Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 116/05

PROTOKÓŁ  Nr 116/05

                     Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE

                                              odbytego  dnia  25 maja   2005r.

 

Posiedzenie   Zarządu   prowadził  Przewodniczący  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
  3. Opiniowanie  projektu  uchwały Rady  Powiatu w sprawie ustalenia   

      regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego  Funduszu Społecznego   

      w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

      działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

      stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży

      wiejskiej”.

  1. Opiniowanie projektu  uchwały Rady  Powiatu  w sprawie ustalenia

      regulaminu  stypendiów  z  Europejskiego Funduszu  Społecznego  w

      ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

      działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy

           stypendialne”, schemat  II „Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  studentów”.

      5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przygotowanie planu

           postępowania  restrukturyzacyjnego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 

           Opieki  Zdrowotnej  w   Mogilnie,    w  trybie  ustawy   z  dnia  15  kwietnia 

           2005 roku  o  pomocy  publicznej  i  restrukturyzacji  publicznych  zakładów  

           opieki  zdrowotnej.

  1. Opiniowanie projektu  uchwały  Rady  Powiatu w sprawie zmiany  Uchwały

      Nr XXXII/206/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  25  lutego  2005 roku

      w  sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki    

      z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych. 

      7.  Informacja   o  realizacji  działania  Stowarzyszenia  „SĄSIEDZI”.

  1. Sprawozdanie  z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych

      Bibliotece  Miejskiej  na  prowadzenie  Biblioteki  Powiatowej.

  1. Podjęcie  projektu  uchwały  Zarządu  w  sprawie  powierzenia  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  modernizację  łazienek  w  budynku  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Strzelnie .

10.Sprawy  różne -  Innowacyjna  działalność   w  Zespole  Szkół  Licealnych   w

     Strzelnie,  remonty  w    szkołach  i  poradni, Targi  Bielice – Rol.

11.Zakończenie .

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Ad. 2

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3

Przewodniczący  Zarządu poprosił  Wicestarostę  o  przedstawienie  projektów    uchwał Rady  Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów. Wicestarosta Przemysław  Zowczak   przedstawił  projekt    uchwały Rady  Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów. z Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy  stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”, Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka, oznajmił że zmienia  się sposób  obliczania    dochodu  z  gospodarstwa  rolnego, zmniejsza  się  kwota  dochodu  z  1 ha  przeliczeniowego  na  korzystniejszą  dla  ucznia. 

Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 4

Wicestarosta  przedstawił drugi  projekt    uchwały Rady  Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów. z Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy  stypendialne”, schemat II „Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  studentów”,

Naczelniik  Andrzej  Konieczka poinformował, że  w  tym  roku zgodnie  z  regulaminem  ma  szansę   otrzymać stypendium 22  studentów.

Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 5

Przewodniczący  Zarządu poinformował  Zarząd, że Dyrektor SP ZOZ w  Mogilnie  zgodnie  z  ustawą  zamierza   przystąpić  do  restrukturyzacji  SP ZOZ  w  Mogilnie i  uzyskać  na  ten  cel  pożyczkę  ze  Skarbu  Państwa, w  związku  z  tym  prosi  o   pozytywne  zaopiniowanie  przygotowania  takiego  planu  restrukturyzacji.

Przewodniczący   poprosił  o przedstawienie  projektu  uchwały  dotyczącego  SP ZOZ  Sekretarza  Powiatu.

Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop   przedstawił   projekt    uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przygotowanie planu   postępowania  restrukturyzacyjnego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w   Mogilnie,    w  trybie  ustawy   z  dnia  15  kwietnia  2005 roku  o  pomocy  publicznej  i  restrukturyzacji  publicznych  zakładów   opieki  zdrowotnej..

Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 6

Przewodniczący  Zrządu  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XXXII/206/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  25  lutego  2005 roku w  sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych. 

Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 7

Przewodniczący  Zarządu  poprosił Sekretarza   o  przedstawienie  Informacji  o  realizacji  działania  Stowarzyszenia  „SĄSIEDZI”.

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  informację o  realizacji  działania  Stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

 

Ad. 8

Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła sprawozdanie przekazane przez  Bibliotekę  z  wykorzystania  środków  finansowych  przekazanych  Bibliotece  Miejskiej  na  prowadzenie  Biblioteki  Powiatowej. Środki  w  całości  zostały  przeznaczone  na  zakup  książek, głównie  naukowych  i  popularno - naukowych, za  kwotę  15.000 zakupiono  740  woluminów.  

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  sprawozdanie   o  wykorzystaniu  środków  przekazanych  Bibliotece  Miejskiej  w  Mogilnie.

 

Ad. 9

Naczelnik  Andrzej  Konieczka    przedstawił    projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie  powierzenia  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  modernizację  łazienek  w  budynku  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Strzelnie .

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  uchwałę pod  Nr  247/05.

 

Ad. 10

Sprawy  różne – Zarząd  pozytywnie  ustosunkował  się  do  podjętej  inicjatywy  przez  Zespół  Szkół  Licealnych  w  Strzelnie  dotyczącej  prowadzenia  eksperymentalnej   klasy  akademickiej. Wicestarosta  poinformował  o  rozpoczętych  remontach  w  ZSZ w  Strzelnie , modernizacja  łazienek, w  Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  w  Mogilnie  wymiana   pokrycia  bitumicznego  dachu, wymiana  zbiornika  wyrównawczego.

 

Ad.11

Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia i  zakończono  obrady.

Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

Protokołowała :

M. Wilk                                         ZARZĄD :

                                                        

                                                    1.Tomasz  Barczak ............................

 

                                                         2. Jan  Gwiazda  .................................

                                                        

                                                          3. Henryk   Przybysz ...........................

                                               

                                                        4. Przemysław  Zowczak .....................

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-23 14:46:57
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-23 15:17:42
Ostatnia zmiana:2005-06-23 15:17:42
Ilość wyświetleń:827

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij