Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXVI_231_05 w sprawie przyznania pierszeństwa w nabyciu lokali użytkowych stanowiących garaże lub budynki gospodarcze ich najemcom lub dzierżawcą.

UCHWAŁA NR XXXVI/231/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2005 roku

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych stanowiących garaże lub budynki gospodarcze ich najemcom lub dzierżawcom

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm.) w związku z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź.zm.)

Rada Powiatu uchwala ,co następuje :

§1

Przyznaje   pierwszeństwo   w   nabyciu   lokali   użytkowych   stanowiących   garaże   lub pomieszczenia gospodarcze ich najemcom lub dzierżawcom.

§2

l.W przypadku z korzystania z pierwszeństwa, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, cenę zbycia lokalu użytkowego wraz z gruntem lub udziałem we współwłasności niezbędnych do prawidłowego korzystania z lokalu użytkowego, ustala się w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego 2. Korzystający z pierwszeństwa, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, poza zapłatą ceny wskazanej w pkt 1 zobligowany jest do pokrycia kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentów geodezyjnych, a także kosztów aktu notarialnego

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego


UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXVI/ 231 /O5 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych stanowiących garaże lub budynki gospodarcze ich najemcom lub dzierżawcom

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit „a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Powołując się na przepis art. 34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami rada w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznać w drodze uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom i dzierżawcom.
 


 

 


 


 


 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-07-01 11:00:14
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-07-01 14:23:35
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:56:10
Ilość wyświetleń:755
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij