Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 110/05

PROTOKÓŁ  Nr 110/05

               Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE

                               odbytego  dnia  13 kwietnia   2005r.  

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. 

Porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
  3. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zapewnienia  ujęcia  w  budżecie  Powiatu  Mogileńskiego  na 2006 r. środków  finansowych  na  sfinasowanie  audytu  zewnętrznego  projektów  realizowanych  w  ramach  1.2 i 1.3 SPO RZL.
  4. Podjęcie  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zmian  w  planie   wydatków  budżetowych  w  2005 roku.
  5. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29. 12.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  2005r.

6.     Podjęcie  uchwały  Zarządu  w  sprawie  powołania  Komisji  przetargowej  do  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  bankową  obsługę  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego.

  1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  przedstawiciela  Powiatu  Mogileńskiego  do  Kujawsko – Pomorskiej  Organizacji  Turystycznej  z  siedzibą  w  Toruniu.
  2. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zakazu  używania 

     jednostek pływających  o  napędzie  spalinowym.

  1. Podjęcie  uchwały  Zarządu  w  sprawie  zatrudnienia  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.
  2.  Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  posiedzeń  Zarządu.

11. Sprawy  różne.

  1. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

Ad. 3

Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Skarbnik  Karinę  Kostyrę.

Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zapewnienia  ujęcia  w  budżecie  Powiatu  Mogileńskiego  na 2006 r. środków  finansowych  na  sfinasowanie  audytu  zewnętrznego  projektów  realizowanych  w  ramach  1.2 i 1.3 SPO RZL. Projekt  uchwały ma  charakter  uchwały  intencyjnej, Powiatowy  Urząd  Pracy  składa  projekty  konkursowe  w  ramach  działania  1.2i1.3  SPO RZL do  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy, gdzie  zostaną  poddane  weryfikacji. W   ramach  tego  projektu  należy  przeprowadzić  audyt  zewnętrzny  w  2006r. 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

Ad. 4

Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt   uchwały  Zarządu  w  sprawie  zmian  w  planie   wydatków  budżetowych  w  2005 roku.W  uchwale  dokonano  rozwiązania  rezerwy  celowej  z  przeznaczeniem  dla  ZSL w  Strzelnie, ZS Bielice , ZS Mogilno , ZSZ Strzelno,  SOSW Strzelno, SOSW Szerzawy, Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej na  podwyżki  dla  nauczycieli, pracowników  administracji  i  obsługi  oraz  na  dopłaty  do   czesnego  dla  nauczycieli. Dokonano  również  przeniesień  w  rozdziale  pomoc  materialna  dla  uczniów  na  wypłaty umów  zlecenia  dla  koordynatorów  stypendiów a  także  w  w  rozdziale  nadzór  budowlany  na  konsesrwację  ksero  i  w  Domu  Pomocy  Społecznej  na  pokrycie  kosztów  opinii biegłegoo. 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 231/05.

Ad. 5

Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29. 12.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  2005r. Przeznacza  się  środki  na  bieżące  utrzymanie  dróg, na  pokrycie  kosztów  utrzymania  dzieci  z  terenu  powiatu, umieszczonych  w  placówkach  opiekuńczo -  wychowawczych, na  zakup  specjalnego  urządzenia  czyszczącego  środki  chemiczne w  czasie  działań  ratowniczych  na  drogach, na  dotację  dla  spółki  wodnej  w  Dąbrowie.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

Ad. 6

Przewodniczący  Zarządu przedstawił projekt  uchwały  Zarządu  w  sprawie  powołania  Komisji  przetargowej  do  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  bankową  obsługę  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego. Komisja  przetargowa  będzie  przygotowaywała  i  przeprowadzała  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  obsługę  bankową  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 232/05.

Ad. 7

Przewodniczący Zarządu przedstawił  projekt  uchwały Zarządu  w  sprawie  wyboru  przedstawiciela  Powiatu  Mogileńskiego  do  Kujawsko – Pomorskiej  Organizacji  Turystycznej  z  siedzibą  w  Toruniu. W  związku  z  przystąpieniem  Powiatu  do  Kujawsko -  Pomorskiej  Organizacji   Turystycznej  powołuje się   przedstawiciela  Pana  Rafała  Giemzę , który  będzie  reprezentował   Nasz   Powiat  w  tejże  organizacji.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 233/05.

Ad. 8

Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  przedstawił   projekt  uchwały Rady  Powiatu

w  sprawie  wprowadzenia  zakazu  używania  jednostek pływających  o  napędzie 

spalinowym.Zarząd  po  zapoznaniu  się  z  odpowiedziami poszczególnych 

Gmin  na  skierowane  do  nich  pisma  zdecydował,  że  projekt  uchwały tak  jak

dotychczas  będzie  obejmował  dwa  jeziora, Jezioro  Ostrowskie  i  Jezioro  Wójcińskie.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

Ad. 9

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt   uchwały  Zarządu  w  sprawie  zatrudnienia  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach. Z dniem  15  kwietnia  2005 roku  zatrudnia  się  po  okresie  próbnym  na  czas  nieokreślony  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej w  Siemionkach Pana  Dariusza  Chudzińskiego.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 234/05.

Ad. 10

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokoły  Zarządu  z  ostatnich  posiedzeń.

Ad. 11

W  sprawach  różnych  Zarząd  zapoznał  się  z trudną  sytuacją  w  SP ZOZ w  Mogilnie. Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiadomił  Zarząd  o  zajęciu  konta  na  rachunku  bankowym  części  środków  przez  komornika. Zarząd  wspólnie  z  dyrektorami  SP ZOZ i  główną  księgową  zastanawiał  się  co  zrobić ,  gdy  kolejni  pracownicy  wystąpią  do  komornika  o  zasądzone  im  pieniądze. Poruszono  również  sposób  i  możliwości  zakupu  aparatu  USG  o  wartości  ok. 130.000 zł do  szpitala  w  Strzelnie.  Przewodniczący  Zarządu  poinformował  Zarząd  o przeprowadzonej  rozmowie  z  Prezesem  firmy  “KAPRINŻ”, który  wyraził  chęć  przyjazdu  do  Mogilna  i  podpisania  ugody  w  dniu  dzisiejszym  w  godzinach  popołudniowych. Zarząd  stanął  na  stanowisku  podpisania  ugody  korzystnej  dla  Powiatu  Mogileńskiego i  zakończenia  tej  sprawy.

Ad. 12

Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia i  zakończono  obrady.

Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

Protokołowała :

M.Wilk

 

                                                            ZARZĄD :

                                                        

                                                    1.Tomasz  Barczak ............................

 

                                                         2. Jan  Gwiazda  .................................

                                                        

                                                          3. Henryk   Przybysz ...........................

                                               

                                                        4. Przemysław  Zowczak .....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-05-20 11:37:06
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-05-20 12:22:50
Ostatnia zmiana:2005-05-20 12:22:50
Ilość wyświetleń:781

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij