Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 35/05

PROTOKÓŁ  Nr 35/05
Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY RADY POWIATU W MOGILNIE
z dnia 1 czerwca 2005 roku   


Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia;
1.Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXXV sesję  Rady  Powiatu.
2.Sprawy  różne.
3.Zakończenie

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przewodniczący  Komisji   Karol  Dłutkowski   poprosił  o  przedstawienie  projektów   uchwał  budżetowych  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę.
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29.12.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2005r.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.
Następnie Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały Raady  Powiatu  w  sprawie  oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  dotyczące  zadania: dobudowa  do  pawilonu  II Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  windy  hydraulicznej  platformowej  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  wraz  z  infrastrukturą. Nadmieniła ,  że  taka  uchwała  jest  wymagana  przy  zaciąganiu  kredytu, czy  pożyczki.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7 członków  Komisji.
Prrzewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie  kolejnych  projektów  uchwał  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzeja  Konieczkę.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka   przedstawił   projekt  uchwały Rady  Powiatu w sprawie  ustalenia     regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego  Funduszu Społecznego  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy  stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży  wiejskiej”.
Drugi   projekt  dotyczy uchwały Rady  Powiatu  w sprawie ustalenia regulaminu  stypendiów  z  Europejskiego Funduszu  Społecznego  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy  stypendialne”, schemat  II „Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  studentów”.
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekty  uchwał  dotyczące  stypendiów.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.
Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w sprawie zmiany  Uchwały   Nr XXXII/206/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  25  lutego  2005 roku  w  sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki   z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych. 
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekty  uchwał  dotyczące  stypendiów.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.

Ad. 2
Przewodniczący  w  sprawach  różnych  oddał  głos  członkom  Komisji  Pani  Teresie  Kujawa  i  Panu  Leszkowi  Nowackiemu, którzy  pytali , czy  to  prawda,  że  są  skargi  na obsługę  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu, bo  na  sesji  Rady  Miejskiej  wystąpił  Pan Zbigniew  Szczęsny - właściciel „ ZBYCH- POL – u ”  ze  skargą  na  nasz  Wydział  Komunikacji i  Transportu?
Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  odpowiedź  Naczelnika  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  Stefana  Łukomskiego.
Naczelnik  Stefan  Łukomski   odpowiedział,  że  wie  o  skardze  Pana  Szczęsnego na  pracowników  Wydziału, ale  zarzuty  są  bezpodstawne,  ponieważ  do  rejestracji  samochodu  wymagane  są  zgodnie  z  prawem    dokumenty  oryginalne,  nie  ksero  jakie  przedstawił  Pan  Szczęsny  w  dwóch  przypadkach,  a pracownik  takich  dokumentów   wymagał. Natomiast  godziny  pracy  Wydziału  dostosowaliśmy  do  próśb  interesantów,  dlatego  we  wtorki  obsługujemy  interesantów    od  godz. 10.00 do  17.15, aby  wszyscy  pracujący  mieli  możliwość  załatwienia  swoich  spraw  po  godzinach  pracy.

Ad. 3 
Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  obrady.

 

                                                                              Przewodniczący  Komisji 

                                                                                     Karol  Dłutkowski
Protokołowała :M. Wilk

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-23 14:13:11
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-23 14:17:46
Ostatnia zmiana:2007-04-05 10:10:26
Ilość wyświetleń:1001

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij