Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 1/14

 

 

Protokół  Nr  1  /14

z posiedzenia

Komisji Wspólnych

Rady  Powiatu  w Mogilnie

z dnia  22 grudnia  2014r.

 

Posiedzenie prowadził  i  mu  przewodniczył   Przewodniczący  Rady  Powiatu Jan Bartecki.  W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół  spisała Małgorzata  Wilk.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Porządek  posiedzenia.

3.       Opiniowanie  projektów  uchwał  na II sesję  Rady Powiatu.

4.       Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Bartecki – prośba jest taka by komisje stałe rady zaopiniowały projekty tych uchwał, które powinny być przegłosowane na dzisiejszej sesji rady powiatu. Pierwsza uchwała to jest projekt w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla starosty mogileńskiego. W związku z tym proponuje się Wysoka Rado, żeby wynagrodzenie zasadnicze było w wys. 4900 zł. Dodatek funkcyjny w kwocie 1800 zł i dodatek specjalny w wys. 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Jest to wysokość wynagrodzenia, która została uchwalona w 2010 roku i ta wysokość się nie zmienia. Jeśli chodzi o wynagrodzenie starosty mogileńskiego taka jest moja propozycja dla Wysokiej Rady. Proszę czy komisje ewentualnie chcą się zebrać, żeby zaopiniować, czy Państwo pozytywnie opiniujecie jeśli chodzi o ten projekt uchwały. Czy ma ktoś z państwa uwagi? Nie widzę. Kto jest za tym żeby takie wynagrodzenie zaproponować w uchwale Panu Staroście Mogileńskiemu? Bardzo proszę o podniesienie ręki w górę. Proszę policzyć.

W wyniku głosowania - 10  radnych  za, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.(nieobecnych 5 radnych)

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Bartecki - następnie jest prośba o opinię w sprawie zmiany budżetu powiatu mogileńskiego na 2014 rok. W związku z tym, że rok kalendarzowy się kończy, pewne jeszcze przesunięcia i  pewne zmiany są potrzebne. Bardzo proszę Panią Skarbnik  Powiatu  Karinę Kostyrę, aby ewentualnie przybliżyć te zmiany.

 

Skarbnik Karina Kostyra – Panowie, Państwo Przewodniczący, Szanowni Państwo otrzymaliście Państwo projekt uchwały, który zawiera w sobie tutaj propozycję zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 160.336,00 zł poszczególne zmiany, które wpływają na to zmniejszenie przedstawione są w tym załączniku nr 1. Mianowicie otrzymujemy subwencję, część środków z subwencji ogólnych w kwocie 46.100,00 zł i w tym momencie proponuje się zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości żeby zbilansować te pozycje. Wiemy, że sprzedaż nieruchomości nie została dokonana ta, która była zaplanowana, nie została dokonana. Dlatego z racji tego, że otrzymujemy tą subwencję ogólną w to miejsce wchodzi właśnie i bilansuje nam utraconą kwotę. Następnie też jest zwiększenie subwencji oświatowej na kwotę 9.992 zł, tą są pieniążki z rezerwy ogólnej oświatowej z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zakup pomocy dydaktycznych a konkretnie testów do badań, które wykonuje poradnia. Następna pozycja, tutaj jest pokazane zmniejszenie w rozdziale 80130 o 205.173,00 zł z tym, że na to składa się tutaj jakby per saldo składają się dwa działania. Mianowicie Zespół Szkół w Strzelnie uzyskał dodatkowe dochody z tytułu najmu w kocie 9.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszamy środki z tytułu programu jaki prowadzi Zespół Szkół w Bielicach doposażenie bazy dydaktycznych, te pieniążki były zaplanowane na ten rok. Z racji tego, że wiemy, że nie wpłyną te pieniążki następuje tutaj zmniejszenie tej kwoty o 214.173,00 zł natomiast, ale nie następuje zmniejszenie w wydatkach i ta kwota, która zostaje tak jakby jest niezbędna do sfinansowania tych, do zakupu tych pomocy dydaktycznych jest wykorzystana z subwencji ogólnej, czyli zmniejszamy dotacje  z Unii, natomiast wydatków nie zmniejszamy. Natomiast zmniejszamy wydatki, które były planowane z subwencji ogólnej i subwencja ogólna pokrywa wydatki związane z doposażeniem bazy dydaktycznej. Następnie tutaj drobna kwota 3.145,00 zł w rozdziale 85324 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi taki program ,,Aktywny samorząd’’ i z racji tego ż e ten program jest przez niego wykonywany zawsze jest 5 %na obsługę tego programu. To są pieniążki, które są przeznaczone na promocję, ewaluację i inne koszty związane z obsługą programu. I tutaj nastąpiło zwiększenie tych środków i 5 % tu stanowi 3.143,00 zł. Kolejna pozycja edukacyjna, opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 31.700,00 zł dotyczy to Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach, które uzyskały dodatkowe środki z odpłatności wychowanków. Jak również 1.700,00 zł to jest zwrot za leki, do których zwrotu, tu są jakby zmuszeni czy rodzice zobligowani, rodzice, bądź domy dziecka, z których te dzieci pochodzą i te pieniążki wracają też do tej placówki na zakup teraz na koniec roku na potrzeby  wyposażenia  mebli, żywność te rzeczy, które są niezbędne do funkcjonowania. Oprócz tych wszystkich zmian, które są tutaj, wpływają na wysokość dochodów i wydatków. Są przeniesienia, tak zwane przeniesienia, które dokonujemy wewnątrz danej placówki i między innymi przeniesienia dotyczą Inspektora Nadzoru Budowlanego, gdzie na koniec roku już  też w poszczególnych paragrafach chcą dokonać jakiś zakupów czy zabezpieczenia wydatków na kolejny rok, środki, które są niezbędne do funkcjonowania. Następnie rozwiązana jest rezerwa celowa oświatowa na kwotę 18.760,00 zł i z tego 4.960,00 zł idzie na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych. Natomiast 13.800,00 zł to jest pierwszy etap programu profilaktyki przeciwko wirusowi HPV, który prowadzimy w szkołach, w gimnazjum, które jest prowadzone przez powiat mogileńskie. Następna transza tych środków konieczna będzie w 2015 roku. Oprócz tego przeniesione są też pozycje na przykład w Zespole Szkół w Strzelnie gdzie uzyskane oszczędności na kwotę 67.000,00zł przeznaczamy na zakup tokarki i frezarki. To są zakupy też pomocy dydaktyczne, które przyczyniają się tutaj do poprawy jakości tych usług świadczonych. W rozdziale 71014 to są opracowania geodezyjne i kartograficzne. Przesunięcie dotyczy 10.000,00 zł na wykonanie i montaż szaf przesuwnych w pomieszczeniach geodezyjnych, tak to się nazywa. Te dokumenty i dokumentacja jest spora. Przesuwne szafy, regały po prostu mniej miejsca zajmują i jest to korzystne. Dodatkowo są jeszcze zmiany nie tyle w samym budżecie, ale w takim załączniku dotyczącym wyodrębnionych dochodów oświatowych. To jest taki wyodrębniony rachunek, który działa przy placówkach w zasadzie tylko oświatowych i zgodnie z uchwałą tutaj Rady są wyodrębnione źródła dochodów przeznaczone wydatki i tutaj w tym rachunku dochodów oświatowych są zmiany w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym w Bielicach, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie, w Zespole Szkół w Bielicach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Bartecki – Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową rozumiem Pani Skarbnik, że te zmiany dotyczą tych zmian budżetowych. Myślę, że jest.

 

Pani Skarbnik Karina Kostyra – z racji tego, że zmienia się układ dochodów i wydatków. Zmieniają się poszczególne grupy tych wydatków, zmieniamy więc Wieloletnią Prognozę Finansową. Zmieniamy również załącznik dotyczący przedsięwzięć, który zawiera zadania, które są dłuższe, których realizacja trwa dłużej niż rok budżetowy. Z racji tego jak wspominałam, że ten program profilaktyczny badań nad HPV trwa 2014 i 2015 rok dlatego musimy go wpisać w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2015roku  on stanie się tak jakby, będzie realizacją tegoż w roku w takim normalnym już budżetowym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Bartecki – dziękuję bardzo. Czy są pytania jeśli chodzi  o zmiany budżetowe? O ile nie ma prosiłbym Państwa Radnych, członków komisji o pozytywne zaopiniowane pod obrady dzisiejszej sesji tych uchwał. Bardzo proszę. Kto jest za?

Za  głosowało  15 radnych , przy  0 przeciwnych i  przy 0 wstrzymujących  się.

ad.4

Na tym wyczerpano porządek  posiedzenia  Komisji   i zakończono obrady. Przewodniczący  Komisji wspólnych  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                             Przewodniczący  Rady  Powiatu

 

                                                                                                     Jan  Bartecki

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2015-08-26 10:22:04
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2015-08-26 10:25:45
Ostatnia zmiana:2015-08-26 10:25:54
Ilość wyświetleń:112

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij