Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 34/05

Protokół Nr 34/05
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 22 kwietnia 2005r.

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Baranowska.
W posiedzeniu wzięło udział  5 członków Komisji, obecnych wg listy obecności (załącznika do protokołu) , co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych obrad.
W obradach brała udział p.o. Głównej Księgowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Irena Gaszak oraz Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra.
Porządek posiedzenia :

1.Omówienie i opiniowanie sprawozdań oraz projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Powiatu.

Ad.1

Przewodnicząca Janina Baranowska poprosiła p.o. Głównej Księgowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Irenę Gaszak o przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomiczne z działalności SP ZOZ za rok 2004 i I kwartał br. oraz sytuację w służbie zdrowia w Powiecie Mogileńskim.
P.o. Głównej Księgowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Irena Gaszak stwierdziła, że zwiększył się zysk Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Złożyło się na to między innymi to, że część wierzycieli umorzyła odsetki od długu Zakładu. Nie wzrósł też fundusz płac.
Zakład uznał odsetki od 13-tek, jest to kwota ok. 855 tys. zł, będą one wypłacane po roku 2006, na takie rozwiązanie zgodziło się 270 pracowników.
W I kwartale 2005 roku powiększyła się strata finansowa Zakładu ponieważ Sąd Najwyższy w styczniu wydał decyzję, że należy wypłacić pracownikom 2 etap Ustawy 203, to jest 110 zł na pracownika.
Przewodnicząca Janina Baranowska powiedziała, że powstanie w Mogilnie na ul. 900-lecia niepubliczny ośrodek zdrowia i zapytała na jakich zasadach będzie on mógł przyjmować pacjentów, czy będą oni musieli tam się zapisywać tak jak ma to miejsce w publicznych ośrodkach, czy będą one otrzymywać pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia?
P.o. Głównej Księgowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Irena Gaszak odpowiedziała, że pacjenci, którzy zechcą korzystać z usług tego ośrodka będą musieli tam się zapisać. Ośrodki niepubliczne również podpisują umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i otrzymują pieniądze na zapisanego pacjenta. Dlatego też ośrodek ten będzie walczył o każdego pacjenta. Rodzi się konkurencja co budzi poważne obawy pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Teraz wszystko zależy od lekarzy i personelu, od ich podejścia do pacjentów. Trzeba zrobić wszystko aby zatrzymać pacjentów w naszym ośrodku.
Przewodnicząca Janina Baranowska zapytała co stanie się z oddziałem dla przewlekle chorych.
P.o. Głównej Księgowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Irena Gaszak odpowiedziała, że oddziały dla przewlekle chorych będą zamieniane na oddziały opiekuńczo-lecznicze. Będą one funkcjonowały w ten sposób, że część funduszy                będą pobierać z rent i emerytur podopiecznych a resztę będzie dopłacał Narodowy Fundusz Zdowia.
Przewodnicząca Janina Baranowska poprosiła Skarbnik Karinę Kostyrę o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005r.
Skarbnik Karina Kostyra omówiła plan dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok i przedstawiła planowane zmiany.
Po omówieniu projektu Przewodnicząca Janina Baranowska poddała go pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Janina Baranowska poprosiła Skarbnik Karinę Kostyrę o omówienie projektu uchwały w sprawie zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2006r. środków finansowych na sfinansowanie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Skarbnik Karina Kostyra wyjaśniła, że chodzi o przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jest on konieczny aby Urząd otrzymał środki finansowe na projekty realizowane w ramach  1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Po omówieniu projektu Przewodnicząca Janina Baranowska poddała go pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Janina Baranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za rok 2004.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Janina Baranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Janina Baranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
Z powodu braku informacji na ten temat Przewodnicząca Janina Baranowska nie poddała projektu pod głosowanie.
Posiedzenie Komisji zostało zakończone, Przewodnicząca Janina Baranowska podziękowała członkom za przybycie.

Protokołował                                           Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Paweł Pollak                                                     Janina Baranowska

      

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-20 13:16:29
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-05-20 13:24:50
Ostatnia zmiana:2007-04-06 12:35:52
Ilość wyświetleń:866

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij