Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

185/04 w sprawie upoważnienie Pana Tomasza Werbińskiego, pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, do załatwiania spraw w imieniu Zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Mogilnie.

Uchwała Nr 185/04 Zarządu Powiatu w Mogilnia z dnia 10 listopada  2004 r.

w sprawie: upoważnienia Pana Tomasza Werbińskiego, pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, do załatwiania spraw w imieniu Zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Mogilnie.

Na podstawie art. 21 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje:

§1
Upoważnić Pana Tomasza Werbińskiego, pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, do załatwiania spraw w imieniu Zarządcy drogi, w ustalonym w załączniku do uchwały zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały nr 185/04 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 10 listopada 2004 r.

Zakres upoważnienia dla Pana Tomasza Werbińskiego,

pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, do załatwiania spraw w imieniu Zarządu drogi - Zarządu Powiatu w Mogilnie.

1)              opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych
planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;

2)      opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3)      pełnienie funkcji inwestora;

4)      utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5)      realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6)      przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych
zadań na rzecz obronności kraju;

7)              koordynacja robót w pasie drogowym;

8)              wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
pieniężnych;

9)      prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz
udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

9a) sporządzanie informacji o  drogach publicznych oraz przekazywanie ich  Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

10)       przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz
przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa
ruchu drogowego;

11)       wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

12)       przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

13)       przeciwdziałanie   niekorzystnym   przeobrażeniom   środowiska   mogącym   powstać   lub
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14)       wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla
ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15)       dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

16)       utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

17)       nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w
ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

18)       nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami
i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

 1.       Tomasz Barczak

2.       Przemysław Zowczak

3.       Henryk Przybysz

4.       Jan Gwiazda


 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-08 13:12:37
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-08 13:31:20
Ostatnia zmiana:2005-06-08 13:31:20
Ilość wyświetleń:817
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij