Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 33/05

PROTOKÓŁ  Nr 33/05
Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I            
INFRASTTRUKTURY  RADY  POWIATU  W  MOGILNIE 
z  dnia  21 marca  2005r.
 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski .
W posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia;

1 Omówienie  realizacji  programu  restrukturyzacji  w  SP ZOZ w  Mogilnie.
2.Sprawozdanie  PCPR  w  Mogilnie  za  rok  2004.
3.Opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXXIII sesję  Rady Powiatu.
4.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Ad. 1
Przewodniczący  Komisji  przedstawił  sprawozdanie  programu  restrukturyzacji  SP ZOZ za  lata  2002 – 2005 w  Mogilnie. Powiedział ,że  ze  sprawozdania  wynika  że  w  tym  czasie  zredukowano  liczbę  pracowników, oddziałów  zmieniono  strukturę  całego  SP ZOZ - u.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Ad. 2
Komisja  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  za  rok  2004. Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Ad. 3
Przewodniczący    poprosił  o  przedstawienie  projektu uchwały  Kierownik  PCPR  Marię  Konkiewicz.
Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały    w  sprawie  przedstawienia  wykazu  potrzeb  i  przygotowania  lokalnego  programu  pomocy  społecznej.
Przewodniczący  z  braku  pytań, następnie   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Kolejny  projekt  uchwały, który  przedstawiła  Kierownik  PCPR  dotyczył  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwalniania  rodziców  , osoby  pełnoletniej  lub  jej  rodziców, a  także  opiekunów  prawnych  lub  kuratorów  z  opłat  za  pobyt  dziecka  w  placówkach  opiekuńczo  -  wychowawczych.
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Następny  projekt  uchwały  Przewodniczący  Komisji  przedstawił  w  sprawie  sprawozdania  Zarządu  Powiatu  o  szczegółowych  zasadach  i  trybie  umarzania  wierzytelności  powiatowych  jednostek  organizacyjnych  z  tytułu  należności   pieniężnych  do  których  nie  stosuję  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa  udzielenia  innych  ulg  w  spłacaniu  tych  należności  oraz  organów  do  tego  uprawnionych  w  2004 r. Nadmienił , że  były  dwa  umorzenia, które  dotyczyły  SOSW Szerzawy  i  DPS  w  Siemionkach.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Kolejny  projekt,  który  przedstawił  Przewodniczący  dotyczył  uchwalenia  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  działającymi  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  Kościoła  Katolickiego  w  Rzeczypospolitej ,  o  stosunku  Państwa  do  innych  Kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz  gwarancja  wolności  sumienia  i  wyznania,  jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku  publicznego  i  stowarzyszenia  jednostek  samorządu  terytorialnego. Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji. Projekt  przyjęto  jednogłośnie. 
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  poinformował  Komisję,  że  po  uchwaleniu  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  , organizacje  te  będą  mogły  składać  wnioski  do  Starostwa,  które  będą  musiały  być  rozpatrzone.
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  powiedział,  że  podcina  się  skrzydła  małym  organizacjom  i  stowarzyszeniom, ponieważ  wymogi  sprawozdań, prowadzenie  pełnej  księgowości  nie  pozwalają  na  istnienie  tym organizacjom czy  stowarzyszeniom.
Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  Mogileńskiego  z  dnia  29.12.2004r.   w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  rok  2005.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Referent  ds.  gospodarki  gruntami  Magdalena  Schwarckopf  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXVII/134/01  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  9  marca  2001 roku  w  sprawie  zasad  nabycia, zbycia  i obciążenia  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  i  wynajmowania.
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Ostatni  z  projektów  dotyczył  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  Kujawsko -  Pomorskiej  Organizacji  Turystycznej  z  siedzibą  w  Toruniu.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Ad. 4
Przewodniczący  podziękował  za  przybycie,   zakończył  obrady   Komisji  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

                                                                           Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                 Karol   Dłutkowski 

Protokołowała :

M. Wilk

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-20 13:45:48
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-05-20 14:18:44
Ostatnia zmiana:2007-04-05 10:14:12
Ilość wyświetleń:591

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij