Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 38/05

Protokół Nr 38/05
z posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 czerwca 2005r.


Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka. W posiedzeniu wzięło udział  6 członków Komisji, obecnych wg listy obecności (załącznika do protokołu), co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach brała udział Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra.

Porządek posiedzenia :

1.Omówienie i opiniowanie sprawozdań oraz projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Powiatu.

Ad.1
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka poprosił Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karinę Kostyrę o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  rok 2005.
Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra przedstawiła zmiany, które ma wprowadzić do budżetu Powiatu powyższy projekt. Szczegółowo omówiła zmiany w przychodach i wydatkach budżetowych.
Po omówieniu projektu Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania  pierwszeństwa  w  nabyciu  lokali  użytkowych  stanowiących  garaże  lub  budynki  gospodarcze ich  najemcom  lub  dzierżawcom.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na  rzecz  Gminy  Mogilno  darowizny  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania  członka  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie przekształcenia  Specjalnego  Ośrodka   Szkolno – Wychowawczego dla  Chłopców z  Zaburzonym  Zachowaniem  im. Św. Jana  Bosko w Strzelnie.
Radny Piotr Pieszak oświadczył, że brał udział w opracowywaniu statutu tego Ośrodka. W toku prac wynikły niejasnosci dotyczące nazewnictwa. Zakomunikował, że będą wprowadzone zmiany w uchwale
Z tego powodu projekt nie został poddany pod głosowanie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie przekształcenia  Policealnego  Studium  Zawodowego  dla Dorosłych  w  Mogilnie.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XXXII/206/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  25 lutego  2005 roku  w  sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.
Oświadczył, że projekt ten zostanie zdjęty z porządku obrad ponieważ nie jest on jeszcze przygotowany.
Z tego powodu projekt nie został poddany pod głosowanie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2004 i I kwartał br.
Wyjaśnił, że jest to projekt uchwały, o którego wprowadzenie do planu XXXVI sesji Rady Powiatu wnioskuje Zarząd Powiatu. Dodał też, że sprawozdanie to zostało już przyjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu ale nie została podjęta w tej sprawie uchwała. Potrzeba podjęcia takiej uchwały związana jest z planowaną restrukturyzacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Posiedzenie Komisji zostało zakończone, Przewodniczący Piotr Konieczka podziękował członkom za przybycie.

 

        Protokołował                                                   Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów         

        Paweł Pollak                                                            Piotr Konieczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-23 14:02:41
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-23 14:09:22
Ostatnia zmiana:2007-04-05 12:05:01
Ilość wyświetleń:691

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij