Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

189/04 w sprawie zmian w budzecie na 2004r. po stronie dochodów i wydatków

Uchwałą Nr 189/04 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 17 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004r po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 32, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym tekst jedn. ( Dz.U. 2001r.Nr 142, poz. 1592 ) oraz art. 128, ust.l pkt.l, oraz ust.2 pkt.l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U.Nr 15,poz.l48 z 2003r.) oraz § 13 uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XVL/102/04 z dnia 28.01.2004r.

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje :

§1
W uchwale Nr XW102/04 Rada Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004 r w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok, wprowadza się następujące zmiany: Kwotę dochodów zwiększyć o kwotę    6.500,-

26.197.496,-

+     6.500.-

26.203.996,-

wg załączonej tabeli do niniejszej uchwały (Nr 1) Kwotę wydatków zwiększyć o kwotę 6.500,-

Tj.                                                                26.788.120,-

+      6.500.-

§2
Deficyt budżetowy w wysokości 590.624,- zł pokryty zostanie

         Kwota 470.600,- kredytem

         Kwota 120.024.-nadwyżką z lat ubiegłych

§3
Uchwala wchodzi z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

do uchwały Nr 189/04

Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie dochodów budżetowych

 

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

5.000

 

36.000

01005

 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

5.000

 

30.000

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5.000

 

30.000

710

 

 

Działalność usługowa

1.500

 

172.391

71015

 

Nadzór budowlany

1.500

 

125.391

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.500

 

125.391

 

 

 

RAZEM

6.500

 

26.203.996

załącznik nr 2

do uchwały Nr  189/04

Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie wydatków budżetowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

5.000

 

36.000

01005

 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

5.000

 

30.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

30.000

710

 

 

Działalność usługowa

1.500

 

188.391

71015

 

Nadzór budowlany

1.500

 

141.391

4210

Zakup materiałów biurowych

1.500

 

4.954

801

 

 

Oświata i wychowanie

20.500

20.500

11.121.002

80120

 

Licea ogólnokształcące

2.700

2.700

2.365.428

4210

Zakup materiałów biurowych

1.500

 

34.612

4260

Zakup energii

 

2.700

67.300

4270

Zakup usług remontowych

1.200

 

11.400

80130

 

Szkoły zawodowe

17.800

17.800

4.968.726

4140

Wpłaty na PFRON

 

2.200

8.400

4260

Zakup energii

13.000

 

225.600

4300

Zakup usług pozostałych

2.500

 

119.684

4410

Podróże służbowe krajowe

 

3.100

5.900

4430

Różne opłaty i składki

2.300

 

6.200

4520

Opłaty na rzecz budżetów j ednostek samorządu terytorialnego

 

12.500

0

 

 

 

OGÓŁEM

27.000

20.500

26.794.620

 

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr z dnia 17 listopada 2004r.


189/04


 

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2004. Nr WFB.I-3011/53/2004 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01005 Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 5.000 z przeznaczeniem środków na operaty dotyczące klasyfikacji gruntów rolnych.

Wyżej wymieniona decyzją zwiększa się również plan dochodów w rozdziale 71015 Nadzór budowlany z przeznaczeniem środków na zakup materiałów biurowych.

W Zespole Szkół w Bielicach rozdział 80130 dokonuje się zwiększenia § 4260 zakup energii w związku z zakupem energii elektrycznej i wody, § 4300 zakup usług pozostałych na pokrycie zobowiązań za rozmowy telefoniczne ora wywóz nieczystości, natomiast § 4430 różne opłaty i składki- w związku z opłatą ubezpieczenia OC pojazdów szkolnych.

W Zespole Szkół Licealnych w Strzelnie dokonuje się zwiększenia w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- w związku z kupnem paneli podłogowych oraz zwiększa się § 4270 zakup usług remontowych - ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu w gabinecie lekarskim - malowanie ścian, podwieszanie sufitu.


 


 


 

 


 


 

 


 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-09 11:22:45
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-09 13:36:02
Ostatnia zmiana:2005-06-09 13:36:02
Ilość wyświetleń:783

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij