, ojciec recydywista, głęboka patologia społeczna, bez
dochodów - brak możliwości spłaty.

8.             Migawa Natalia - zadłużenie 392,19 zł - opuściła placówkę rok temu, rodzina
patologiczna od łat pod nadzorem Sądu, bez dochodów - brak możliwości spłaty.

9.             Migawa Krzysztof - zadłużenie 365,00 zł - rodzina patologiczna, bez dochodów,
ojciec nie dawno opuścił zakład karny - brak możliwości spłaty

10.      Podolski Lucjan - zadłużenie 568,42 zł.       Odbywają karę pozbawienia wolności

11.      Ptak Paweł - zadłużenie 1144,48 zł.                   w zakładach karnych - brak możliwości

12.      Łuczak Sebastian - zadłużenie 874,40 zł.      wyegzekwowania zaległości.

13.      Buzalski Paweł - zadłużenie 367,20 zł. porzucił naukę po ukończeniu 18 roku życia,
ojciec alkoholik, rodzina utrzymuje się z dorywczych prac Pawła i ojca ~~ brak
możliwości spłaty.

14.      Dyguła Bogdan - zaległość 545,20 zł. - rodzina wielodzietna, bez dochodów,
nieporadność życiowa - brak możliwości spłaty.

15.      Rakowska Agnieszka - zaległość 151,40 - porzuciła szkołę po ukończeniu 18 roku
życia, jej dalsze losy nie są znane - nie ma możliwości wyegzekwowania zaległości.

16.      Wiśniewski Karol - zaległość 789,60 zł. - rodzina wielodzietna dotknięta
bezrobociem, ojciec i Karol z zaburzeniami zachowania - brak możliwości spłaty.

17.      Rafalski Adrian - zadłużenie 1383,70 zł. - rodzina wielodzietna, nikt nie pracuje,
jedyne źródło utrzymania to renta ojca, totalny niedowład społeczny rodziny, opieka

Sądu Rodzinnego - brak możliwości spłaty

18.      Zarada Marcin - zadłużenie 1379,89 rodzina wielodzietna, bez dochodów, bez stałego
miejsca zamieszkania, całkowity niedowład społeczny - brak możliwości spłaty.

19.      Simiński Michał - zaległość 1252,70 - ojciec porzucił rodzinę, matka alkoholiczka
często przebywa na leczeniu odwykowym - brak możliwości spłaty.

20.  Pawlak Mariusz - zaległość 302,50 - chłopiec przeniesiony do Zakładu Poprawczego,
rodzina bez dochodów, patologia społeczna - brak możliwości spłaty'.

21.      Ziełiński Sławomir - zaległość 34,60 zł - rodzina patologiczna, chłopiec mieszka u
babci, bardzo zła sytuacja materialna - nie ma możliwości spłaty7.

22.  Fajtanowski Marcin - zaległość 147,59 zł. - opuścił Ośrodek rok temu, nie pracuje,
dwoje dzieci, rodzina patologiczna - nie ma możliwości spłaty'.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-04 09:47:54
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-05 13:45:53
Ostatnia zmiana:2005-07-05 13:45:53
Ilość wyświetleń:2221

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij