Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 45/05

 PROTOKÓŁ  Nr 45/05

Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY I 
ZDROWIA  RADY  POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia  21 marca  2005r.
 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rafał  Giemza.
W  posiedzeniu  wzięło  udział  6 członków  Komisji, obecnych wg załącznika do protokołu, czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:

1.Przedstawienie  informacji  o  sytuacji  wychowawczo  - dydaktycznej w  ośrodkach  szkolno – wychowawczych
2.Opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXXIII sesję  Rady  Powiatu.
3. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Ad. 1
Przewodniczący  Komisji  poprosił  Dyrektorów  Specjalnych  Ośrodków  Szkolno -  Wychowawczych  o  przedstawienie  informacji  o  sytuacji  wychowawczo  - dydaktycznej w  ośrodkach  szkolno – wychowawczych.
Dyrektor  Mirosław  Gutowski  powiedział, że  problemy  wychowawcze  dotyczą  palenia  papierosów, drobnych  kradzieży, na pewno  nie  ma  narkomani, natomiast   próbują  tabletek  psychotropowych, był  przypadek  wąchania  kleju. Mamy  psychologa, pedagoga,  którzy  realizują  programy  profilaktyczne, prowadzą  pogadanki, konkursy. Mamy  zaległości  z  tytułu  wyżywienia, ponieważ  rodzice  nie  płacą, natomiast  inaczej  jest  gdy  dziecko  jest  w  domu  dziecka, to  powiat  musi  przekazać  na  to  dziecko  środki.
Dyrektor Jerzy  Zebel  dotarła  do  nas  informacja,  że  zostaniemy  podobno  przekształceni,  ma  ukazać  się  rozporządzenie. Natomiast  naszymi  problemami  wychowawczymi  to  przede  wszystkim  są  ucieczki, jest  takich  5- 6 wychowanków  co  notorycznie  uciekają, wiąże  się  to  z  kosztami  delegowania  opiekuna, poszukiwania po  kraju  przez  policję.
Przewodniczący  podziękował  Dyrektorom, Wychowawcom, Nauczycielom      Ośrodków  za sumienie wypełnianie  trudnej  i  odpowiedzialnej  pracy  w  wychowaniu  tych  dzieci  i  młodzieży.

Ad. 2
Przewodniczący  Komisji  przedstawił  sprawozdanie  programu  restrukturyzacji  SP ZOZ za  lata  2002 – 2005 w  Mogilnie. Powiedział ,że  ze  sprawozdania  wynika  że  w  tym  czasie  zredukowano  liczbę  pracowników, oddziałów  zmieniono  strukturę  całego  SP ZOZ - u.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Komisja  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  za  rok  2004. Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie.
Komisja  projekt  przyjęła  jednogłośnie. 
Przewodniczący    poprosił  o  przedstawienie  projektu uchwały  Kierownik  PCPR  Marię  Konkiewicz.
Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały    w  sprawie  przedstawienia  wykazu  potrzeb  i  przygotowania  lokalnego  programu  pomocy  społecznej.
Przewodniczący  z  braku  pytań, następnie   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  przyjęła  jednogłośnie. 
Kolejny  projekt  uchwały, który  przedstawiła  Kierownik  PCPR  dotyczył  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwalniania  rodziców  , osoby  pełnoletniej  lub  jej  rodziców, a  także  opiekunów  prawnych  lub  kuratorów  z  opłat  za  pobyt  dziecka  w  placówkach  opiekuńczo  -  wychowawczych.
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  przyjęła  jednogłośnie. 
Następny  projekt  uchwały  Przewodniczący  Komisji  przedstawił  w  sprawie  sprawozdania  Zarządu  Powiatu  o  szczegółowych  zasadach  i  trybie  umarzania  wierzytelności  powiatowych  jednostek  organizacyjnych  z  tytułu  należności   pieniężnych  do  których  nie  stosuję  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa  udzielenia  innych  ulg  w  spłacaniu  tych  należności  oraz  organów  do  tego  uprawnionych  w  2004 r. Nadmienił , że  były  dwa  umorzenia, które  dotyczyły  SOSW Szerzawy  i  DPS  w  Siemionkach.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  przyjęła  jednogłośnie. 
Kolejny  projekt,  który  przedstawił  Przewodniczący  dotyczył  uchwalenia  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  działającymi  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  Kościoła  Katolickiego  w  Rzeczypospolitej ,  o  stosunku  Państwa  do  innych  Kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz  gwarancja  wolności  sumienia  i  wyznania,  jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku  publicznego  i  stowarzyszenia  jednostek  samorządu  terytorialnego. Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  przyjęła  jednogłośnie. 
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  poinformował  Komisję,  że  po  uchwaleniu  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  , organizacje  te  będą  mogły  składać  wnioski  do  Starostwa,  które  będą  musiały  być  rozpatrzone.
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  powiedział,  że  podcina  się  skrzydła  małym  organizacjom  i  stowarzyszeniom, ponieważ  wymogi  sprawozdań, prowadzenie  pełnej  księgowości  nie  pozwalają  na  istnienie  tym organizacjom czy  stowarzyszeniom.
Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  Mogileńskiego  z  dnia  29.12.2004r.   w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  rok  2005.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.
Referent  ds.  gospodarki  gruntami  Magdalena  Schwarckopf  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXVII/134/01  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  9  marca  2001 roku  w  sprawie  zasad  nabycia, zbycia  i obciążenia  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  i  wynajmowania.
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.
Ostatni  z  projektów  dotyczył  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  Kujawsko -  Pomorskiej  Organizacji  Turystycznej  z  siedzibą  w  Toruniu.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 3
Przewodniczący  podziękował  za  przybycie,   zakończył  obrady   Komisji  i  zamknął  posiedzenie.

                                                                           Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                 mgr  Rafał  Giemza 

Protokołowała :

M. Wilk

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-20 14:15:10
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-05-20 14:22:40
Ostatnia zmiana:2007-03-28 11:39:23
Ilość wyświetleń:604

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij