Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXIII_209_05 w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr XXXIII/209/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2005 r.


w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na podstawie art. 12. pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592. z późn. zmn.) oraz art. 81. ust. 3, 6. Ustawy z dnia 12 marca 2004.r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zmn.).

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1.
Przyjąć warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które zamieszkiwały przed skierowaniem do placówki na terenie Powiatu Mogileńskiego, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mogileńskiemu.

§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/209/05 z dnia 23 marca 2005r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. nowej Ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zmn. ) zachodzi konieczność ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Od 1 stycznia 2005 Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki wydaje stosowną decyzję administracyjną a Rada Powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, o których mowa wyżej.

Mając na uwadze przedstawione wyżej informacje zasadne jest przekazanie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Mogilnie.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/209/05

Rady Powiatu w Mogilnie

z dnia 23 marca 2005 r.

Warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, dzieci zamieszkałych przed skierowaniem do placówki na terenie Powiatu Mogileńskiego.

§1-

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80. ust.8. ustawy o pomocy społecznej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka. Opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50 % kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.

§2.

Przy ustaleniu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w składzie rodziny uwzględnia się to dziecko, a także dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli rodzice ponoszą odpłatność z ich pobyt.

§3.

Osoby wymienione w § 1. mogą być całkowicie zwolnione z odpłatności gdy:

1.  nie posiadają żadnego dochodu,

2.           umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej nastąpiło z
powodów:

 

-         ubóstwa

-         bezdomności

-         niepełnosprawności

-         długotrwałej lub ciężkiej choroby przynajmniej jednego z rodziców
- opiekunów

-         alkoholizmu, narkomanii

-         bezradności     w     sprawach     opiekuńczo-wychowawczych     i
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych i wielodzietnych.

A ponadto, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% dochodu ustalonego na podstawie art. 8. ustawy o pomocy społecznej..

§4.

Ustala się następujące warunki częściowego zwalniania z odpłatności jeżeli dochód na osobę jest równy lub przekracza :

1.  150 % kryterium dochodowego - odpłatność wynosi 20,00 zł miesięcznie,

2.           200 % kryterium dochodowego - odpłatność wynosi 50,00 zł miesięcznie,

3.           250   %   kryterium   dochodowego   -   odpłatność   wynosi   100,00   zł
miesięcznie,

4.           300   %   kryterium   dochodowego   -   odpłatność   wynosi   150,00   zł
miesięcznie,

5.           350   %   kryterium   dochodowego   -   odpłatność   wynosi   200,00   zł
miesięcznie,

6.           400   %   kryterium   dochodowego   -   odpłatność   wynosi   300,00   zł
miesięcznie.

§5.

W przypadku, gdy osoby zobowiązane są do odpłatności za więcej niż jedno dziecko przebywające w placówce, ponoszą odpłatność:

1.  za pierwsze dziecko zgodnie z § 4. niniejszego załącznika,

2.           za kolejne dziecko w wysokości 50 % odpłatności ustalonej na podstawie
§ 4. niniejszego załącznika.

§6.

Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty o której mowa w § 1. dokonuje Starosta decyzją administracyjną.

§7.

Dochody osób lub rodziców zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, winny zostać udokumentowane stosownymi zaświadczeniami z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub - w przypadku rozpatrywania sprawy z urzędu - z miesiąca poprzedzającego wydanie decyzji.

§8.

Po wyczerpaniu starań o ustalenie adresu rodziców można zaprzestać czynności ustalających odpłatność. 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-06-03 12:54:49
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-06-06 15:10:33
Ostatnia zmiana:2008-11-06 11:45:53
Ilość wyświetleń:667
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij