Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXIV_217_05 w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.

Uchwała nr XXXIV / 217/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym

Na podstawie art.12, pkt.ll Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001r. z późn. zm. ), oraz art. 116 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 200 lr. z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym w ciągu całego roku na akwenach :

a)          Jezioro Ostrowskie

b)    Jezioro Wójcińskie

§2

Zakaz określony w § 1 nie dotyczy :

a)            jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa
publicznego lub utrzymania cieków i zbiorników wodnych

b)           jednostek pływających służb i straży w ramach wykonywanych obowiązków

c)            jednostek pływających gospodarstw rybackich

§3

W przypadku organizowania zawodów lub imprez sportowych upoważnia się Zarząd Powiatu w Mogilnie do wydawania jednorazowych, okolicznościowych zezwoleń na używanie jednostek o napędzie spalinowym po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego terytorialnie

§4

Traci moc uchwała nr XLII/252/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 maja 2002 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wodach Jeziora Ostrowskiego i Jeziora Wójcińskiego.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§6

1.              Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku
Urzędowym     Województwa    Kujawsko - Pomorskiego w drodze obwieszczeń w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, Urzędu Miejskiego w Strzelnie, Urzędu Gminy
w Jeziorach Wielkich i  Urzędu Gminy w Dąbrowie w sposób zwyczajowo przyjęty
na danym terenie.

2.              Uchwała  podlega   ogłoszeniu   w  Dzienniku   Urzędowym   Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXIV/ 217 /05 z dnia 29 kwietnia 2005roku

Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz.627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu jest uprawniona do ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na tej podstawie Starosta pismem nr OS-7614-1/2004 z dnia 01.12.2004 r. wystąpił do wójtów i burmistrzów z wnioskiem o określenie potrzeb w zakresie wprowadzenia takiego zakazu na wodach położonych na terenie poszczególnych gmin.

W odpowiedzi Wójt Gminy Jeziora Wielkie wniósł o utrzymanie obowiązującego od 2002 roku zakazu na Jeziorze Ostrowskim i Jeziorze Wójcińskim. Burmistrz Strzelna złożył wniosek o objęcie zakazem Jeziora Ostrowskiego w części położonej w granicach Gminy Strzelno. Wójt Gminy Dąbrowa nie wnosi o wprowadzenie zakazów.


 


 


 

 


 

 


 

 


 

  

 


 

 


 

 


 

 


 

Załączniki

217_05 strefa ciszy (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-06 14:22:14
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-06 15:11:31
Ostatnia zmiana:2009-05-08 11:35:30
Ilość wyświetleń:976

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij