Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 3/15

Protokół Nr  3/14

 z posiedzenia Komisji Stałych

odbytego 30 grudnia 2014 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10

 

Posiedzenie prowadził  i  mu  przewodniczył   Przewodniczący  Rady  Powiatu Jan Bartecki.  W  posiedzeniu  wzięło  udział  czternastu członków  Komisji wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół  spisała Małgorzata  Wilk.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – przychylając się do prośby Wysokiej Rady aby Komisje odbyły się bezpośrednio przed sesją.

Otwieram obrady Stałych Komisji Rady Powiatu w Mogilnie, na których serdecznie wszystkich Państwa witam. Praktycznie mamy do zaopiniowania przez Komisje projekt budżetu wraz z uzasadnieniem, które tutaj jest, to już będzie na sesjach, przedstawienie opinii Komisji Stałych, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, dyskusja na poprawkami i przegłosowanie, głosowanie na projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego, mamy podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2015 – 2022 i podjęcie uchwały zatwierdzającej roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2015 rok. Jeśli chodzi o głosowanie to Komisje będą głosowały oddzielnie. Każda z Komisji jeśli chodzi o własną opinię dotyczącą projektu budżetu, który dzisiaj ma być uchwalony na sesji Rady Powiatu. Wobec tego przystępujemy do punktu 6 porządku obrad sesji a jest to uchwalenie budżetu na rok 2015.

 

Ad. 6

Uchwalenie budżetu na rok 2015.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Radni Rady Powiatu myślę, że każdy dostał projekt budżetu, każdy mógł się z nim zapoznać. Otwieram dyskusję. Kto z państwa Radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, bardzo proszę Pan Radny Wojciech Baran. Później Pan Radny Bartosz Nowacki.

 

Pan Radny Wojciech Baran – Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo nad otrzymanym projektem budżetu na rok 2015 chciałbym zapytać o jedną rzecz związaną z jeszcze poprzednią kadencją. Otóż w poprzedniej kadencji Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury na swoim posiedzeniu we wrześniu podjęła wniosek jak dobrze pamiętam to jednomyślnie, o tym aby w budżecie Powiatu Mogileńskiego na rok 2015 zaproponować kwotę 20.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji na zadania związane z profilaktyką z przeciwdziałaniem przestępczości i sprawami prewencyjnymi. Widzę, że ta kwota tu się znalazła w projekcie budżetu w pozycji 754. Znaczy, rozumiem, że ta kwota tych 20.000,00 zł to jest ta kwota jaką wnioskowała Komisja jak jest inaczej prosiłbym o, chciałbym usłyszeć sprostowanie. Ale o tą samą kwotę komisja wówczas wnioskowała w stosunku do Straży Pożarnej, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Tutaj, że tak powiem nie dostrzegłem tej kwoty, zadania prewencyjne w ramach możliwości Straży Pożarnej w Mogilnie, tej kwoty tutaj nie znalazłem. Być może ona jest gdzieś rozpisana jeżeli tak to chciałbym wiedzieć, w którym miejscu a jeżeli nie to dlaczego nie zostało to tak jak było uzgodnione. Dziękuję bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – to tyle tak? Bardzo proszę Pan Starosta.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo rzeczywiście była dziś zgłaszana kwota 20.000,00zł na Policję. Uzgodniłem z komendantem z Policji. Natomiast po uzgodnieniu z Komendantem Straży Pożarnej, chodzi oto by jak najwięcej pieniędzy dała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej na tą inwestycję czyli na docieplenie budynków, termomodernizację obiektów Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie a że to jest w naszym budżecie nie ma problemu w ciągu roku jak tylko będzie pieniędzy brakowało by dołożyć to tego by tą inwestycję skończyć, tak uzgodniłem z Komendantem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Bardzo proszę jeszcze Pan Radny Wojciech Baran.

 

Pan Radny Wojciech Baran – Dziękuję Panie Przewodniczący. Tylko, że tam Panie Starosto oprócz remontu budynku było też uzgadniane działania prewencyjne, które Straż Pożarna w związku z tym miała by prowadzić i również na te działania tutaj  nie dostrzegłem żadnej kwoty zaproponowanej. Wiem, że o to dopytywali przedstawiciele Straży Pożarnej czy ta kwota się znajdzie i rozumiem, że tej kwoty na dzień dzisiejszy nie ma w budżecie. Dziękuję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – nie ma. Bardzo proszę.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Nie ma w budżecie.

 

Pan Radny Wojciech Baran – ale to był wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury na między innymi na działania związane z prewencją przeciwdziałaniem pożarów i tak dalej. Takie krótkie działania, czyli rozumiem, że wniosek Komisji jest bez znaczenia w tym momencie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – proszę Panie Starosto.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – nie można tak powiedzieć, że wniosek Komisji jest bez znaczenia ponieważ wszystkich wniosków było wiele do tego budżetu. To nie był tylko jedyny wniosek jednej komisji i to Komisji przy Staroście Mogileńskim. Jak Pan dobrze wie Panie Wojciechu, dyskusja na tych komisjach jest  merytoryczna i myślę, że to Komendanci właśnie głównie ze mną w takich sprawach rozmawiają. Jest uzgodnienie między Komendantem a Zarządem o to kiedy jak i co kiedy jakie środki uruchomić. Także tu akurat można się spytać Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, na pewno współpraca, jeżeli będzie potrzeba jakiekolwiek środki to na pewno można liczyć, że Rada Powiatu mu te środki uchwali.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – proszę.

 

Pan Radny Wojciech Baran – jeżeli dobrze rozumiem z tego co mówi Pan Starosta to Komendant odrzucił tą propozycję otrzymania tych środków na działalność prewencyjną.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – proszę.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – nie, Pan Komendant nie odrzucił, Pan Komendant rozumie, że budżet nie jest z gumy i w każdym momencie jak będzie potrzeba to te środki otrzyma.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę Pan Radny Bartosz Nowacki.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – Chciałbym zapytać Panią Skarbnik i Zarząd oczywiście w dziale 600 Transport i Łączność w poprzedniej kadencji zgłaszany był wniosek o wpisanie do budżetu zadania inwestycyjnego budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Mogilno, granica Powiatu w stronę Kołodziejewa. Rondo miało  powstać, to był również wniosek Komisji. To zadanie nie zostało uwzględnione i również Komisja wnioskowała o wpisanie tego zadania inwestycyjnego do budżetu. To zadanie nie zostało ujęte, dlatego zapytuję co się stało z tym zadaniem, kiedy będzie ono realizowane. W tej chwili w budżecie tego zadania nie widać. Dziękuje.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – czy Pani Skarbnik czy Pan Starosta? Pan Starosta. Bardzo proszę.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo, rzeczywiście Pan Radny Bartosz Nowacki taki wniosek składał w tamtej kadencji, została poruszana sprawa jak  stało się to nieszczęśliwe zdarzenie  na tym skrzyżowaniu. Ja chciałbym wrócić do historii, że to było od razu wnioskowane żeby takie rondo powstało w tym momencie, ale ze względów wykorzystania środków unijnych, rondo w tamtym momencie nie powstało. Ja myślę teraz trzeba usiąść z gminą Mogilno, by  oczywiście najpierw, trzeba by zaprojektować a dopiero później wybudować także  na pewno w tym roku nie będzie to zrobione.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – A ja mam pytanie w takim razie gdzie są pieniądze zaplanowane w budżecie na wykonanie tego zadania bo rozumiem, że też jest to proces długotrwały, który trwa około ośmiu miesięcy, Panie Starosto. A w tej chwili w budżecie pieniędzy nie ma dlatego pytam czy zostanie takie zadanie ujęte na mój wniosek.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – proszę.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – jak mówiłem, chciałbym żeby było to zrobione z gminą co kto i na ile, czy to 50 na 50, jakie środki można zdobyć z zewnątrz by to zrobić a dopiero potem można myśleć o budowie i projektowaniu ronda.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – no tak ale tutaj rozmawialiśmy o tym praktycznie siedem miesięcy temu, także padł wniosek pierwszy, wprowadzenia tego zadania inwestycyjnego do budżetu. Przez siedem miesięcy Panie Starosto nic się nie wydarzyło, dlatego zapytuję jeszcze raz, kiedy to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – no chciałbym przypomnieć, że to jest droga gminna nie powiatowa. Bardzo proszę aby tak brać pod uwagę, że to jest droga gminna a nie powiatowa, która  została dopiero wybudowana i oddana do użytku, także bardzo proszę brać to pod uwagę to, że trzeba było wtedy, jak była budowa obwodnicy żeby wtedy powstało rondo. Teraz już niestety taka rzecz, że trzeba to poprawiać. W związku z tym trochę czasu to potrwa, chcę również przypomnieć, że na wniosek zostały zamontowane światła    wykonane pasy zwalniające  ażeby  ostrzegać, to zostało od razu zrobione przez Powiat.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – ja tylko Panie Starosto, chciałbym zwrócić uwagę, że jedno światło już nie działa, drugie mruga dosłownie a nie świeci.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – to nie jest już wina Zarządu, że nie działa światło.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – Panie Starosto. To zostało wybudowane na drodze powiatowej. I prosiłbym aby sprawdzić to bo w tej chwili jest nadal ogromne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej, nie drogi gminnej, tylko drogi powiatowej. W związku z tym dalej będę apelował o wpisanie tego zadania a rozmowy rozumiem można podjąć w trakcie jeżeli będzie zadanie inwestycyjne już wpisane do budżetu i podzielić się również kosztami.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – no ja myślę, że proces inwestycyjny  Pan Radny Nowacki akurat dokładnie wie, ktoś dokumentację musi zrobić. Niech gmina zrobi dokumentację, będziemy potem rozmawiać o innych rzeczach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – proszę Pan Radny Jarosław Graczyk.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – Panie Przewodniczący, na ostatniej sesji został zaproponowany na wnioski i interpelacje. (treść niezrozumiała). Moje pytanie jest, Panie Starosto takie, na zadania inwestycyjne, chodzi o drogi, na zadania inwestycyjne przeznaczone jest 2.666.000, chciałbym się zapytać Pana, może potem wrócimy do szczegółów, ale chciałbym się zapytać Pana, jaka jest Pana dalekosiężna polityka, czy Pan planuje w ciągu czterech lat zrobić coś z tymi drogami, czy te 2 mln. (treść niezrozumiała) czy jest jakiś plan?- ja widziałem ten plan, który był tworzony  za  poprzedniego św.p. dyrektora  (treść niezrozumiała).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę Panie Starosto.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo, rzeczywiście jeżeli chodzi o drogi wiem, że mamy prawie 400 km dróg powiatowym w różnym stanie. Chciałbym również przypomnieć, w zeszłym roku było to milion złotych wydane, aby te drogi poprawić, aby one się tam nie rozjeżdżały i rzeczywiście plan taki istnieje. Tam w tym planie również potrzeba 400.000 ml. zł  potrzeba na te drogi aby je doprowadzić do  stanu  użyteczności, takiej już dobrego stanu. W związku z tym są to takie marzenia na lata. Chciałbym również jeszcze wszystkim Radnym przypomnieć, najważniejszą inwestycją w tym roku jest służba zdrowia,  ażeby utrzymać szpital powiatowy i tutaj będziemy jako Zarząd tym skoncentrowani, ażeby oczywiście jak najwięcej środków pozyskać z zewnątrz, również trzeba przeznaczyć nasze środki, które będzie trzeba wydawać na to ażeby tą służbę zdrowia do 2016 roku  dostosować do rozporządzenia Ministra Zdrowia, czyli dostosować budynki do rozporządzenia Ministra Zdrowia, czyli tą standaryzację przeprowadzić. W związku z tym w tej chwili główny priorytet to jest służba zdrowia. Drugie są to drogi. Patrzę z resztą na to, jak w budżecie Państwo widzicie, siedem, sześć milionów dwieście to jest na Zarząd Dróg Powiatowych. 7.200.000,00 zł  bo to jest co roku taka suma przeznaczona na Zarząd Dróg Powiatowych, z tego na inwestycje zawsze gospodarujemy w ciągu roku te pieniądze co jest zapisane to jest  na robione projekty, pod te projekty robimy, składamy wnioski o pieniądze, środki z zewnątrz. Dopiero wtedy budujemy. Chciałbym Państwu przypomnieć, że założyliśmy sobie, że zrobimy do miasta powiatowego wjazdy, czyli drogi powiatowe, które prowadzą do Mogilna. Zostały prawie już zrobione. Kończymy, będziemy kończyć w kierunku Inowrocław do Kołodziejewa.  Natomiast tamte drogi, które bardziej potrzebują remontów to będą remontowane. Tak samo zbierane pobocza, wycinanie krzewów. To jest robione regularnie, sukcesywnie w miarę możliwości naszych finansowych. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. Chciałbym przypomnieć, że kilometr drogi to kosztuje około półtora miliona najtańszą technologią w związku z tym takie są środki,  na ile nas stać, tyle będziemy robić.

 

Pan Radny  Bartosz Nowacki – Panie Starosto, przejdźmy do szczegółów. Pomijam te drogi, które tu Pan wymienia. Mnie interesuje tu w budżecie punkt czwarty. Dokumentacja na przebudowę drogi Strzelno. Teraz wie Pan co ja sobie tak przemierzyłem jaka jest odległość między tą drogą, która jest z Miradza do granic, czy do początku gminy Jeziora Wielkie poprzez ten las i wyszło mi tam 5,8 km a tutaj jest zaplanowane 2,1 km i to nie tam rozbudowanie tej drogi, tylko jest zaplanowanie projektu i tutaj ta kwota jest 50.000,00 zł. Niech mi Pan powie czy Pan wie jaki to jest odcinek. To jest ten odcinek w lesie czy to jest ten odcinek?

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – to jest ten najgorszy odcinek przez Miradz, ponieważ w Nowej Wsi już oczywiście jest lepiej, jak Pan tą drogą jechał to Pan dokładnie widział, jak Pan wyjeżdża z Nowej Wsi, wjeżdża do lasu jest dobra bo było to robione potem ten odcinek, najgorszy odcinek tej drogi.

 

Pan Radny  Bartosz Nowacki – ten odcinek, wie Pan jest cały w katastrofalnym stanie. Nie mówiąc już o odcinku, może Pan upomni się o to, Pan Andrzej Siwek.  Ten odcinek jest od samego wjazdu do Wójcina, to kolejna,  pomijam to, że wczoraj na sesji w Jeziorach, dostałem informację od Pani, jednej Radnej, która stwierdziła, że jest obdukcja dziecka na drodze między Krzywym Kolanem a  Wójcinem, te kamienie, które żeście wysypali w końcu roku. Dziecko dostało w oko. Jest obdukcja lekarska ze względu na to, tutaj więc nie planuje się kompletnie. Miało być w 2014 oblane jak w projekcie. Na 2015 rok nie ma projektu, kamień sypie się. Pobocza są tak zdewastowane, że słów brakuje. Jak Pan mówi, że potrzeba 400.000.000 na zrobienie dróg. Oczywiście może, że zrobimy służbę zdrowia i w tym momencie będą środki. Treść niezrozumiała. Dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuje bardzo, czy ktoś inny chciał zabrać głos? Bardzo proszę. Pan Wojciech Baran, tak.

 

Pan Radny Wojciech Baran – dziękuję Panie Przewodniczący, ja mam w związku z tym, że jesteśmy przy drogach, Rada Powiatu zaproponowała uchwałę remont drogi powiatowej w stronę Dąbrówki w stronę Powiatu Inowrocławskiego. Tutaj w budżecie widzimy zaplanowaną dość pokaźną kwotę na ten cel 1.750.000 także stanowi tutaj w samym projekcie budżetu zaplanowane 50% wartości, no Zarząd powiatu będzie proponował drugie 50% i co drugie 50 % nie jest przyznane dla Powiatu Mogileńskiego. Pytanie, jeżeli nie zostanie przyznane dla powiatu, Zarząd Powiatu będzie mógł to realizować. Jeszcze jeżeli chodzi o tą drogę, pytanie jest takie, zostaje odcinek, na odcinku między jednym powiatem a drugim przebiega jak to nazwać las, obszarem leśnym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę Panie Starosto,

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Jeżeli chodzi o tą drogę to rzeczywiście 50 %. Jeśli  rzeczywiście byśmy nie załapali się w drugiej turze, jesteśmy na trzeciej pozycji, jeżeli chodzi o miejsce rezerwowe, czyli rezerwy. Miejmy nadzieję tak jak było w ubiegłym roku odnośnie ronda w Ostrowie, że po ogłoszeniach przetargu takie pieniądze pozostaną i będziemy jeszcze tą drogę kontynuować, będziemy robić. Myślę, że jest to okazja, taki mając projekt żeby jakieś środki no 50%  ściągnąć z zewnątrz. Będziemy robić wszystko ażeby te środki starczyły, a resztę pieniędzy  pozyskali z zewnątrz. Myślę, że to się nam uda, a jeżeli nie to będziemy w ciągu roku myśleć jak to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o to, to będzie  droga do naszego Powiatu zrobiona. Tam gdzie jest granica naszego Powiatu, na granicy się skończy rzeczywiście  kawałek przez las. Inowrocław zrobi do lasu do Kołodziejewa. Natomiast ten pasek został. My będziemy robić do granicy naszego Powiatu na pewno.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę Panie Wojciechu.

 

Pan Radny Wojciech Baran – jeszcze mam takie pytanie, czy w tej kwocie, w której zakłada się aby wydać. Jest uwzględnione, jest uwzględniona poprawa bezpieczeństwa, dodatkowe oznakowanie, dodatkowe barierki, tego typu rzeczy, które zwiększą bezpieczeństwo. Proszę zauważyć, że to droga ruchliwa i to też samochody z dużą prędkością przejeżdżają przez miejscowość. Skrzyżowanie, które jest w centrum wsi jest bardzo,  tak powiem bardzo newralgicznym problemem i przy okazji realizacji tej drogi, czy remontu warto by się zastanowić nad innymi obiektami poprawiającymi bezpieczeństwo właśnie dla osób pieszych. Pytanie czy też w tej kwocie takie rozwiązania są planowane?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – proszę.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – czy można tak, dokładnie Panu nie powiem. Myślę, że kilka lat temu już było  poprawiane  bezpieczeństwo w Dąbrówce, był robiony chodnik z tym płotem przy rowie głębokim. To był również taki wniosek mieszkańców Dąbrówki żeby poprawić ten chodnik. Tego chodnika nie było żeby go zrobili obok tych bloków, aby było takie połączenie, od drugiej strony wejście. Ja myślę, że to na pewno jest zrobione, w projekcie chociaż nie jestem pewien. To teraz Dyrektora nie ma, ale za chwilę będzie ale myślę, że jak to projektant to na pewno takie rzeczy zapewnił żeby było bezpieczeństwo. Ale myślę, że na pewno tak jest tak zrobione ażeby było zrobione.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę Pan Jarosław Graczyk.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – Nie będę męczył Pana Starostę tymi drogami więc przejdę do tego działu 700, gospodarka gruntami i nieruchomościami. Chodzi mi tutaj Panie Starosto o kwotę 100.000,00 zł przewiduje się na wykonanie prac remontowych budynku Skarbu Państwa w miejscowości Budy – Radunek, 200.000,00zł  oraz wykonanie rocznych przeglądów na nieruchomościach Skarbu Państwa. Jak by mi Pan przybliżył czy to jest budynek po starej szkole w Budach, tak?

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – ten budynek gdzie mieszka ten Pan Michał.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – cały czas trwa dyskusja na sesjach bo wójt Jezior Wielkich przewidywał tam obok budowę świetlicy, tego konteneru. Teraz to się sprawa przesunie ze względu na finanse. Teraz jest moje pytanie, czy cały ten budynek gdzie jest ten Pan Michał?  - czy jest tam możliwość żeby wydzielić pół tego budynku na  świetlicę? W ogóle, czy jest taka możliwość bo rozumiem, że Pan tu przewiduje 100.000,00zł a potem jest tutaj w nawiasie 30.000,00zł ( treść niezrozumiała) 

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Nie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę Pan Starosta.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo, to dlatego, że była możliwość kilka lat temu że Pan Michał  mógł wykupić ale nie chciał ze Skarbu Państwa tego budynku. Później wójt złożył wniosek ażeby tą działkę obok przejąć i wybudować Orlika lub coś podobnego. I ta działka rzeczywiście została przekazana Skarbu Państwa. Skarb Państwa przekazał, no po mojej opinii Wojewoda przekazał na rzecz gminy Jeziora Wielkie. Natomiast w tym budynku było tak, że jest lokator i nie płacił nam czynszu. Żeśmy z nim tutaj różne rzeczy uzgadniali, łącznie z umorzeniem i zwalnianiem. Natomiast później zmniejszył swoją powierzchnię dzierżawionego pomieszczenia  i to użytkowania tego pomieszczenia ze Skarbu Państwa. W tej chwili jest taki stan, że to jeśli chodzi o kominy i o dach, tam trzeba zrobić remonty. Między innymi wystąpiliśmy do Wojewody, który  na razie nie wyraża chęci na sprzedaż majątku Skarbu Państwa.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – ale?

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Skarb Państwa woli mieć stałe dochody do budżetu niż sprzedawać, taka jest teraz polityka Skarbu Państwa. Także ciężko jest teraz ażeby przekazywał samorządom Skarb Państwa budynki, budowle bądź grunty. Natomiast woli korzystać z tego, takie jest stanowisko Dyrektora do spraw tych nieruchomości w Urzędzie Wojewódzkim, że jednak naciski są Skarbu Państwa ażeby był stały dochód a nie sprzedaż jednorazowa. W związku z tym wystąpiliśmy do Wojewody, nie tylko o ten budynek ale  i o inne, które również  Skarb Państwa posiada na terenie. Natomiast należy zrobić niezbędne przeglądy, jak i również naprawy kominów, dachów zrobić. W związku z tym również został ujęty ten budynek w Budach.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – no rozumiem, że była by tam możliwość wydzielenia sali na świetlicę…

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – wiem, że po oględzinach naszych przedstawicieli z Geodezji, przedstawicieli Gminy chyba nie. Była taka decyzja podjęta żeby jednak budować obok, a nie tam.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – ja wiem jakie jest stanowisko wójta, generalnie znam, ale w tej chwili też znam stanowisko Pani, która jest sołtysem w Budach i Pani, która jest sołtysem w Rudunku, tak. Zdając sobie sprawę, że nie będą mieć w ogóle świetlicy, więc chcieli by, chciały by może w jakiś sposób wydzierżawić od Powiatu. Nie wiem czy to taka możliwość jest w ogóle, tam wprawdzie powiedziawszy nie byłem, nie widziałem…

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – mówiąc szczerze też nie byłem, byłem parę lat temu, rzeczywiście tam byłem, ale dawno nie byłem, ale no nie ma problemu jakby była taka możliwość i miejsce to ja nie widzę przeciwwskazań ażeby….

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – rozumiem, że można przekazać Pani sołtys w Budach.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – ja myślę, że to najpierw z wójtem uzgodnić bo to jednak ktoś by musiał zapłacić Skarbowi Państwa…

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – rozumiem jakby to było uzgodnione to będzie Pani prosiła ale 

Pan Michał no mało prawdopodobnie ażeby płacił… 

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – nie. on płaci.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – płaci teraz?

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – on płaci, teraz co ma, to płaci nie można powiedzieć, ostatnio, ostatnimi czasy płacił.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – Ja wiem, że tam był spór niesamowity między nimi, między nim a wioską z sołtysem. I możliwie spór teraz został załagodzony. Nie wiem ale dobrze, że…

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – od pewnego czasu płaci.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – dobrze.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – zmusiliśmy go jednak do tego i jednak płaci.

 

Pan Radny Jarosław Graczyk – To mnie nie interesuje, ale.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – nie ma problemu według mnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuję bardzo. Bardzo proszę kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan Radny Bartosz Nowacki.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – W dziale 851 Ochrona zdrowia przeznaczone są środki finansowe  na w dziale 85111 szpitale ogólne mamy tylko na dwa programy. To jest program 1.012.000 z projektu dotyczącego rozbudowy już, ,,Poprawa jakości i dostępu do badań i procedur medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej i  kolejny jest 288.000,00zł dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie projektu ,,Zmniejszenie energochłonności obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, chodzi również o dofinansowanie i tak dalej. Ja mam pytanie w związku z uchwałą, która została podjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota 20.000.000,00zł jak dobrze pamiętam 488.000,00zł, nie przepraszam 233.000,00zł na poprzedniej sesji, to jest sesja która odbyła się jeszcze przed wyborami. Miała być również zabezpieczona kwota na tak zwane zaprojektowanie, tak, przebudowy szpitala w Mogilnie. Nie widać tej kwoty Panie Starosto i jest jeszcze takie, taka dziwna trochę rzecz bo w uzasadnieniu poprzednim mamy kwotę 20.020.000,00zł mówię tu o uchwale którą będziemy uchwalali jest 20.243.000,00zł z  rozpisaniem oczywiście na poszczególne lata w tej uchwale, którą  będziemy tu  dzisiaj uchwalali  jest kwota

12mln. zł  z odsetkami, nie wiem czy zostało to źle przeliczone, oczywiście harmonogram jest i ten harmonogram, zmniejszyła się kwota na 2.177.000 złotych. Prosiłbym Panią Skarbnik jeżeli można co się wydarzyło w między czasie, czy zostało to źle obliczone czy jest to efekt dogłębnej analizy?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Pan Starosta.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – ja chciałbym wrócić do tego, rzeczywiście jest to ,,Zaprojektuj i wybuduj’’ to jest w tej formie, to będzie, jest przygotowywane. Już teraz na zakończeniu przetarg, robi to SPZOZ. Będziemy im to gwarantować. Jeżeli chodzi o przetarg,  bank, jak również na firmę która wykona ,,Zaprojektuj i wybuduj’’ SPZOZ. Natomiast my jesteśmy gwarantem tego kredytu. to będzie na ten cel, tak to jest zapisane w naszym budżecie, oczywiście abyście państwo zobaczyli jakie to są kwoty i jakie lata spłaty, akurat to będzie wykonywał i robił już SPZOZ.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – ale ja zapytałem…

 

Pani Skarbnik Karina Kostyra – Panowie Przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o różnice, to znaczy odsetki płacone są od momentu uruchomienia kredytu, były założone pewne transze tego, uruchomienia tegoż kredytu i przesunięte zostały te transze tych poszczególnych uruchomień. Na przykład było tam uruchomienie jakiej tam transzy na miesiąc wrzesień, zostało to przesunięte na miesiąc październik czyli odsetki są naliczane o jeden miesiąc później. Dlatego są one mniejsze. Pozostała kwota, która jest tu zaplanowana 20.000.000, to są kwoty, to jest kwota kapitału głównego plus odsetki, które jednostka musi zapłacić za uruchomienie kredytu. Kwota kredytu pozostała niezmienna. Szacowana kwota to jest 12.000.000. Natomiast mówię, zostały przesunięte transze uruchomień poszczególnych, terminy uruchomienia poszczególnych transz czyli po prostu mniejsze koszty są ze względu na późniejsze uruchomienie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Dziękuję bardzo. Czy coś jeszcze? Bardzo proszę.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – proszę Państwa ja mam tu problemy  z tym małym urządzonkiem, by coś poszukać trzeba przewracać z powrotem, to jest problem ale z tego co czytałem, czytałem ten budżet zastanowiło mnie w dochodach. Chciałbym o dochodach. Nie wiem jaki to jest rozdział ale chodziło tam o dochody z wyrębu drzew, sprzedaży drzewa, drewna.( treść niezrozumiała).

Moje pytanie jest  tej natury, mamy 400 km dróg, mamy drewno, mamy z tego 2 i pół tysiąca dochodu, ja rozumiem proszę Pani to jest kwota 2.500,00 złotych. (treść niezrozumiała). Mam jeszcze pytanie do Pana, szkoda, że nie ma przedstawiciela Zarządu Dróg - jest! Ze sprawozdań jakie otrzymałem, jako Radni gminni otrzymaliśmy, tam tysiące metrów sześciennych było z wycinki krzaków, krzaków wszystkich, które są przy drodze. Polecam panu łaskawie drogę między Jeziorami a (treść niezrozumiała) Tam po lewej stronie jakby Pan te krzaki wyciął byłbym wdzięczny niezmiennie. Tam kompletnie nikt się tym nie zajmuje. Jakie ilości krzaków, które rosną, Wy to przerabiacie rozumiem, na tą taką papkę, tak, którą zostawiacie na rowach czy zabieracie?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – proszę do mikrofonu.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – że to są tak potężne  ilości tego, że ja nie wiem można poopalać, tak mi się wydaje przynajmniej.

 

p.o. Dyrektor Zarządu Dróg  Tomasz Werbiński  – to w zależności, bo są takie przypadki, że wycinają nam ludzie nieraz i wtedy podstawiają oni swój ciągnik i my im to w zamian za to  dajemy, że wycieli te krzaki. W większości tak jest. Za usługę ktoś to robi.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – bo ja pamiętam, że w tych sprawozdaniach strasznie obraziła się na mnie Pani, ta pani, która chodziła w moherowym berecie. Nie pamiętam jak się nazywała( treść niezrozumiała) Obraziła się na mnie strasznie kiedy spytałem ją ile wydała na remont dróg a dokładnie ile metrów sześciennych wycięła krzaków bo nie wiedziała ile pieniędzy wydała na remont drogi. Ale generalnie jest skomplikowane, (treść niezrozumiała). Metrów sześciennych bo wiem że to znaczne ilości ale tu takie pytanie, które..( treść niezrozumiała).

 

p.o. Dyrektor  Zarządu Dróg  Powiatowych Tomasz  Werbiński  – akurat tutaj nie mam ile dokładnie metrów sześciennych wycięliśmy krzaków, to by trzeba, bo to rębak jedzie po tym po pewnym czasie jak te krzaki przeschną. Jak są świeże to nie idzie tym rębakiem przerabiać i no praktycznie albo jakiemuś robotnikowi, naszemu pracownikowi albo temu człowiekowi, który jak to się mówi wycinał te krzewy  w ten sposób.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – treść niezrozumiała, polecam tę drogę.

 

p.o. Dyrektor  Zarządu Dróg  Powiatowych  Tomasz  Werbiński – będę miał na uwadze.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – Dziękuję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos jeżeli chodzi o projekt budżetu?- wobec  tego nie ma więcej pytań. Zamykam dyskusję. Proszę Komisję o przegłosowanie i zaopiniowanie projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji. Prosiłbym po kolei. Pierwsza Komisja Gospodarki, na końcu, no to proszę żeby ktoś poprowadził to głosowanie żebym nie popełniał błędów. Pierwsza komisja, dobrze.

Pan Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof Mleczko. Bardzo proszę głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu.

 

Panie przewodniczący ja bardzo przepraszam, myślę że opinie przedstawia Komisja Budżetowa, przedstawia ją Radzie a Rada głosuje na sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – wszystkie komisje jeśli chodzi o budżet, wszystkie komisje.

 

Pani Radna Dorota Repulak  – procedura jest taka…

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – wszystkie komisje.

 

Pani Wiceprzewodnicząca Rady  Dorota Repulak  – procedura mówi, że wszystkie komisje. Procedura mówi, że wszystkie komisje a wszystkie komisje, komisja właściwa zbiera opinie. Uchwała rady, taka jest procedura.

 

Pani  Przewodnicząca Komisji  Bezpieczeństwa  i Infrastruktury Lucyna Heinich – kto jest za przyjęciem   budżetu  Powiatu Mogileńskiego na rok 2015. Komisja,  poproszę o głosowanie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – kto jest za? proszę liczyć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – kto jest przeciw?

 

Pani  Wiceprzewodnicząca  Dorota Repulak  – kto jest przeciw? 

 

Pani  Przewodnicząca  Lucyna Heinich – kto jest przeciw?

 

Pani  Wiceprzewodniczący Dorota Repulak  – Ilu się wstrzymało?

 

Pani  Przewodnicząca  Lucyna Heinich – Ilu się wstrzymało?

 

Przewodniczący  Rady Jan  Bartecki,  za  głosowało 7członków, przy 2 przeciwnych i 0 wstrzymujących  się.   Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  budżet na 2015rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – bardzo proszę następną komisję, Komisję Edukacji, Kultury i Zdrowia  Pan Przewodniczący  Paweł Kraśny.

 

Pan Przewodniczący  Paweł Kraśny –poproszę  członków Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia o zaopiniowanie budżetu na rok 2015. Kto jest za? Kto się wstrzymał. Kto jest przeciw nie ma.

 

Przewodniczący  Rady Jan  Bartecki,  za  głosowało 4członków, przy 0 przeciwnych i 1 wstrzymującym  się.   Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  budżet na 2015rok. Dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dobrze i ostatnia.

 

Pani Przewodnicząca  Dorota Repulak  – Komisja Gospodarki  i Finansów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Komisja Gospodarki i Finansów. Tak głosujemy.

 

Pani Przewodnicząca Dorota Repulak  – Bardzo proszę.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – czy ja mógłbym jeszcze. Mogę?

 

Pani Przewodnicząca  Dorota Repulak  – Tak.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Bardzo proszę.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – ja chciałbym powiedzieć że z budżetu, mam nadzieję może Pan może choć trochę spełni moje oczekiwania jeśli chodzi o budżet. Ja napisałem w tym piśmie, pisali Radni.

Przez 16 lat nas Pan omijał takim szerokim łukiem. Ja  wiem, że jesteśmy na plantach. To jest jakieś nieporozumienie jeśli chodzi o drogi nasze. Jak u nas  się wjeżdża, bo u nas tak się składa, że się wjeżdża do Wielkopolski, tam od tej bym powiedział, od tej kopalnianej Wielkopolski. To jest makabra, wjeżdża się z naszego Powiatu do Powiatu Inowrocławskiego, to jest coś niewiarygodnego, no myślę, że w następnych budżetach spełni Pan,  ja przyjdę osobiście do Pana po jakieś uzgodnienia, prócz jednego. Dziękuję bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuję bardzo.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo jeżeli można,  nie może Pan mówić, że jeżeli o ilość zrobionych inwestycji w Jeziorach Wielkich, wspólnie z Gminą w mijającym roku. To bardzo proszę tak wziąć zrobić rachunek sumienia, zobaczyć wjazd rzeczywiście z drogi krajowej, bo tu mówimy, że z drogi krajowej wjeżdżamy do Jezior Wielkich , potem tam wyjeżdżamy koło Pilicha na drogę krajową, to mówimy, że elegancka droga, a nasze są takie jakie są. Ja mam naprawdę nadzieje, że w końcu Rząd da nam w końcu jakieś pieniądze na to, bo to na pewno nie będzie zrobione w tym roku, ale myślę że da nam pieniądze na to żeby te drogi zrobić, bo jeszcze tak, zadania Skarbu Państwa na dofinansowanie, proszę przeczytać sobie fora internetowe samorządowe, czyli Wojewoda na to co my robimy w jego imieniu dofinansuje łącznie z Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności i  innymi rzeczami i my to składamy. I teraz są to wyliczenia to jest 8 mld Rząd powinien dać powiatom w skali kraju 8 mld złotych to jest na tych prostych rzeczach. Natomiast następne 8 mld to jest z pozostałych rzeczy, które nie są dowartościowane jeżeli chodzi o powiaty. W związku z tym mam nadzieję, że jak Rząd zrobi rzeczywiście drogi krajowe to przerzuci środki również na nasze drogi powiatowe a dopiero potem na gminne. Mam taką cichą nadzieję. Akcyza z paliwa w końcu dotrze do nas i będziemy to przebudowywać. Będziemy dawać 30% naszych środków, a reszta będzie dołożona. Taką mam nadzieję cichą.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – wie Pan, bo Pan mówi Panie Starosto, że główne inwestycje…

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – … po drugie myślałem aby przekonać Marszałka żeby zrobił ten bajpas i wziął tą drogę tutaj od Pilicha, tutaj  jako swoją drogę objazd Strzelna w czasie  tego jak był  huragan  Ksawery. Natomiast tutaj jest duży sprzeciw samorządu Kruszwicy, dlatego bo samorząd Kruszwicy nie chciałby aby ktoś zakorkował mu znowu tak już  zawaloną Kruszwicę, bo jak wiadomo cukrownia i inne rzeczy. Prawdopodobnie rozmowy będą prowadzone, ale to będzie ciężko dlatego, że samorząd Gminy Kruszwica będzie takim przeciwnikiem. Jestem tego zdania,

i znowu będziemy musieli zrobić my jako Powiat. Także to na pewno zrobimy, ale w miarę istniejących możliwości finansowych, bo to jest najważniejsza rzecz.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – ja rozumiem Panie Starosto bo pan mówi o wspólnych inwestycjach między gminą Jeziora Wielkie a Powiatem. To tak się składa, Pan, że ja też byłem Przewodniczącym i dobrze Pan wie, że ja byłem zawsze wielkim zwolennikiem wspólnych inwestycji jeżeli jest szansa. Ja nawet byłem zwolennikiem tego żeby część dróg oddać gminie żeby gmina po prostu remontowała te drogi bo takie drogi, które na przykład  idą przez Jeziora Wielkie  powiatowe, no to wie Pan to jest to Pan nie dba, nie dba może nie w sensie nie dba, Pan nie ma pieniędzy. Może gmina by znalazła w tym momencie środki by ta Gmina wyglądała, Gmina Jeziora Wielkie…

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – bardzo chętnie byśmy do tego doszli. Rzeczywiście nie które drogi, że to jest rozmowa taka, że nikt nie chce brać dróg.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – ja wiem, że może nie chce..

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – rzeczywiście nie które drogi nie powinny być w ogóle powiatowymi.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – ja do tego zmierzam Panie Starosto, że my powinniśmy jako samorząd siąść rzeczywiście i  się zastanowić nad tym co trzeba zrobić, żeby te drogi  były lepsze no nie na zasadzie, że będziemy czekać aż Państwo da, bo podejrzewam, ze będziemy czekać jak Państwo da to możemy się nie doczekać. I Pan dobrze wie, że ja jestem zwolennikiem takich wspólnych inwestycji. Najważniejsze, ze jest zrobione. Kto to zrobi to już jest nie ważne. No myślę, nie wiem tak ja przynajmniej mam nadzieję, będę głosował za tym budżetem, ale w następnym budżecie  naprawdę Pan wie, że będę starał się przynajmniej o procenty, o naszą gminę walczyć bo widzę tu Panowie, Pan Panie Radny Maruszak może też Pan coś powie. Pan jest w Zarządzie. Bardzo bym prosił.

 

Pani Wiceprzewodnicząca Dorota Repulak  – dziękuje bardzo. Tutaj było zgłoszenie. Bardzo proszę Pan Starosta.

 

 

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – zacznę tutaj również jeśli chodzi o Zarząd i o Dyrekcję Zarządu Dróg Powiatowych, to jest tak, że my jednak inwestycje również robimy proporcjonalnie do ilości dróg na terenie danej gminy. Bo to jeżeli ktoś bo akurat Pan nie był w tamtej kadencji jeżeli ktoś mówi, że robi się w Mogilnie tyle a proporcjonalnie patrząc na kilometry dróg, na przykład w Gminie Mogilno, Strzelno, Dąbrowy, w Jeziorach Wielkich , to my naprawdę robimy proporcjonalnie naprawdę jeżeli chodzi o planowanie środków, to robimy  resztę, Wójtowie, Burmistrzowie dokładnie wiedzą  dobrze, zrobimy  jeżeli dołożycie nam na 50% na 50% bo tam jest tak żeby było po połowie jak coś trzeba zrobić, bo akurat widzę, że Wójtowie, Burmistrzowie to też już zrozumieli, że to jest wtedy łatwiej i gminie i powiatowi zrobić, patrzymy właśnie w ten sposób. Zarząd Dróg i  my byśmy chcieli aby to jak najwięcej zrobić takich porządnych dróg od podstaw bo to jest wtedy łatwiej  zrobić drogę, którą masz na kilka lat oczywiście spokój, bo my już widzimy po remontach cząstkowych po tych powierzchniowych utrwaleniach dróg, żeby te spękania po prostu zakryć. Widzimy ile mniej wydajemy na remonty cząstkowe. Bo to jest już taka namacalna rzecz a dlatego jest to jedna z najtańszych, nie mówię względnie z najtańszych metod czy nam się podoba czy nie. W pewnym momencie na pięć lat powoduje, że drogę uratujemy. To trzeba brać to pod uwagę, że również najgorsze jest to, że przetarg wygrywa najtańsza oferta. Nie zawsze ten wykonawca jest solidny, ponieważ mieliśmy dwa, czy trzy lata temu pamiętam taką sesję, po tym jak żeśmy wystąpili o naprawy oczywiście w ramach gwarancji, a firma już właściwie nie istniała. To tak jest ale staramy się rzeczywiście, aby te drogi w jakiś tam sposób ratować przed taką zupełna degradacją. Po drugie  przypominam, że transport samochodów ciężarowych jest cięższy, nie można zabronić wywozu tych ziemio-płodów z tych pól. Ciężkimi samochodami ciężarowymi, w związku z tym wiedząc że również one niższą, robimy to żeby policja była uczulona na to, również żeby  nie były przeładowane samochody, ale gdzieś te ziemio - płody muszą wywieźć. Tak samo ten wiadukt, który jest z Marcinkowa do  Łosośnik. Musimy go naprawiać bo jego  stan, za chwilę może nam zupełnie usiąść, w związku z tym musimy to zrobić. Miejmy nadzieję, że to nam się uda zrobić bo byśmy tam odcięli drugą część Marcinkowa i Łosośnik od centrum gdzie jest największy ruch. W związku z tym tak to wygląda, również te budowle, tak się to nazywa budowy,  te drogowe czyli mosty. Miejmy nadzieję, że również 50% otrzymamy  środków z ministerstwa, a50% środków  własnych. Tylko widzę, że w tym ministerstwie zaczynają coś kombinować mówiąc tak szczerze też szukać  środków. Także naprawdę  gospodarzymy i myślimy środki, pop pierwsze  to na pewno będziemy  mówić  o służbie zdrowia, a  po drugie to są drogi, bo oświata  też jest ważna, bo to jest ważna  połowa budżetu jeżeli chodzi o tamte rzeczy. Jeżeli chodzi o budynki są już przygotowane. Jeżeli chodzi  o ilość uczniów  nie będzie nam spadało drastycznie, damy sobie radę. Gorzej jakby również Ministerstwo Oświaty  bo również zaczyna, również przy subwencji oświatowej  pewne ruchy, które dla nas w powiecie, bo mamy dużo tych ośrodków specjalnych jak i MOW- ów to również zaczyna się robić niebezpiecznie, zmieniają w ciągu roku stawki, które przypadają na jednego ucznia. W związku z tym również trzeba się liczyć, że subwencja będzie mniejsza niż zakładaliśmy. Czekamy na takie ostateczne decyzje. Jeśli  na to wszystko patrzeć,  podpowiada, Naczelnik Oświaty, ze będzie to 713.000,00 zł mniej niż zakładaliśmy, ponieważ tak się zmniejszyła waga, że to również są takie rzeczy w ciągu roku, ci którzy znają subwencję również zaczynają ograniczać te ilości. Także subwencje i dotacje zawsze wpływały w terminie na czas w kwocie jak było ustalone, także miejmy nadzieję ,że jak będzie uchwalony budżet Państwa to subwencje na czas dotrą do jednostek samorządowych. Będziemy mogli również nimi odpowiednio zarządzać. Dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Przewodnicząco.

 

 

Pani Przewodnicząca Lucyna Heinich– Panie Starosto, o Gminę Dąbrowę, myślę, że nie zapomni też Powiat o drogach w Dąbrowie, jeśli będzie taka współpraca potrzebna. Dziękuję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – proszę bardzo, proszę komisję o przegłosowanie.

 

Pani Przewodnicząca  Dorota Repulak  – bardzo proszę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – proszę bardzo, pan się zgłaszał.

 

Pan Radny Wojciech Baran – dziękuje, ja chciałbym odnieść się do słów Pana Graczyka, czyli mojej lewej strony i rozwiać jego nadzieje, marzenia. Otóż komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury, podjęła pewną uchwałę. Tam nie chodziło o jakieś kwoty astronomiczne z budżetu powiatu, ale o kwotę 20.000,00 zł  i się nie doczekałem. Tam byli również przedstawiciele Zarządu wtedy w tej komisji, którzy również popierali ten wniosek w całości i się doczekałem, myślę więc wtedy nadzieja,  ale  co do przyszłości tej tak powiem czarno widzę w tym przypadku. Jeżeli komisja, która ma, komisja stała, która ma w swojej nazwie kwestię bezpieczeństwa, nie może przeforsować kwotę 20.000 zł na działalność prewencyjną, przeciwdziałaniu różnym zagrożeniom to co tu mówić o milionach złotych na drogi w gminie Jeziora Wielkie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dziękuję bardzo, proszę Panią Przewodniczącą o przegłosowanie.

 

Pani Przewodnicząca Dorota Repulak  – Komisja Gospodarki i Finansów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – Kto jest za?

 

Pani Radna Dorota Repulak  – Kto jest sprzeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał?

Za  głosowało  4 członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  budżetu na 2015rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki - dziękuje bardzo. Wobec tego przechodzimy do punktu następnego. To jest punkt uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2015 – 2022.

ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – wobec tego przechodzimy do punktu następnego. To jest punkt uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2015 – 2022. To jest oczywiście pochodna budżetu powiatu na rok 2015. Czy ktoś w tym punkcie chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wobec tego proszę Komisje o przegłosowanie, zaopiniowanie projektu uchwały na dzisiejszą sesję. Bardzo proszę Komisja Rewizyjna.

 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Mleczko, za  głosowało  3  członków  Komisji przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

 

Bardzo proszę Komisję bezpieczeństwa o zaopiniowanie projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji.

Przewodnicząca  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury Lucyna Heinich, za  głosowało  7  członków  Komisji  przy  0 przeciwnych  i 2  wstrzymujących  się.

 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  Jacek  Kraśny, za  głosowało  5 członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 1  wstrzymującym się.

 

Przewodnicząca  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Dorota Repulak, za  głosowało  3 członków  Komisji,  przy  0  przeciwnych  i 2 wstrzymujących  się.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki –  dobrze i ostatni punkt. To mamy jeszcze roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie. Państwo Radni taki Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie dostali, tak? Tak. Wobec tego. Myślę, że o ile będą jakieś uwagi to w trakcie obrad sesji, a tu prosiłbym tylko o pozytywne zaopiniowanie tego projektu pod obrady dzisiejszej sesji i również Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Mleczko, za  głosowało  3  członków  Komisji przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

 

Przewodnicząca  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury Lucyna Heinich, za  głosowało  7  członków  Komisji  przy  0 przeciwnych  i 2  wstrzymujących  się.

 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  Jacek  Kraśny, za  głosowało  5 członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i 1  wstrzymującym się.

 

Przewodnicząca  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Dorota Repulak, za  głosowało  5 członków  Komisji,  przy  0  przeciwnych  i 0 wstrzymujących  się.

 

ad. 8

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki – dobrze, dziękuję. myślę, że na tym żeśmy jeśli chodzi o Komisje zakończyliśmy. Proponuję pięciominutową  przerwę i rozpoczynamy sesję Rady Powiatu w związku z tym, że jesteśmy opóźnieni.

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  zamknął  posiedzenie  Komisji.

 

                                                                                  Przewodniczący  Rady  Powiatu 

 

                                                                                            Jan  Bartecki 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2015-08-26 10:26:41
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2015-08-26 10:27:46
Ostatnia zmiana:2015-08-26 10:27:51
Ilość wyświetleń:226
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij