Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 9/15

   Protokół  Nr   9/15

z posiedzenia Komisji Stałych  Rady  Powiatu w  Mogilnie

odbytego 26 czerwca  2015 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10

 

Posiedzenie prowadził  i  mu  przewodniczył   Przewodniczący  Rady  Powiatu Jan Bartecki.  W  posiedzeniu  wzięło  udział  trzynastu  członków  Komisji wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół  spisała Małgorzata  Wilk.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki otworzył  i przedstawił  porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie .

2.    Przyjęcie  porządku posiedzenia.

3.    Informacja Zarządu i Dyrekcji SPZOZ o działaniach restrukturyzacyjnych służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

4.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2014.

     5.    Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego  SPZOZ w          

           Mogilnie        za I kwartał  2015r.

6.   Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2014 rok.

     7. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu \

            Mogileńskiego na rok 2015.

    8.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady

          Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku  

          Publicznego Powiatu Mogileńskiego.

    9.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze

         bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości 

         Powiatu Mogileńskiego, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Mogilno -

         działka nr 19/13.

 10.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie  przyjęcia Powiatowego programu

         oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

         na lata 2015-2020.

  11. Zakończenie.

 

 

ad. 2

Komisje  wspólne  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Informacja Zarządu i Dyrekcji SPZOZ o działaniach restrukturyzacyjnych służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim, czy    pytania? – nie  widzę  w  takim  razie  przenosimy  ten punkt  na  sesję  Rady  Powiatu.

ad.4

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2014, czy   Radni  mają  uwagi i  pytania  do  sprawozdania?- nie  widzę  wobec  tego przenosimy  ten  punkt  na  sesję.

ad.5

Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego  SPZOZ w Mogilnie za I kwartał  2015r.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad.6

Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2014 rok.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad.7

Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2015, poproszę  panią  Główną  Księgową  Małgorzatę  Krygier  o  przedstawienie  zmian  w  budżecie.

Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  powiedziała, że  zmiany  dotyczą   dofinansowania  inwestycji  drogowej od  Ministra  Finansów na  kwotę 504 565,-zł, tj. na przebudowę  wiaduktu  drogowego  nad  linia  kolejową Mogilno – Orchowo. Następnie zgodnie  z  wnioskiem Dyrektora ZS w  Strzelnie  dokonano  zwiększenia dochodów  i wydatków w  Gimnazjum w  Jeziorach Wielkich, ponadto  rozwiązano  rezerwę  oświatową  na kwotę 

45 900,- zł z  przeznaczeniem min.   na  prace  remontowe  sypialni  w  internacie, pokój wychowawców, pedagoga  oraz  pomieszczeń  szatni pracowników kuchni.  Ponadto dokonano przesunięć  środków  w  kwocie  10 000zł na zakup  drzwi  wejściowych do szkoły   oraz  przeznaczono  15 000 zł na zakup  tabletów wykorzystywanych do  prowadzenia 

dziennika  elektronicznego. Dokonano  również  przesunięcia  w  wydatkach  na  kwotę  7995 zł  na  zabudowę  klatki schodowej  w  ZS w  Mogilnie. W  Starostwie  ze  względu  na    konieczność   zakupu  kserokopiarki  dokonano  zmiany  w  zadaniach  inwestycyjnych   i  zrezygnowano  z  zakupu komputerów, dokonano również  aktualizacji  planu  wydatków   dla  wyodrębnionego  rachunku  dochodów  oświatowych  jednostek  budżetowych.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  13  radnych,  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się  przekazujących projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

ad. 8

Inspektor  Izabella  Rogowska  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego, jednocześnie dodając, że  zgodnie z  ustawą  o  działalności pożytku publicznego i   o  wolontariacie  i  Regulaminu  trybu  powołania  członków  oraz organizacji  i  trybu  działania  Powiatowej  Rady  Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego, Powiatowa  Rada Działalności  Pożytku  Publicznego składać  się  będzie  z  10 osób w tym  z  dwóch  przedstawicieli  Rady  Powiatu  w  Mogilnie. W  pierwszej kadencji  Rady  był  pan  Dariusz  Chudziński  i  pani  Dorota  Repulak.

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  zapytał, czy Państwo Radni  wyrażają  zgodę  na  bycie  przedstawicielami  na  kolejną  kadencję   Powiatowej   Rady Działalności  Pożytku  Publicznego?

Radny  Dariusz  Chudziński odpowiedział, że  wyraża  zgodę.

Radna  Dorota  Repulak odpowiedziała, że  wyraża  zgodę.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  13  radnych,  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się  przekazujących projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

ad.9

Przewodniczący Rady  Jan  Bartecki   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Mogilno - działka nr 19/13, zapytał  czy    uwagi i  pytania?- nie  ma  pytań.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  12  radnych,  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się  przekazujących projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu. ( wyszedł  D. Chudziński)

 

ad.10

Specjalista pomocy społecznej  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie Alicja Jackowska przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie  przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  12  radnych,  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się  przekazujących projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu. ( wyszedł  D. Chudziński)

 

ad.11

Przewodniczący Rady  Jan  Bartecki     podziękował   za  spotkanie,  gościom  i  członkom  Komisji wspólnych, a następnie   zamknął  obrady.

 

                                                                                       Przewodniczący Rady  Powiatu  

 

        Jan  Bartecki

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2015-08-21 11:35:29
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2015-08-25 09:09:50
Ostatnia zmiana:2015-08-25 09:10:06
Ilość wyświetleń:229
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij