Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

186/04 w sprawie zmian w budżecie na 2004r. po stronie dochodów i wydatków

Uchwała Nr 186/04 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 10 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004r po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 32, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym tekst jedn. ( Dz.U. 2001r.Nr 142, poz. 1592 ) oraz art. 128, ust.l pkt.l, oraz ust.2 pkt.l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.Nr 15,poz.l48 z 2003r.) oraz § 13 uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r.

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje :

§1

W uchwale Nr XVI/102/04 Rada Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004 r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok, wprowadza się następujące zmiany: Kwotę dochodów zwiększyć o kwotę   45.308,-

26.152.188,-

+    45.308,-

26.197.496,-

wg załączonej tabeli do niniejszej uchwały (Nr 1) Kwotę wydatków zwiększyć o kwotę 45.308,-

Tj.                                                                26.742.812,-

+     45.308.-

26.788.120,-wg załączonej tabeli do niniejszej uchwały (Nr 2)

§2

Deficyt budżetowy w wysokości 590.624,- zł pokryty zostanie

•         Kwota 470.600,- kredytem

•         Kwota 120.024,- nadwyżką z lat ubiegłych

§3 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Podpisy członków Zarządu :

1.  Barczak Tomasz

2.  Zowczak Przemysław

3.   Gwiazda Jan

4.    Przybysz Henryk

załącznik nr 1 do uchwały Nr 186/04

Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie dochodów budżetowych

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

852

 

 

Pomoc społeczna

45 308

 

1.990.712

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

45 308

 

1.967.808

 

 

2130

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

45 308

 

1.477.808

 

 

 

RAZEM

45 308

 

26.197.496

 

załącznik nr 2

do uchwały Nr 186/04 Zarządu Powiatu w Mogilno

Zmiana w planie wydatków budżetowych

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

dział

rozdział

§

wyszczególnienie

Zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

15.120

15.120

2.613.169

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

15.120

15.120

2.613.169

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

15.120

 

22.620

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

15.120

704.880

750

 

 

Administracja Publiczna

1.000

1.000

2.892.896

75019

 

Rada Powiatu

1.000

1.000

147.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

1.000

134.000

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

 

3.000

852

 

 

Pomoc społeczna

45.308

 

2.549.048

85202

 

Domy pomocy społecznej

45.308

 

1.927.844

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3 400

 

10.152

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

5 500

 

195.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 708

 

162.140

4220

Zakup środków żywności

10 900

 

153.600

4300

Zakup usług pozostałych

2 800

 

68.800

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

1.275

1.275

6.275

92695

 

Pozostała działalność

1.275

1.275

6.275

4210

Zakup materiałów biurowych

 

1.275

1.725

4300

Zakup usług remontowych

1.275

 

3.275

 

 

 

OGÓŁEM

62.703

17.395

26.788.120

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie Nr186/04 z dnia 10 listopada 2004r.

Zwiększenie środków w Zarządzie Dróg Powiatowych rozdział 60014 na § 3020 wydatki niezaliczne do wynagrodzeń wiąże się z wypłatą odprawy pośmiertnej.

W rozdziale 75019 Rada powiatu dokonuje się zwiększenia na § 4410 - podróże służbowe krajowe w związku ze zwiększeniem kosztów na delegacje.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Siemionach rozdział 85202 wynikającej z korekty dotacji celowej na 2004 rok o kwotę 45.308 zł, dokonuje się zmiany w palnie wydatków zwiększając § 3020 w związku z wypłatą drugiej części ekwiwalentu za odzież dla pracowników. Zwiększa się § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, § 4210 ze względu na zakup oleju opałowego i innych zakupów związanych z bieżącą działalnością, § 4220 zakup żywności, § 4300 w związku z pokryciem kosztów usług pozostałych.

W rozdziale 92695 Kultura fizyczna i sport zwiększa się § 4300 - zakup usług pozostałych ze względu na poniesione koszty przejazdów młodzieży na zawody sportowe.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-09 10:14:15
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-09 13:35:49
Ostatnia zmiana:2005-06-09 13:35:49
Ilość wyświetleń:614

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij