Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 46/05

Protokół Nr 46/05

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 25 kwietnia 2005r
.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rafał Giemza. W posiedzeniu wzięło udział  5 członków Komisji (nieobecna radna Teresa Kujawa - delegowana), obecnych wg listy obecności (załącznika do protokołu) , co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych obrad.
W obradach brali udział Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak, Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka oraz Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra.
Porządek posiedzenia :

1. Omówienie i opiniowanie sprawozdań oraz projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Powiatu.

Ad.1
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za rok 2004.
Radny Kazimierz Łaganowski zadał pytanie czego dotyczą nieuzyskane planowane dochody na 2004 rok.
Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra odpowiedziała, że dotyczą one środków na inwestycje drogowe. Są to pieniądze unijne, które nasz Powiat ma otrzymać z Województwa, jednak wyniknęły opóźnienia.
Radny Kazimierz Łaganowski zapytał czy to prawda, że w 2003r. nie zostały, w którejś placówce w Powiecie wypłacone pieniądze na 13 pensje.
Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra odpowiedziała, że faktycznie taka sytuacja miała miejsce w gospodarstwie pomocniczym w Bielicach. Sytuacja została wyjaśniona i zaległości są systematycznie spłacane.
Radny Kazimierz Łaganowski zauważył, że w budżecie są wyodrębnione fundusze na znaki wskazujące regiony ciekawe turystycznie, zadał pytanie ile tych znaków będzie zakupionych.
Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra odpowiedziała, że będzie zakupionych 6 znaków.
Radny Kazimierz Łaganowski zauważył, że w budżecie są wyodrębnione fundusze na konserwację kserokopiarki w kwocie 6 tys. zł, zapytał czy to nie za dużo.
Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra wyjaśniła, że jest to suma przeznaczona na konserwację szeregu urządzeń.
Radny Kazimierz Łaganowski zapytał skąd wzięły się fundusze na nowy samochód dla Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego.
Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak wyjaśnił, że były to pieniądze państwowe przekazane przez Wojewodę.
Po omówieniu projektu Przewodniczący Rafał Giemza poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2006r. środków finansowych na sfinansowanie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Rafał Giemza przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Rafał Giemza poprosił Naczelnika Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzeja Konieczke o omówienie projektu uchwały, który ma być wprowadzony do porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Mogilnie, o przystąpieniu do porozumienia pomiędzy powiatami i gminami województwa kujawsko-pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla studentów i uczniów.
Naczelnik Wydziału Oświaty Powiatu Mogileńskiego Andrzej Konieczka wyjaśnił, że wysokość stypendiów dla uczniów na 1 rok wzrośnie z 1000 na 1500 zł . Realizacja projektu dla uczniów spoczywa na Powiecie Toruńskim a dla studentów na Urzędzie Miasta w Bydgoszczy.
Po omówieniu projektu Przewodniczący Rafał Giemza poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Posiedzenie Komisji zostało zakończone, Przewodniczący Rafał Giemza podziękował członkom za przybycie.

         

Protokołował                                 Przewodniczący komisji edukacji, kultury i zdrowia

Paweł Pollak                                                      Rafałał Giemza

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-20 14:16:31
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-05-20 14:31:54
Ostatnia zmiana:2007-03-28 11:37:19
Ilość wyświetleń:916

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij