Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXVI_232_05 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

UCHWAŁA NR XXXVI/ 232/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Mogilno darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź.zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§1
1 .Wyraża zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Mogilno zabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Gębice obręb Marcinkowo gmina Mogilno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 152/39 o pow. 0,0896 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 25297, przeznaczeniem na lokale socjalne.

2. Zastrzega sobie prawo odwołania darowizny w przypadku przeznaczenia darowanej nieruchomości na inny cel niż określony w pkt 1 niniejszej uchwały

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI/ 232/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2005r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody   na  dokonanie  na  rzecz  Gminy  Mogilno  darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit „a" ustawy o samorządzie powiatowym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu .

Nieruchomości   mogą  być   przedmiotem   darowizny   pomiędzy  jednostkami   samorządu terytorialnego. W oparciu o art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami  darowizny nieruchomości  stanowiącej  własność jednostki  samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy - zarząd za zgodą swojej rady. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. Burmistrz Mogilna złożył wniosek o   przekazanie przedmiotowej nieruchomości, która na dzień dzisiejszy jest w stanie  surowym zamkniętym w celu przeznaczenia jej  na cele mieszkaniowe - lokale socjalne.czący iatu


 


 


 


Prze; R


Iniczący owiatu

l^alązka


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-01 11:32:10
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-01 14:23:40
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:56:18
Ilość wyświetleń:614
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij