Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 35/05

PROTOKÓŁ  Nr 35/05
Z  POSIEDZENIA   KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE
z   dnia   2 czerwca  2005r.

Posiedzenie  prowadziła  Przewodnicząca   Komisji  Janina  Baranowska.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia;
1.Otwarcie.
2.Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXXV sesję  Rady  Powiatu.
3.Sprawy  różne.
4.Zakończenie

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przewodnicząca  Komisji   powitała    przybyłych  członków i  dokonała  otwarcia  posiedzenia  Komisji.

Ad. 2
Przewodnicząca  Janina  Baranowska   poprosiła  o  przedstawienie  projektu  uchwał  budżetowych  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę.
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29.12.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2005r.
Przewodnicząca  poddała pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Komisji.( nieobecny  P. Konieczka )
Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały Raady  Powiatu  w  sprawie  oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  dotyczące  zadania: dobudowa  do  pawilonu  II Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  windy  hydraulicznej  platformowej  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  wraz  z  infrastrukturą. Nadmieniła ,  że  taka  uchwała  jest  wymagana  przy  zaciąganiu  kredytu, czy  pożyczki.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Komisji.
Przewodnicząca  poprosiła  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu w sprawie zmiany  Uchwały   Nr XXXII/206/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  25  lutego  2005 roku  w  sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki   z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych. 
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekty  uchwał  dotyczące  stypendiów.
Za  głosowało  4  członków  Komisji.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Prrzewodnicząca Komisji  poprosiła o  przedstawienie  kolejnych  projektów  uchwał  Naczelnika  Andrzeja  Konieczkę
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt  uchwały Rady  Powiatu w sprawie ustalenia  regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego  Funduszu Społecznego  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy  stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży  wiejskiej”.
Drugi   projekt     dotyczył     uchwały Rady  Powiatu  w sprawie ustalenia regulaminu  stypendiów  z  Europejskiego Funduszu  Społecznego  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy  stypendialne”, schemat  II „Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  studentów”.
Przewodnicząca  Komisji  poddała pod  głosowanie 2 projekty  uchwał  dotyczące  stypendiów.
Za  głosowało  4  członków  Komisji.
Przewodnicząca  Komisji  poprosiła  o  zabranie  głosu  Aleksandrę  Kędzierską  Naczelnika  Wydziału  Geodezji , Kartografii, Katastru  i  Nieruchomości o  przedstawienie  informacji  dotyczącej  przygotowywanych  projektów  uchwał  dotyczących  sprzedaży  nieruchomości  w  Bielicach. Naczelnik Aleksandra  Kędzierska  poinformowała  Komisję  o  przygotowywanych  4  projektach  uchwał  na  sesję  Rady  Powiatu  dotyczących   sprzedaży  garaży, budynków  gospodarczych, mieszkania  i  domu  jednorodzinnego.  W  wykupie  pierwszeństwo  będą  mieli  wynajmujący, a  pozostałe  nieruchomości  będą  sprzedawane  w  drodze  przetargu.

Ad. 2 
nie  było.

Ad. 3 
Przewodnicząca  podziękowała za  spotkanie  przybyłym członkom  Komisji i  zamknęła  obrady.

 

                                                                           Przewodnicząca  Komisji 

 

                                                                          inż.. Janina  Baranowska
Protokołowała:

M. Wilk

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-23 13:11:45
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-23 13:14:48
Ostatnia zmiana:2007-04-06 12:34:15
Ilość wyświetleń:591

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij