Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 111/05

        PROTOKÓŁ  Nr 111/05

                Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE

                               odbytego  dnia  19 i 20  kwietnia   2005r.  

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył   Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
 3. Podjęcie  projektu  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  2005r.

c. d. posiedzenia  w  dniu  20  kwietnia 2005r.

 1. Spotkanie Zarządu  z  właścicielami Mogileńskich  Aptek  w  sprawie  wydzierżawienia  pomieszczeń  SP ZOZ  w  Mogilnie.
 2. Omówienie  zmian  w  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/ 186/04  Rady   Powiatu  w  Mogilnie  z dnia  29.12.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2005r.
 3. Podjęcie  projektu  uchwały Zarządu  w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzenia  Konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Zespołu   Szkół  Licealnych  w  Strzelnie.
 4. Omówienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  przystąpienia  do  porozumień  pomiędzy  powiatami  i  gminami  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego w  celu  wspólnego  przygotowania  i  realizacji  projektów  stypendialnych  dla  studentów  i  uczniów.
 5. Omówienie  sprawozdania  SP ZOZ  za  rok  2004 i  I kwatrał  br. oraz  sytuacja  w  służbie  zdrowia  w  Powiecie  Mogileńskim.
 6. Opinia  regionalnej  Izby  Obrachunkowej w  Bydgoszczy  o wykonaniu   budżetu  za  rok  2004.
 7. Sprawy  różne.
 8. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

Ad. 3

Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Skarbnik  Karinę  Kostyrę.

Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  2005r.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 235/05.

 

c. d. posiedzenia  Zarządu  w  dniu  20 kwietnia 2005r.

Ad. 4

Przewodniczący  Zarządu  powitał  właścicieli  Mogileńskich  Aptek , którzy    zainteresowani  wydzierżawieniem  pomieszczeń  SP ZOZ w  Mogilnie  przy  ul. Kościuszki  8. Przewodniczący  poinformował  przybyłych,że Zarząd  wcześniej  otrzymał  wniosek  od  warszawskiej  firmy  na  wydzierżawienie i  przystosowanie   wolnych   pomieszczeń  na  aptekę, jednocześnie  nie  ukrywał, że  dla  SP ZOZ  liczy  się  każdy  zastrzyk  finansowy. Natomiast   po  informacji,  że  zainteresowani  są również  tymi  pomieszczeniami  właściciele   naszych  aptek,  Zarząd  postanowił  wysłuchać  tych propozycji. Wiemy, że  sytuacja  na  naszym  rynku  pracy  jest  bardzo  trudna, jeśli  “wpóścimy”  firmę  konkurencyjną, to  wcześniej, czy  później  dojdzie do   likwidacji  miejsc  pracy, jako  Zarząd  nie  możemy  do  tego  dopuścić.

Członek  Zarządu  Jan  Gwiazda, powiedział,  że  może  środki  nie    duże  ale  nasze  obawy  dotyczą  rynku  pracy i  bezrobocia.

Pani  Marcinkowska  jeżeli  możemy  wyrazić  swoją  opinię  to  napewno  dwie  apteki  zostałyby  zlikwidowane  poprzez  konkurencyjną   firmę.

Pan  Cegalski  powiedział,  że  jest  zaskoczony, że  Zarząd myśli  podobnie  jak  oni.

Pan  Adwokat  Zbigniew  Nurski  oświadczył, że  opinia  jego  w  tej  sprawie  jest  taka, należy  sporządzić   umowę  formalno -  prawną  pomiędzy  Zarządem  a  aptekami,  wtedy    czynsz wpływałby   do   Powiatu  i  byłyby  koszty  dla  właścicieli  aptek.

Prewodniczący  poinformował,  że  powierzchnia  to  100 m2 , należałoby  się  zastanowić  nad  wysokością  czynszu?

Wicestarosta  Przemysława  Zowczak , strony  muszą  uzgodnić  warunki  umowy  i  aby  później   podjąć to  uchwałą.

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział,  że  było  wiadomo ,  że  pomieszczenia  były  do  wynajęcia, ale  wcześniej  nikt  się   tym   nie  interesował.

Zarząd  zaproponował  kwotę  czynszu  na  4 000,- plus  22 % VAT i  okres  dzierżawy  na  3  lata.

Ad. 5

Przewodniczący  poprosił  Skarbnik  Powiatu  o  przedstawienie  poprawek  do  projektu  uchwały  Rady  Powiatu.

Skarbnik  Karina  Kostyra  poinformowała, że  w  projekcie  uchwały  zostały naniesione  zmiany, ponieważ  należy  zwiększyć   środki  na  zalesianie  gruntów, na  odsetki  w  związku  z  zaciągniętym  kredytem, na  uzupełnienie różnicy  pomiędzy  środkami  zaplanowanymi  a  wykonanymi  na  stypendia, dofinansowanie  Urzędu  Marszałkowskiego  na zakup  i  montaż  dzwigu  osobowego   w  DPS w  Siemionkach.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

Ad. 6 

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił   projekt  uchwały Zarządu  w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzenia  Konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Zespołu   Szkół  Licealnych  w  Strzelnie.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 236/05.

Ad. 7

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił    projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  przystąpienia  do  porozumień  pomiędzy  powiatami  i  gminami  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego w  celu  wspólnego  przygotowania  i  realizacji  projektów  stypendialnych  dla  studentów  i  uczniów, zaznaczając , że  decyzje  zapadną  na  Konwencie  Starostów, który  odbedzie  się  w  najbliższy  piątek  w  Toruniu.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.  

Ad. 8

Dyrektor  Jerzy  Kriger  przedstawił   sprawozdanie  finasowo – ekonomiczne   SP ZOZ  w  Mogilnie    za  rok  2004 i  I kwatrał  br. oraz  sytuację  w  służbie  zdrowia  w  Powiecie  Mogileńskim. Sytuacja  SP ZOZ  jest  trudna, gdyby  nie  zaległe zobowiązania  wobec  pracowników  nie  byłoby  najgorzej. Otrzymaliśmy  propozycję  zaciągnięcia  pożyczki, taką  informację  dostaliśmy   z  Urzędu  Wojewódzkiego, oczywiście   muszą  być  spełnione  kryteria,  dlatego  w  pszyszłym  tygodniu  jadę  na szkolenie  dotyczące sporządzania  wniosków  i   wymogów. Postanowienie   sądu  w  sprawie  ustawowego  “203” jest  takie, że  konsekwencje  ponosi  NFZ  i  to  nas  choć  trochę  zadowala. NFZ  zajął  stanowisko  w  sprawie  oddziałów  dla  przewlekle  chorych, że  muszą  ulec  przekształceniu i  restrukturyzacji , także  może   być   tak , że  wystarczy  połowa  personelu. Doszły  mnie  informacje, że  przy  ulicy   900 – lecia powstaje  Niepubliczna  Przychodnia  Zdrowia, niektórzy  nasi  pracownicy  wyrazili  chęć  przejścia  do  tej  przychodni, w   tym  temacie  nie  możemy  nic  zrobić, ponieważ  mamy   wolny  rynek  i  każdy  ma  prawo  otworzyć  taką  przychodnię. 

Zarząd  przyjął  do  wiadomości  sprawozdanie  finansowo  - ekonomiczne  SPZOZ w  Mogilnie  za  rok  2004 i I kwartał  br.

Ad. 9

Przewodniczący  odczytał  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej w  Bydgoszczy  o wykonaniu   budżetu  za  rok  2004.

Opinia  o  wykonaniu  budżetu  za  rok  2004 przedstawiona przez   RIO  została  określona  pozytywnie.

Ad. 10

Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia i  zakończono  obrady.

Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

Protokołowała :

M.Wilk                                         ZARZĄD :

                                                        

                                                    1.Tomasz  Barczak ............................

 

                                                         2. Jan  Gwiazda  .................................

                                                        

                                                          3. Henryk   Przybysz ...........................

                                               

                                                        4. Przemysław  Zowczak .....................

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-20 11:41:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-05-20 12:26:02
Ostatnia zmiana:2005-05-20 12:26:02
Ilość wyświetleń:820

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij