Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

193/04 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok po stronie dochodów i wydatków.

Uchwałą Nr /193/04/ Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 01 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004r po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 32, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym tekst jedn. ( Dz. U. 2001r.Nr 142, poz. 1592 ) oraz art. 128, ust.l pkt.l, oraz ust.2 pkt.l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 15,poz.l48 z 2003r.) oraz § 13 uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje :

§1
W uchwale Nr XW102/04 Rada Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok, wprowadza się następujące zmiany: Kwotę dochodów zwiększyć o kwotę    29.720,-

26.285.213,-

+     29.720.-

26.314.933,-

wg załączonej tabeli do niniejszej uchwały (Nr 1) Kwotę wydatków zwiększyć o kwotę 29.720,-

Tj.                                                                26.875.837,-

+     29.720.-26.905.557,-

wg załączonej tabeli do niniejszej uchwały (Nr 2)

§2
Deficyt budżetowy w wysokości 590.624,- zł pokryty zostanie

•         Kwota 470.600,- kredytem

•         Kwota 120.024,- nadwyżką z lat ubiegłych

§3
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.załącznik nr 1

do uchwały Nr 193/04

Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie dochodów budżetowych 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

710

 

 

Działalność usługowa

29.720

 

201.311

71015

 

Nadzór budowlany

29.720

 

155.111

6410

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

29.720

 

29.720

 

 

 

RAZEM

29.720

 

26.314.933

 


załącznik nr 2

do uchwały Nr    /04

Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie wydatków budżetowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

plan po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

17.129

17.129

2.613.169

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

17.129

17.129

2.613.169

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

1.049

21.571

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

10.080

694.800

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

5.000

134.800

4120

Składki na Fundusz Pracy

600

 

18.900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

 

137.000

4260

Zakup energii

3.000

 

29.733

4300

Zakup usług pozostałych

6.480

 

660.144

4430

Różne opłaty i składki

 

1.000

15.800

4440

Odpisy na ZFSS

49

 

23.141

710

 

 

Działalność usługowa

29.720

 

217.311

71015

 

Nadzór budowlany

29.720

 

171.111

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

29.720

 

29.720

750

 

 

Administracja publiczna

41.200

41.200

2.838.692

75019

 

Rada powiatu

1.200

1.200

137.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.200

2.800

4300

Zakup usług pozostałych

1.200

 

7.200

 

75020

 

Starostwo powiatowe

40.000

40.000

2.573.216

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

30.000

1.357.642

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40.000

 

494.100

4300

Zakup usług pozostałych

 

10.000

222.574

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

16.540

16.540

11.137.817

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

15.140

540

2.406.633

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12.500

 

1.505.500

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.700

 

283.208

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

400

 

38.994

 

4140

Wpłaty na PFRON

 

540

1.960

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

540

 

35.152

 

80123

 

Licea profilowane

410

6.710

442.380

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2.100

317.500

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

3.800

62.200

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

400

8.600

 

4140

Wpłaty na PFRON

 

410

490

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

410

 

1.110

 

80130

 

Szkoły zawodowe

990

8.690

4.950.080

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

7.000

543.484

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

700

76.616

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

 

990

7.410

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

990

 

377.770

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

600

79.997

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

200

34.732

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

320

6.217

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

80

920

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

250

250

4.016.119

85410

 

Internat i bursy szkolne

250

250

897.792

4140

Wpłaty na PFRON

 

250

550

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

250

 

18.550

 

 

 

OGÓŁEM

104.839

75.119

26.905.557

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr193/04 z dnia 01 grudnia 2004r

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2004. Nr WFB.I-3011/60/2004 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 29.720zł. Środki zostaną przeznaczone na § 6410 zakupy majątkowe. Zakupiony zostanie samochód.

W Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się zmniejszenia w § 3020-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, w związku z mniejszymi wydatkami niż planowano. Zmniejszenia w § 4010 oraz § 4110 związane są ze zgonem p. Z. Łukasika, środki te zwiększają § 4210 i zostaną wykorzystane na zakup znaków drogowych dotyczących pionowego oznakowania dróg oraz § 4300 w związku z zimowym utrzymaniem dróg. Dokonuje się zwiększenia w § 4260 - zakup energii z przeznaczeniem środków na zakup gazu do centralnego ogrzewania, zwiększa się również § 4440 ze względu na większe niż planowano zatrudnienie pracowników sezonowych.

Zespół Szkół w Mogilnie dokonuje zmian w planie wydatków między paragrafami dotyczącymi płac i pochodnych od płac zgodnie z planowanymi wydatkami. Zmiany następują w rozdziałach 80120 - Licea ogólnokształcące, 80123 — Licea profilowane, 80130 -Szkoły zawodowe, 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Następuje zmniejszenie planów w § 4140 wydatki na PFRON, w związku z nieopłaceniem składek, z uwagi na zwolnienie z wpłat. Środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia.

W Radzie Powiatu rozdział 75019 zwiększa się § 4300 w związku z pokryciem kosztów dotyczących wynajmu sali na sesję oraz opłat za rozmowy telefoniczne.

W rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe dokonuje się zwiększenia w § 4210 ze względu na podwyższone koszty dotyczące funkcjonowania Wydziału Komunikacji. Jednocześnie zmniejsza się § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz § 4300 zakup usług pozostałych.

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-10 11:53:43
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-10 14:10:53
Ostatnia zmiana:2005-06-10 14:10:53
Ilość wyświetleń:641

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij