Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 7/15

Protokół Nr  7/15

z posiedzenia Komisji Stałych

Rady Powiatu w Mogilnie

odbytego 20 kwietnia 2015 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10

 

Posiedzenie  Komisji  stałych  prowadziła  Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Dorota  Repulak.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – na stan 17 radnych obecnych jest w tym momencie 14 radnych. Mamy kworum więc komisje mogą obradować. Porządek tego spotkania opiera się na porządku, który otrzymaliście Państwo w zaproszeniu na  sesję  od  informacji Powiatowego Inspektora  Sanitarnego.

 

ad.6

Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu Mogileńskiego za 2014 r.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – bardzo proszę, czy są tutaj zgłoszenia w tym punkcie. Pani dyrektor pojawi się o godzinie 15:00 na planowanym posiedzeniu sesji Rady Powiatu. Nie widzę zgłoszeń.

 

ad.7

Przedstawienie informacji  Komendanta  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie
o stanie bezpieczeństwa  powiatu w zakresie  ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych występujących  na terenie  Powiatu  Mogileńskiego za 2014 rok.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – jest  Pan Komendant, czy są uwagi? Bardzo proszę. Nie widzę zgłoszeń.

 

ad.8

Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru  Budowlanego w  Mogilnie za rok 2014.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – czy są pytania? Czy macie Państwo uwagi? Nie widzę.

 

ad.9

Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg 
i  ocena  stanu  dróg  powiatowych  po  sezonie  zimowym.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – jest  Pan dyrektor. Bardzo proszę. Czy w tym temacie są pytania, wątpliwości? Nie widzę.

 

ad.10

Przedstawienie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  w oparciu  o  analizę  lokalnej  sytuacji  społecznej  za  2014 r.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – bardzo proszę, czy są uwagi? Nie widzę zgłoszeń.

 

ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2015.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę Panią Skarbnik
o wprowadzenie. Chyba, że Państwo macie pytania? Nie widzę, bardzo proszę w takim razie
o krótką informację Panią Skarbnik.

 

Skarbnik Powiatu  Karina Kostyra – proszę Państwa projekt zakłada zwiększenie dochodów  o 2.449 zł. Natomiast wydatki o 1.292.286 zł. Taka, że powiem dość dziwna różnica spowodowana jest tym, że wprowadzane pieniądze  z nadwyżki budżetowej, które nie są dochodem tylko przychodem i dlatego nie są tutaj ujęte jako dochód. Wspomniane pieniążki z nadwyżki to środki
z  nadwyżki budżetowej przeznaczone są na następujące zadania; dotacja dla SP ZOZ 1.150.810 zł,  z tego 718.200 to jest dotacja na zadanie związane z projektem;  przebudowa, dostosowanie infrastruktury oraz doposażenie w aparaty, urządzenia medyczne w SP ZOZ-ie. Natomiast 432.000 to są pieniążki przeznaczone na jakby kontynuację zadania związanego z projektem e-zdrowie. Następnie 35.000 dla Domu Pomocy Społecznej na działania remontowe i są wprowadzane środki z tytułu projektów, które już były realizowane zarówno przez Powiatowy Urząd Pracy jak i tutaj na poziomie starostwa. Te środki idą też z nadwyżki ponieważ część pieniążków, która została, wpłynęła w 2014 roku i nie została wydatkowana. Zgodnie z przepisami środki, które wpływają z projektów unijnych i są u nas księgowane z taką końcówką ,,7” czyli to jest ta część, która jest typowo z Unii Europejskiej, one nie wygasają, wszelkie inne pieniążki, wygasają z biegiem roku. Natomiast te nie wygasają. Przeszły na nadwyżki i z powrotem wracają do tych jednostek na realizację projektów. Następnie to jest PCPR, 25.000 zł zgodnie z ustawą o wspieraniu pieczy zastępczej, gminy zobowiązane są do pokrywania części kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i tutaj jest propozycja by zwiększyć ten plan o 25.000zł. To znaczy o te środki, które wpływają do budżetu z poszczególnych gmin. Następnie 10.135 zł w Zarządzie Dróg jako odszkodowanie za zniszczone barierki w miejscowości Chabsko. Potem wracają jako refundacje na poniesione wydatki. Rozwiązujemy także rezerwę ogólną. 70.000zł w sumie z tego 20.000zł jest przeznaczone dla Komendy Straży Pożarnej. W tym jeszcze 15.000 przeznaczone jest na zakup, to się nazywa działka wodno-pianowego oraz zakup materiałów do remontu pomieszczeń. Tak z grubsza przedstawia się  uchwała. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pytania. To proszę.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – bardzo proszę kolega Radny Jakub Dąbek, Bardzo proszę.

 

Radny Jakub Dąbek – dziękuje bardzo, Pani Skarbnik, ja mam takie pytanie dotyczące rozwiązania tej rezerwy ogólnej, 20.000 jest rzeczywiście przekazane na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ale 50.000 tutaj jest na działanie, które mnie troszeczkę zastanawia. Działanie związane ze zmianą formy funkcjonowania SP ZOZ w Mogilnie, czyli ta kwota przeznaczona na kolejny jakiś, taki dokument, czy  analizę jak dalej postępować, jak dalej to ma funkcjonować? Dziękuje bardzo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak –  bardzo proszę Panie Starosto.

 

Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te 50.000 to są pieniądze, które zabezpieczamy po to ażeby po ostatnim bilansie, który otrzymaliśmy z SP ZOZ-u i po stracie, którą wykazał SP ZOZ Zarząd doszedł do wniosku, że jednak będziemy wybierali operatora. W związku z tym są to pieniądze, które potrzebne są na wybór operatora.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje za wyjaśnienia. Bardzo proszę czy  są pytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę Radny Graczyk. Bardzo proszę.

 

Radny Jarosław Graczyk  - moje pytanie do Pana Starosty, Państwo już wybrali operatora, czy to jest któryś z tych operatorów, których nam Pan przedstawiał pół roku temu?

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje bardzo, bardzo proszę o odpowiedź.

 

Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wybór operatora to  jest planowany przetarg, także to nie jest tak, że Zarząd usiądzie i wybierze operatora, tak akurat nie jest, chyba Pan jest nie zorientowany, to wtedy tak Pan może pytać, ale tu chodzi o to ażeby rzeczywiście przetarg wyłonił operatora, to bardzo ważna sprawa jak  również od tej strony prawnej. W związku z tym musi to robić firma, która tym się zajmuje i będzie to robiła w naszym imieniu.

Radny Jarosław Graczyk  – rozumiem, że to musi być przetarg na operatora, ale czy o  tym przetargu Państwo rozmawiacie z kimś, rozumiem, że nie ogłosiliście  jeszcze. Wcześniej pół roku temu byli przedstawiani operatorzy i my żeśmy wszyscy słuchali tych operatorów. Otóż się z tego wycofali, więc moje pytanie jest jedno, czy ci ludzie, którzy nam przedstawiali się wtedy pól roku temu, czy oni, czy te firmy będą też startować?

Starosta  Tomasz Barczak -  nie wiem, Pan rozumie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – bardzo proszę. Panie Starosto, proszę o odpowiedź.

 

Starosta Tomasz Barczak – jeżeli chodzi o to, to myślę, że będą startować. taką  mam nadzieję, a kto wystartuje to  tego  nie mogę przewidzieć. To było chyba  już rok temu, jak te firmy  się  nam prezentowały i zamierzały tu wejść, a teraz już  stoimy na gorszej pozycji niż to było rok czy dwa lata temu, dlatego, że jeszcze takie straty SP ZOZ nie generował jak teraz. Także, to jest ta różnica właśnie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje bardzo. Jest kolejne zgłoszenie. Bardzo proszę Radny Bartosz Nowacki.

 

Radny Bartosz Nowacki – mam pytanie na razie do Zarządu, czy gotowa już jest specyfikacja przetargowa?  bo tutaj Pana rozumiem, że będzie specyfikacja przetargowa wykonywana, nie wiem czy przez SP ZOZ czy przez Zarząd Powiatu będzie robiona. Następne pytanie, w takim razie jeżeli będzie miał być przetarg na operatora, to jakie założenie Państwo żeście sobie w tej specyfikacji założyli i dobrze żebyśmy się jako radni z tymi założeniami również zapoznali, bo wiadomo, że  Państwo chcecie żeby operator dalej funkcjonował na terenie, zarządzał nad służbą zdrowia na terenie Powiatu Mogileńskiego, to również oddajemy w zarządzanie część majątku, tak, który należy do SPZOZ- u, a jest własnością Powiatu Mogileńskiego. Tu prosiłbym o taką dosyć szczegółową odpowiedź, w związku z tym, że opracowanie na przykład  specyfikacji przetargowej, to muszą być oczywiście założenia tej specyfikacji, bez założeń  tych  Państwo, no  to  wydanie 50.000 też nie jest bardzo racjonalne. Prosiłbym o odpowiedź.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje bardzo. Proszę o odpowiedź.

 

Starosta Tomasz Barczak – jeżeli chodzi o doświadczenia innych samorządów powiatowych w Polsce, które to zrobiły, to jednak dochodzimy do wniosku, że musi to robić firma profesjonalna bo to jest za ważna decyzja ażeby taki właśnie przetarg przygotować, głównie chodzi o przygotowanie specyfikacji przetargowej. To jest bardzo ważna rzecz, odpowiednie oszczędności przygotowania specyfikacji przetargowej. Później wyegzekwowanie tego i dojście  do tej specyfikacji przetargowej gdzie tu są konsultacje z samą  dyrekcją SPZOZ- u, pracownikami jak również z radnymi powiatowymi. W związku z tym musi to robić ktoś, który to już robił i od tej strony prawnej, organizacyjnej. I myślę, że dlatego właśnie te pieniądze trzeba przeznaczyć na to żeby to było zrobione tak jak powinno być profesjonalnie zrobione, jak to było robione w innych SP ZOZ-ach, czy w innych powiatach na terenie Polski. Doszliśmy do wniosku, że jednak musi to zrobić firma, która tymi rzeczami się zajmuje profesjonalnie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje bardzo. Jest jeszcze kolejne zgłoszenie Pana,  zgłaszał się także tutaj kolega Radny Dariusz Chudziński. W tej kolejności.

 

Radny Bartosz Nowacki – Pani Przewodnicząca,  ja nie otrzymałem odpowiedzi.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dobrze. Bardzo proszę.

 

Radny Bartosz Nowacki –  Panie Starosto, nie odpowiedział Pan na moje pytanie, zapytałem czy macie Państwo założenia. No niestety każdy powiat, który ogłaszał a nawet brał firmę zewnętrzną do opracowania specyfikacji te założenia musiał przedstawić tej firmie. Państwo też będziecie wymagali, czy będzie to robione na majątku SP ZOZ-u, czy będzie rozbudowa szpitala, czy w jakich granicach te kontrakty będą, w co będzie chciała dana spółka wejść jeżeli Państwo będziecie oczekiwali. To są założenia, które Państwo musicie dać firmie, tak, która będzie opracowywała Wam specyfikację. Bez tych założeń tak naprawdę powierzenie 50.000zł  dla operatora, dla firmy przygotowującej specyfikację nie jest możliwe.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę.

 

Starosta Tomasz Barczak – oczywiście, jeżeli firma przygotowuje specyfikację to musimy do tej specyfikacji założenia wszystkie ustalić. Także, to jest podstawowe zadanie firmy właśnie ażeby po pierwsze finansowo wyliczyć, ile rzeczywiście możemy żądać od operatora w tej sytuacji, która  jeżeli chodzi o dług jak i również o rozbudowę Mogilna. To te kluczowe rzeczy, które będzie musiał operator zrobić, czyli rozbudowa Mogilna i wtedy możemy dyskutować o długu, który jest w tej chwili 8 milionów z groszami. Nie wiem jaki  będzie  za chwilę? SP ZOZ kończy bilans. W związku z tym już bilans właściwie  jest  przedstawiony. Także, to będzie około 860 000zł  do pokrycia przez powiat. Także nad tymi rzeczami trzeba  będzie się z tą firmą pochylić. Jak to zrobić ażeby operator w ogóle przyszedł i chciał prowadzić w imieniu naszym nasz szpital. To jest najważniejsze zadanie właśnie żeby te założenia wypracować, co wymagamy od przyszłego operatora. Może tak się zdarzyć, że operator nie podejdzie do tego przetargu i wtedy trzeba będzie podjąć drugą decyzję, mianowicie też bardzo ważną dla nas. Stoimy na razie na stanowisku, że SP ZOZ jako SP ZOZ zostanie. Nie będziemy to przekształcać ani likwidować ale tutaj jest również taki dylemat, który się pojawił tak niespodziewanie, dosyć, że 860.000zł  będzie trzeba wyłożyć, to jeszcze  podjąć decyzję, czy pokrywamy z własnych pieniędzy powiatu, czy po prostu mamy czas na przekształcenie lub likwidację SP ZOZ-u. To są te rzeczy, które myślę, że ta firma akurat tak wspólnie z nami wszystkimi, jak również z dyrekcją SP ZOZ-u wypracuje najlepszy wariant, ażeby przed kontraktowaniem, jeszcze na przełomie roku  i podpisaniu  nowych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie to robić i dlatego jest to potrzebne.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – uzyskać. Dziękuje bardzo.

 

Starosta Tomasz Barczak – warto się nie pomylić.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – widziałam zgłoszenie. Tak. Bardzo proszę.

 

Radny Bartosz Nowacki – czyli rozumiem, że takie założenia już są, tak? dla firmy, która będzie sporządzała specyfikację przetargową, nie?

 

Starosta Tomasz Barczak – myślę, że to do dyskusji z firmą, ponieważ jak każda firma, jak ktoś się orientuje w służbie zdrowia chodzi o specyfikę działania służby zdrowia
i rentowność. Także, rentowność w służbie zdrowia to jest około 3% rentowności.  Także, na tym polega cały dowcip ażeby usiąść, wyliczyć żeby nie odstraszyć operatora,  ani przyszłego inwestora bo jeszcze do tego musi zainwestować duże pieniądze jeśli chodzi o rozbudowę. Także, te dwie rzeczy są najważniejsze jeżeli chodzi o założenia. Tak samo odnośnie zatrudnienia załogi. Następne to są rzeczy, które są bardzo ważne ażeby również walczyć o to żeby załoga pracowała jak do tej pory. Także, to są te najważniejsze założenia, które trzeba policzyć, wyliczyć i zobaczyć jak to nam wyjdzie.

 

Radny Bartosz Nowacki – rozumiem, że Zarząd zapozna radnych z tymi założeniami.

 

Starosta Tomasz Barczak – ależ oczywiście.

 

Radny Bartosz Nowacki – tak?

 

Starosta Tomasz Barczak – firma, myślę, że firma…

 

Radny Bartosz Nowacki – Pan Starosta, który jest odpowiedzialny możemy liczyć na to, że na następnej sesji już nam przedstawi jakie są założenia dla operatora, tak.

 

Starosta Tomasz Barczak – z firmą, która będzie to robiła. Na pewno tak.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje bardzo. Czy jeszcze w tym temacie? Tak? Dopowiedzieć. Dobrze.

 

Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – Szanowni Państwo, pozwolicie to dzisiaj w punkcie 14 przedstawię  informację z trzymiesięcznej działalności w zakresie inwestycji w SP ZOZ-ie i również podjętych działań przez Zarząd w tym temacie SP ZOZ-u i w zakresie służby zdrowia w tym punkcie 14 i bardziej szerszą informację z tej działalności zespołu koordynującego. Dziękuje.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje bardzo. Bardzo proszę.

 

Radny Bartosz Nowacki – mam prośbę, Panie Wicestarosto, to żebyśmy już nie wracali do tych środków unijnych bo to wiadomo, że to się toczy i w tej chwili musicie Państwo po prostu to zrobić. To może w formie pisemnej to byśmy proponowali żeby Pan nam zdał relację, a właśnie dotyczących tej nowej perspektywy co się ma wydarzyć. To nas bardziej interesuje, bo tam tych inwestycji wiemy jest, że za chwilę będą zamknięte i to w formie pisemnej byśmy prosili, takie sprawozdanie żeby nie zabierać też czasu.

 

Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – więc to będzie informacja z realizacji stanu inwestycji, czyli to będzie stan na dzisiaj, jak i również podsumowanie krótkie inwestycji, zamierzeń inwestycyjnych zrealizowanych w pierwszej perspektywie unijnej jak i również krótkie syntetyczne wprowadzenie to co zamierzamy zrobić w drugim rozdaniu unijnym. Także, to będzie, nie będzie długie, bo to z pamięci  krótkie sprawozdanie z pracy, trzymiesięcznej pracy zespołu. Dziękuje.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje bardzo. Proszę bardzo Radny Dariusz Chudziński.

 

Radny Dariusz Chudziński – Panie Wicestarosto, skoro Pan trzyma mikrofon w ręku to chciałbym uściślić. Rozumiem, że Zarząd Powiatu planuje  wprowadzić zarząd operatorski na terenie całego SP ZOZ- u, łącznie Strzelno i Mogilno. Tak?

 

Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – Szanowni Państwo, jeszcze nie jest przesądzone. To dopiero firma profesjonalna, o której Pan Starosta mówił wskaże nam. Również to będą trzy, czy cztery drogi dojścia, co chcemy zrobić w Powiecie, jaką decyzję Zarząd podejmie. Firma będzie analizowała szczegółowo wyniki finansowe SPZOZ- u i po tej analizie szczegółowej finansowo-ekonomicznej to my zdecydujemy w jakim kierunku dalej ma być realizowana działalność SPZOZ-u. Dziękuje.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje bardzo.

 

Radny Dariusz Chudziński – Rozumiem Panie Starosto, że kolejny audyt w SP ZOZ-ie. Dokładnie tak. Tak? Kolejne 50.000zł  na to żeby ktoś opracował dokumentację, z której wcale nie potrzeba skorzystać. Dziękuje bardzo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje. Bardzo proszę.

 

Starosta Tomasz Barczak – Nieprawdą jest, bo tu chodzi o opracowanie specyfikacji przetargowej na wybór operatora. Także, to nie jest już audyt.

 

 Radny Dariusz Chudziński – Nie no ja przed chwilą słyszałem, że nie koniecznie operatora bo czyżby mnie... Pan siedzi bliżej. No to jak Panie Starosto, Panie Wicestarosto mógłbym prosić o ścisłą odpowiedź.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Czy są zgłoszenia? Ja widziałam zgłoszenie Pana Jakuba Dąbka. Czy Pan chciałby tutaj zadać pytanie? Bardzo proszę bo widziałam w między czasie po prostu rękę do góry.

 

Pan Radny Jakub Dąbek – Dobrze. Dziękuje uprzejmie. Ja tylko jeszcze mam takie jedno pytanie czy gdyby ten ewentualny operator chciał tutaj zainwestować swoje pieniążki czy powiat mimo wszystko musiał  by spłacić tą stratę, ten dług czy został by ten powiat zwolniony.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje bardzo.

 

Radny Jakub Dąbek – Stratę, którą… no właśnie. Czy jakby operator ewentualny chciał zainwestować tych pieniążków czy musiał by po prostu tą stratę pokryć powiat czy też nie?

 

Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo, dlatego jest ta proszona  analiza, dlatego, że  jeżeli chodzi o stratę i dług, który ma w tej chwili SPZOZ, to są różnego rodzaju zobowiązania, bo zobowiązań wymagalnych jest z 1.200.000. Tak? Na dzień dzisiejszy 1.700.000. Pani Skarbnik mi podpowiada, to są wymagalne. Natomiast reszta to są  długoterminowe i można się z dostawcami  porozumieć, także, to jeżeli chodzi ten sposób analizy. Jeżeli chodzi o stratę, która została wykazana te 860.000zł, tego już nie zmienimy, dlatego, że tak jest, jak SP ZOZ będzie po bilansie i w bilansie zostanie to ujawnione, tego czasu mamy 3 miesiące do podjęcia decyzji, czyli Zarząd Powiatu podejmuje decyzję i ma takie możliwości, jak przekształcenie lub likwidacja SP ZOZ-u lub pokrycie tej straty, czyli te 860.000 z budżetu Powiatu może być pokryte i wtedy SP ZOZ działa dalej jako SP ZOZ.

 

Radny Dariusz Chudziński – Panie Starosto, ja przed chwilą usłyszałem z pańskich ust kolejny raz sformułowanie… Proszę mi wytłumaczyć o co chodzi z tymi 50.000zł na wyłonienie wyników przetargu firmy, która stwierdzi, że będzie operator czy też wskazanie form restrukturyzacji służby zdrowia, czyli audyt czyli inaczej kolejny raz diagnoza sytuacji.

 

Starosta Tomasz Barczak –  myślę, że chodzi o diagnozę sytuacji służby zdrowia w Mogilnie, a wszyscy dokładnie wiemy jaka jest. Tego już nie potrzeba dokładnie analizować, trzeba zrobić to, jak z tego impasu wyjść. Tylko i wyłącznie i do tego potrzebna nam firma tylko i wyłącznie.

 

Radny Dariusz Chudziński – czyli audyt?

 

Starosta Tomasz Barczak – w jakiej formie to zrobić, no jak Pan to nazwie,  to już…

 

Radny Dariusz Chudziński – ale Pan to tak nazwał, nie ja. Pan Starosta mówił o specyfikacji.

 

Starosta Tomasz Barczak – tak.

 

Radny Dariusz Chudziński – a ja mówiłem o tym, że kolejny raz audyt, a Pan Starosta nie chce dopowiedzieć. Ja nie wiem, czy to chodzi o audyt, czy o wyłonienie kilku form metod.

 

Starosta Tomasz Barczak – dlatego ja mówię, że chodzi głównie o specyfikację przetargową
i wyłonienie operatora.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje bardzo. Czy są zgłoszenia? Bardzo proszę.

 

Radny Dariusz Chudziński – rozumiem Panie Starosto, że na terenie całego SPZOZ- u. Panie Wicestarosto!

 

Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo, ja tylko się dziwię jednej rzeczy, bo jedyny jest SP ZOZ, jeden SP ZOZ. Nie ma dwóch SPZOZ-ów.

 

Radny Dariusz Chudziński – dobrze. Bardzo dziękuje.

 

Starosta Tomasz Barczak – w Powiecie Mogileńskim.

 

Radny Dariusz Chudziński – Dziękuje Panie Starosto za odpowiedź.

 

Starosta Tomasz Barczak – no bo SP ZOZ jest jeden. Nie ma dwóch SP ZOZ-ów. Nigdy nie było za moich tutaj czasów. Zawsze jest jeden SP ZOZ i nie wiem dlaczego się mówi  o dwóch SP ZOZ- ach. Jeden SP ZOZ, jedna dyrekcja.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje bardzo.

 

Radny Dariusz Chudziński – Panie Starosto, mówię o całym SP ZOZ- ie. Nie ma mowy o wyodrębnieniu Strzelna, Mogilna, o całym o zarządzie operatorskim ewentualnym, bo to chodzi o specyfikację w całym SP ZOZ- ie,  dziękuje bardzo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje, Czy są jeszcze pytania w tym  punkcie ?  bardzo proszę Radny Nowacki.

 

Radny Bartosz Nowacki – Panie Starosto, nie wiem czy Państwo jeszcze sprawdziliście  inne formy ewentualnej możliwości wyłonienia takiej firmy, bo nie wiem czy Państwo słyszeliście o dialogu technicznym, który odbywa się z firmami. Prawdopodobnie, jest jeszcze dialog technologiczny, ale jest i dialog techniczny, który jest formą  jak gdyby najlepszą  chyba w tej chwili dla naszego

SP ZOZ- u. Samo opracowywanie specyfikacji przetargowej nic nie da, nie znając ewentualnie, nie wiedząc co konkurencja może wśród tych firm zaproponować najlepszego. Dialog techniczny jeżeli Państwo się wczytacie. Nie wiem jak tam u Was służby przetargowe funkcjonują, ale jeżeli wczytacie się Państwo to dialog techniczny pozwala na to, że można ewentualnie wyłonić firmę, albo zaprzestać na przykład dialogu technicznego w pewnym momencie. To też  by trzeba było  stworzyć pewną specyfikację i pozwoliło by na zaoszczędzeniu czasu i pieniędzy i ewentualnie będziecie Państwo mieli jeszcze dodatkowe możliwości techniczne wszystkich firm, które zaprosicie do dialogu technicznego. Państwo już widzę, że obraliście sobie drogę nie sprawdzając innych możliwości, ale to jest oczywiście rola Zarządu, a nie radnych żeby wskazywać w jaki sposób ewentualnie prowadzić takie negocjacje, bo nie wiem czy Państwo sprawdzaliście w innych powiatach? Dziękuję.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje. Czy w tym temacie Pan Przewodniczący Zarządu  chciałby zabrać głos? Bardzo proszę.

 

Starosta Tomasz Barczak – Także, sprawdzaliśmy.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje. Czy są jeszcze proszę Państwa  pytania, bo chciałabym zarządzić głosowanie w komisjach. Proszę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – głosują  o przyjęcie, żeby weszły pod obrady sesji Rady  Powiatu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – chyba nie pierwszy raz  tak  było, nie wiem, czemu  koledzy są zdziwieni?

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – projekt uchwały. Pan źle mnie zrozumiał. Mówiłam o projekcie. Dopóki proszę Pana, Panie kolego, uchwała nie zostanie podjęta to jest projekt uchwały i o tym mówię. I proszę nie chwytać mnie za słówka. Bardzo proszę przewodniczących komisji o…

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – jesteśmy w punkcie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego. I komisje mają wyrazić w tej chwili swoje opinie Tak? zgodnie ze Statutem § 25 pkt. 7 czytam: projekt uchwały budżetowej opiniują wszystkie komisje Rady. Bardzo proszę przewodniczących w takim razie o…

 

Komisja Gospodarki i Finansów w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania 2 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury w wyniku głosowania 5 głosami za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymujących zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia w wyniku głosowania 4 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje bardzo. Wszystkie komisje. Tak? czyli wypracowaliśmy w tej chwili, proszę Państwa opinie odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego.

 

Radny Dariusz Chudziński – Pani Przewodnicząca, czy skończyła Pani głosowanie? Ale ja się nie zgłosiłem.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty.

 

Radny Dariusz Chudziński – Tak. Tylko wszystkie formy głosowania w ramach komisji…

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – pytałam, zaraz przeciw, kto się wstrzymał? Przepraszam jeżeli nie dopełniłam tego obowiązku. Przepraszam bardzo.

 

Radny Dariusz Chudziński – to ja nie bardzo rozumiem. Ja głosowałem za. To wiem, że nie głosowałem, nie brałem udziału w głosowaniu, więc trudno by było by Pani powiedziała formułę skoro Pani odnotowała, że wszyscy byli za.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – w Komisji Oświaty? Cztery za. I cztery były za, mogę w takim razie przeprowadzić reasumpcję głosowania, w takim razie jeżeli chodzi o komisję oświaty możemy powtórzyć. Tak? Bardzo proszę. Jeszcze raz komisja oświaty.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia w wyniku głosowania 3 głosami za, 1 przeciw i przy 0 wstrzymującym zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – bardzo kolegę przepraszam.

 

ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego  na  lata  2015 - 2022. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – bardzo proszę. Czy są pytania? Nie ma żadnych uwag. Dziękuje bardzo.

 

ad.13

Podjecie  uchwały  w sprawie  wprowadzenia  zakazu  używania  jednostek  pływających 
o  napędzie  spalinowym na  wodach  Jeziora  Ostrowskiego  i Jeziora  Wójcińskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – wpłynął właśnie tutaj wniosek Zarządu o to ażeby znieść  z  porządku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - ja  dopowiem, dzisiaj wpłynął do mnie…

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – bardzo proszę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - dzisiaj wpłynął do mnie wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie zgodnie z treścią artykułu 15 ust. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu w Mogilnie wnioskuje o zmianę porządku obrad VI sesji Rady Powiatu w Mogilnie i zdjęcie punktu 13, to jest podjecie  uchwały  w sprawie  wprowadzenia  zakazu  używania  jednostek  pływających o  napędzie  spalinowym na  wodach  Jeziora  Ostrowskiego 
i Jeziora  Wójcińskiego. Także tyle jeśli chodzi o ten projekt uchwały, który był w porządku obrad o ile Państwo radni macie pytania, na pewno na sesji będziemy głosowali zdjęcie z porządku obrad. Natomiast o ile są pytania bardzo proszę do Zarządu.

 

Radny Robert Musidłowski – Panie Starosto, ja przeglądałem tą uchwałę, zapoznałem się z nią. Moim zdaniem ta uchwala jest dobrze przygotowana. Dlaczego ta uchwała jest zdjęta z porządku obrad?

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Tak. Oczywiście. Bardzo proszę.

 

Starosta Tomasz Barczak – dokładnie, wpłynęło pismo i była Pani odnośnie klubu sportowego  ,,Sunal" z Przyjezierza i twierdzi, że w myśl tej uchwały to ona nie może trenować. Nie mogli by trenować w ogóle zawodnicy, tylko mogli by używać tych motorówek i nart wodnych wtedy gdy  będą zawody sportowe a oni muszą na co dzień trenować i dlatego żeśmy to dzisiaj zdjęli, że to trzeba wspólnie tak zrobić ażeby rzeczywiście zawodnicy mogli trenować kiedy będą chcieli w Przyjezierzu, żeby to zrobić. Mówiąc szczerze to trzeba usiąść, połączyć się z wójtem i ustalić jak byśmy to zrobili, tylko o to chodzi.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę.

 

Radny Robert Musidłowski – faktycznie, Panie Starosto, jeżeli chodzi tutaj o zawody, jazdę na nartach na wodzie i to wszystko to faktycznie ten sprzęt, który tam udostępniamy czyli te pięciokonne silniki spalinowe wtedy by nie uciągnęły. Za słaby sprzęt jest i dlatego tutaj jest dobry sygnał, bo te zawody nie  mogły by się  tam odbyć, tak, bo ta siła motorówki do wykonywania tych wszystkich zajęć na wodzie to muszą być silniejsze te motory, bo jeżeli chodzi o wędkarstwo to było tam zachowane, że Jezioro Wójcińskie, to jeszcze tam Ostrowskie. Jezioro Długie kilku kilometrowe, to wtedy wędkarze mogą korzystać zgodnie z tą uchwałą z tych silników do pięciu koni mechanicznych. To był prawidłowy zapis. Dziękuje bardzo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje bardzo. Czy jeszcze w tym punkcie są zgłoszenia?  Bardzo proszę.

 

Radny Robert Musidłowski – jeśli mogę Panie Starosto, kwestia montowania wyciągu do nart wodnych, czy ona też wchodzi tam w zakres działania tej strefy ciszy, czy to ma jakikolwiek wpływ montowanie tego urządzenia na plaży głównej, pytanie takie tak z ciekawości. Rozumiem, że na komisjach znajdziemy jako radni dyskutując nad tą uchwałą.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – myślę tak, że kto będzie zainteresowany oczywiście.

 

Radny Robert Musidłowski –  Dziękuje.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – musimy zmienić tą uchwałę żeby dostosować  również tym zawodnikom, o to chodzi.

 

Radny Robert Musidłowski – Nie. Nie jeśli chodzi o zawody motorowo-wodne absolutnie nie mam żadnych uwag bo jestem za i uważam, że powinno bezwzględnie być. Natomiast pytanie moje takie czy to nie dotyczy również tego wyciągu na podnośniku.

 

Starosta Tomasz Barczak – nie wiem czy… Nie mam pojęcia. Naprawdę.

 

Radny Robert Musidłowski –  Dziękuje.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – jeszcze w tym punkcie? Bardzo proszę  radny Jarosław Graczyk.

 

Radny Jarosław Graczyk – mam takie pytanie Panie Starosto, chodzi o tą strefę ciszy bo w tej uchwale ja w tej chwili nie mam przed sobą ale w tej uchwale tam jest zapisane, że zawody jako takie mogą się odbywać, a jeżeli będą treningi to nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę bo takiego narciarza to ciągną silniki o mocy 150 koni, bo mówicie o strefie ciszy, że wędkarze narzekają, że motorami jeżdżą. Poprzednio na Jeziorze Wójcińskim gdzieś tam w poprzednich latach, jeżeli ktoś będzie chciał trenować i to, naprawdę solidnie trenować, ma na to pieniądze to generalnie codziennie może tam jeździć, tą motorówką, a to są naprawdę motory potężne, a szerokość jeziora przynajmniej Ostrowskiego w miejscowości Przyjezierze jest taka jaka jest, bo jeżeli przez środek przejedzie silnik, motorówka z silnikiem 150 konnym to proszę Państwa, czy 200 konnym to fala jest z rzędu 70,80 cm, więc  nie wiem czy rzeczywiście nie wyznaczyć tego w jakimś innym miejscu, nie wiem na drugiej części jeziora, bo sobie tego nie wyobrażam żeby to było tutaj na terenie, żeby treningi się odbywały przy plaży. Dla mnie to jest zupełnie nie wykonalne, jeżeli to ma być strefa ciszy oczywiście. Możemy założyć, że nie będzie strefy ciszy. Dziękuje bardzo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak –  bardzo proszę Panie Przewodniczący  Zarządu.

 

Starosta Tomasz Barczak – ja Państwu powiem tak, że na Wiecanowskim Jeziorze też jest wyznaczona  część, że można chyba używać  silników. Także tak, zostało to zdjęte żeby usiąść i spokojnie  pomyśleć jak to wyznaczyć, co Pan Radny Jarosław mówi, żeby właśnie  to zrobić dobrze i rzeczywiście wyznaczyć może miejsce gdzie będą mogli trenować, głównie o to chodzi. Dziękuje bardzo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje bardzo. Rozumiem, że  wyjaśnione wszystko w tym temacie. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę. Czy są jeszcze jakieś inne kwestie, które chcielibyście Państwo w tym momencie tutaj poruszyć, tematy, które byście Państwo chcieli podjąć, skorzystać z obecności zaproszonych gości? Nie widzę. W takim razie bardzo dziękuje Państwu, zamykam  posiedzenie  Komisji  wspólnych  Rady  Powiatu.

                                                                                 

 

                                                                                   Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu

 

                                                                                                Dorota  Repulak

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2015-08-26 10:41:34
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2015-08-26 10:42:08
Ostatnia zmiana:2015-08-26 10:42:22
Ilość wyświetleń:171
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij