Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXV_228_05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

UCHWALA NR XXXV/228/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego

Na podstawie art. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz 1592 z późn.zm.),art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.), § 5 pkt 1 i § 6 Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§1
Wyraża zgodę na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonego w miejscowości Bielice, obręb Marcinkowo, gmina Mogilno, oznaczonego nr 7/23 o pow. 0,0403 ha, zapisanego w księdze wieczystej KW 25376 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr 7/14 o pow. 0,1130 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 26414

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXV/ 228/05

RADY POWIATU W MOGILNIE

z dnia 3 czerwca 2005 roku

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze   bezprzetargowej   nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego

Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały to działka gruntu o pow. 0,0403 ha, oznaczona

nr geodezyjnym 7/23.

Zgodnie z § 5 pkt 1   Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zasad

nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania do

sprzedaży   przeznacza    się    nieruchomości    znajdujące    się    w   powiatowym   zasobie

nieruchomości zbędne dla prawidłowego funkcjonowania Powiatu.

Ponadto   nieruchomości tą ze względu na jej niekorzystny kształt - trójkątny oraz na jej

położenie,    tzn.    pomiędzy    budynkiem    mieszkalnym    a    garażami    trudno    będzie

zago spodaro wać.

Zainteresowani    zakupem   przedmiotowej    działki       w   celu   poprawienia   warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległej są współwłaściciele nieruchomości oznaczonej

nr 7/14 o pow. 0,1130 ha, zapisanej w KW 26414, na której posadowiony jest budynek

mieszkalny, o którym mowa powyżej

W takim celu nieruchomość zbywana jest w drodze bezprzetargowej  zgodnie z art. 37 ust. 2

pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Na zbycie nieruchomości zgodnie z § 6 wyżej cytowanej uchwały Rady Powiatu w Mogilnie

wymagana jest odrębna zgoda Rady Powiatu.


 


 

 

 

  


 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-17 14:57:04
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-17 15:11:49
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:54:32
Ilość wyświetleń:615
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij