Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 34/05

Protokół Nr 34/05
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury
Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 25 kwietnia 2005r .

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Karol Dłutkowski. W posiedzeniu wzięło udział  6 członków Komisji (nieobecna radna Teresa Kujawa - delegowana), obecnych wg listy obecności (załącznika do protokołu) , co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych obrad.
W obradach brali udział Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak oraz Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra.
Porządek posiedzenia :

1.Omówienie i opiniowanie sprawozdań oraz projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Powiatu.

Ad.1
Przewodniczący Karol Dłutkowski poprosił Skarbnik Karinę Kostyrę o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
Skarbnik Karina Kostyra omówiła plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok i przedstawiła planowane zmiany.
Radny Krzysztof Mleczko zapytał czy zmieniły się kwoty przeznaczone na dofinansowanie stypendiów studenckich.
Skarbnik Karina Kostyra odpowiedziała, że pozostały one na tym samym poziomie.
Radny Robert Musidłowski zapytał na co wykorzystane zostały pieniądze przeznaczone dla Straży Pożarnej.
Skarbnik Karina Kostyra odpowiedziała, że zakupiono za nie obuwie i karczer – przyrząd wysokociśnieniowy.
Radny Rafał Żuchowski zapytał czy pieniądze przeznaczone na drogi powiatowe obejmują 1 czy 2 drogi.
Skarbnik Karina Kostyra odpowiedziała, że chodzi o jedną drogę.
Radny Leszek Nowacki zapytał czy nie można zaskarżyć Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za to, że tak długo przeciągnął się termin wypłaty pieniędzy z województwa na inwestycje drogowe co przyczyniło się do tego, że Powiat musiał zapłacić dodatkowe odsetki za zaciągnięty kredyt.
Skarbnik Karina Kostyra odpowiedziała, że nie można zaskarżyć Wojewody ponieważ nie ma ku temu żadnych podstaw, Wojewoda tutaj nie zawinił.
Po omówieniu projektu Przewodniczący Karol Dłutkowski poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 6 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Karol Dłutkowski poprosił Skarbnik Karinę Kostyrę o omówienie projektu uchwały w sprawie zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2006r. środków finansowych na sfinansowanie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Skarbnik Karina Kostyra wyjaśniła, że chodzi o przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jest on konieczny aby Urząd otrzymał środki finansowe na projekty realizowane w ramach  1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Po omówieniu projektu Przewodniczący Karol Dłutkowski poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 6 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Przewodnicząc Karol Dłutkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.
Radny Radosław Trepiński zapytał na jakich jeziorach projekt uchwały zakłada wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.
Przewodniczący Karol Dłutkowski odpowiedział, że zakaz ma obejmować jeziora Ostrowskie i Wójcińskie.
Po omówieniu projektu Przewodniczący Karol Dłutkowski poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 6 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Karol Dłutkowski poprosił Panią Magdalenę Schwarckopf o omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
Pani Magdalena Schwarckopf powiedziała, że nieruchomość ta należała do gospodarstwa pomocniczego w Bielicach. Uznano, że teren ten jest mu całkowicie niepotrzebny. Jest to wąski pas ziemi o niskiej wartości rolnej.
Po omówieniu projektu Przewodniczący Karol Dłutkowski poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 6 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Karol Dłutkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za rok 2004.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 6 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Przewodniczący Karol Dłutkowski poprosił Starostę Powiatu Mogileńskiego Tomasza Barczaka o omówienie projektu uchwały, który ma być wprowadzony do porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Mogilnie, o przystąpieniu do porozumienia pomiędzy powiatami i gminami województwa kujawsko-pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla studentów i uczniów.
Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak wyjaśnił, że wysokość stypendiów dla uczniów na 1 rok wzrośnie z 1000 na 1500 zł. Realizacja projektu dla uczniów spoczywa na Powiecie Toruńskim a dla studentów na Urzędzie Miasta w Bydgoszczy.
Po omówieniu projektu Przewodniczący Karol Dłutkowski poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 6 głosami za (Radna Teresa Kujawa delegowana) projekt został przyjęty.
Posiedzenie Komisji zostało zakończone, Przewodniczący Karol Dłutkowski podziękował członkom za przybycie.

  

Protokołował                          Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i infrastruktury

Paweł Pollak                                               Karol Dłutkowski

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-20 14:00:26
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-05-20 14:18:49
Ostatnia zmiana:2007-04-05 10:12:02
Ilość wyświetleń:742

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij