Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXV_226_05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego i przyznania pierszeństwa w nabywaniu na rzecz ich najemców.

UCHWALA NR XXXV/ 226/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego i przyznania pierwszeństwa w nabywaniu na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. .zm.),art. 37 ust. 2 pkt 1, art.34 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. .zm.), § 5 pkt 3 i § 6 Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§1
1.Wyraża   zgodę   na   zbycie   z   zasobu   nieruchomości   Powiatu   Mogileńskiego   lokali

użytkowych położonych w miejscowości Bielice obręb Marcinkowo gmina Mogilno na poniżej wymienionych działkach :

-  nr 19/16 o pow. 0,0124 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 25376

-  nr 7/10 o pow. 0,0343 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 26412

-  nr 7/24 o pow. 0,0651 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 25376

 

-    nr 14/17 o pow. 0,0106 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 26419

-    nr 7/17 o pow. 0,0450 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 25376

-    nr 7/6 o pow. 0,0965 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 26408

-nr 7/8 o pow. 0,0616, zapisanej w księdze wieczystej KW 26410

-    nr 7/11 o pow. 0,0424, zapisanej w księdze wieczystej KW 26413

-    nr 7/15 o pow. 0,0622 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 26415

-    nr 7/19 o pow. 0,0678 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 26417

2.Przyznaje pierwszeństwo w nabywaniu lokali położonych na działkach wymienionych w pkt 1 niniejszego § na rzecz ich najemców.

3. Lokale położone na działkach wymienionych w pkt 1 niniejszego § wolne w sensie

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mogilnie

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXXV/226/05

RADY POWIATU W MOGILNIE

z dnia 3 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego i przyznania pierwszeństwa w nabywaniu na rzecz ich najemcy

Przedmiotowa   uchwała   dotyczy   lokali   użytkowych   stanowiących   własność   Powiatu

Mogileńskiego. Większość z nich jest przedmiotem najmu.

Zgodnie z § 5 pkt 3  Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zasad

nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania do

sprzedaży przeznacza się min. lokale użytkowe zbędne dla prawidłowego funkcjonowania

Powiatu.

Na zbycie nieruchomości zgodnie z § 6 wyżej cytowanej uchwały Rady Powiatu w Mogilnie

wymagana jest odrębna zgoda Rady Powiatu.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest

zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje

pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34.

Przepis art.  34  ust.  6  daje  Radzie  Powiatu możliwość  przyznania w drodze uchwały

pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom.

Lokale wolne w sensie prawnym będą zbywane w trybie przetargowym


 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-17 14:25:19
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-17 15:11:32
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:54:06
Ilość wyświetleń:596
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij