Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 112/05

PROTOKÓŁ Nr 112/05
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE

Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Barczak.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie
2.     Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.     Podjecie Uchwały w sprawie przeznaczenia do likwidacji niezdatnych do użytku środków trwałych ujętych w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
4.     Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji w roku 2005 dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych.
5.     Sprawy różne.
6.     Zakończenie. 
Protokół spisał Paweł Pollak. 

Ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak odczytał projekt uchwały w  sprawie przeznaczenia do likwidacji niezdatnych do użytku środków trwałych ujętych w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Do likwidacji przeznaczono maszynkę do mielenia mięsa, robot kuchenny oraz zmywarkę do naczyń. Całkowita wartość likwidowanego sprzętu opiewa na sumę 6284,09 zł. Sprzęt został zamortyzowany w 100%. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

Zarząd przyjął Uchwałę Nr 237/05, 3 głosami za (radny Henryk Przybysz opuścił salę obrad). 

Ad.4
Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak odczytał projekt uchwały w  sprawie określenia wysokości dotacji w roku 2005 dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych. Powiat Mogileński w 2005 roku budżetowym udzieli dotacji: Mogileńskiej Szkole Realnej – Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych i Policealnemu Studium Zawodowemu dla dorosłych; Niższemu Seminarium Duchownemu w Markowicach – Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży; Centrum Nauki „Eureka” w Kole – Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych w Strzelnie i Technikum Zawodowemu dla Dorosłych w Strzelnie oraz  Policealnej Szkole dla Dorosłych w Strzelnie; Towarzystwu Wiedzy Powszechnej – Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych w Strzelnie; Niższemu Seminarium Duchownemu w Markowicach – internatowi.

Zarząd przyjął jednogłośnie Uchwałę Nr 238/05.

Ad.5
Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak przypomniał, że to posiedzenie Zarządu jest ostatnim przed sesją Rady Powiatu, na której odbędzie się głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi. Jednocześnie stwierdził, że Zarząd jest dobrze przygotowany do tej sesji.

Przewodniczący Tomasz Barczak poruszył sprawę przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami i gminami województwa kujawsko-pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla studentów i uczniów. Poinformował, że jest już przygotowany projekt uchwały i na najbliższej sesji Rady Powiatu Radni będą głosować w tej sprawie. Wysokość stypendium dla uczniów na 1 rok wzrośnie z 1000 na 1500 zł . Realizacja projektu dla uczniów spoczywa na Powiecie Toruńskim a dla studentów na Urzędzie Miasta w Bydgoszczy.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak przypomniał też, że pozostało jeszcze tylko kilka dni na złożenie oświadczeń majątkowych i poprosił aby rzetelnie wywiązać się z tego obowiązku.

Sekretarz Krzysztof Dobrychłop przedstawił sprawę planu wydzierżawienia budynku należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, znajdującego się przy Szpitalu Powiatowym w Mogilnie z przeznaczeniem na założenie apteki. Oświadczył, że adwokat Wojciech Manikowski ma już projekt porozumienia między aptekami dotyczący wynajmu lokalu, jednak jedna z 5 aptek chce się z niego wycofać.

Starosta zobowiązał Sekretarza do prowadzenia dalszych rozmów w tej sprawie.

Wicestarosta Przemysław Zowczak wypowiedział się na temat piątkowego alarmu w Strzelnie, który był wynikiem sytuacji kryzysowej w strzeleńskiej chłodni. Stwierdził, że realnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska nie było. Do wycieku amoniaku nie doszło. Istniało jedynie zagrożenie potencjalne.

Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu było uroczyste powołanie Pana Dariusza Chudzińskiego na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu omówiła realizację budżetu za I kwartał 2005 roku.

Ad.6 
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Protokołował:

Paweł Pollak

                                                            

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-20 11:45:35
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-05-20 12:30:23
Ostatnia zmiana:2006-06-29 09:01:03
Ilość wyświetleń:655
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij