Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 5/15

Protokół Nr  5 /15

z posiedzenia Komisji Stałych

odbytego 12 marca 2015 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – powitała  wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Powiatu, dodała - stwierdzam, że na stan siedemnastu radnych obecnych jest w tym momencie dziewięciu. Także mamy kworum. Ze względu na fakt, że trwa wspólne posiedzenie Zespołu Kryzysowego zmieniamy porządek dzisiejszego spotkania. Pan Komendant dojdzie do nas za chwilę. Panowie Starostowie również.

 

ad. 7

Przedstawienie zbiorczej informacji o udzielonych  2014 ulgach  w  spłacie  należności  pieniężnych mających  charakter  cywilnoprawny  przypadających  Powiatowi  Mogileńskiemu  lub  jego  jednostkom  podległym.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę Panią Skarbnik o informację. Bardzo proszę. A Panów proszę abyście nie przeszkadzali. Bardzo proszę.

 

Pan Radny Wojciech Baran  – Na komisjach nie ma kworum.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Na komisjach nie ma kworum, ale jesteśmy jeżeli chodzi  ilość  radnych, jesteśmy w punkcie informacja. Bardzo proszę.

 

Pani Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – zgodnie z uchwałą rady dotyczącą zasad udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny Zarząd Powiatu zobowiązany jest do złożenia takiego sprawozdania co do ilości i wysokości udzielonych ulg w poprzednim roku budżetowym i na podstawie uchwały właśnie o udzielaniu ulg w spłacie należności cywilnoprawnych zostały podejmowane czynności, a  mianowicie ta odraczana pożyczka. Praktycznie co miesiąc odraczana była pożyczka udzielona wcześniej SP ZOZ- owi. Na dzień dzisiejszy to jest pożyczka w wysokości 395.000 zł. To ulgi były udzielane na sześć miesięcy. Taki jest maksymalny okres udzielania tejże ulgi i następuje jej odroczenie właściwie co miesiąc. To tylko ta ulga była jeśli chodzi o te należności.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę o pytania. Bardzo. Widzę zgłoszenie. Bardzo proszę Radny Wojciech Baran. Bardzo proszę.

 

Pan Radny Wojciech Baran – Szanowna Pani Przewodnicząca, ja mam takie pytanie w kwestii formalnej w jaki sposób mamy obradować skoro nie ma Zarządu, nie mamy komu pytań zadawać. Proszę.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Jest Pani Skarbnik.

 

Pan Radny Wojciech Baran – Ale Pani Skarbnik z tego co jest mi wiadomo z Zarządu Powiatu Mogileńskiego nie jest.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – no to w takim razie jeżeli Pan koniecznie chciałby aby tutaj Przewodniczący Zarządu był obecny na omawianiu tej informacji to poczekamy na przybycie Pana Przewodniczącego a przejdziemy do kolejnego punktu. Czy Pana to satysfakcjonuje, Panie kolego?- zadałam pytanie.

 

Pan Radny Wojciech Baran – Szanowna Pani Przewodnicząca, z tego co zdążyłem się zapoznać z materiałami sesyjnymi większość projektów uchwał, która została przedłożona pod obrady Rady Powiatu Mogileńskiego na sesję w dniu 16 marca, większość z tych wnioskował Zarząd Powiatu żeby je poddać po obrady, siłą rzeczy gdzie pytania były by, to do wnioskodawcy.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Panie kolego, ja odpowiem na pytanie, ja informowałam, że trwa w tej chwili wspólne posiedzenie Zespołu Kryzysowego i zarówno Pan Starosta jak i Pan Wicestarosta zejdą tutaj do nas za chwileczkę. Taka informacja była przeze mnie przedstawiona. Ponadto mówiłam również, że ze względu na ten fakt zmieniamy troszeczkę porządek, żebyśmy mogli w tym czasie kiedy panowie są nieobecni mogli po prostu omówić już inne kwestie. Ja powiadam, że jeżeli Pan uważa, że przy omawianiu informacji czyli punktu siódmego konieczny jest Pan Przewodniczący czyli Pan Starosta, poczekamy. Czy w takim razie mogę przejść do kolejnego punktu, który nie wymaga obecności Pana Przewodniczącego? Rozumiem, że tak.

 

ad. 8

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak - przedstawienie kalendarza imprez promujących  Powiat  Mogileński w 2015r. - bardzo proszę Panią Inspektor Joannę Caspari–Filipiak o przedstawienie informacji.

 

Pani inspektor Joanna Caspari–Filipiak –  są wyszczególnione wszystkie imprezy, które są pod patronatem Powiatu Mogileńskiego jak również imprezy, w których  jesteśmy współuczestnikami lub ewentualnie przekazujemy jakieś pieniądze przeznaczone na organizację tychże imprez, jest również informacja na temat nie wiem czy wszystko po kolei mam charakteryzować.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak –  myślę, że bardzo ogólny zarys, a jeżeli będą pytania to wtedy Pani  Inspektor się ustosunkuje do tych pytań. Bardzo proszę, więc ogólne. Bardzo proszę.

 

Inspektor Karol Nawrot - jeśli można Pani Przewodnicząca, Panowie Radni, tak jak koleżanka mówiła kalendarz imprez jest częścią integralną, bo był uchwalony w poprzedniej kadencji w strategii Powiatu i tak dlatego przedstawiamy Wysokiej Radzie kalendarz imprez promujących Powiat Mogileński w tym roku. Tak jak wiadomo postawiliśmy na imprezy cykliczne, które sprawdziły się wśród mieszkańców Powiatu, tak jak chociażby nie dawno zakończony VI turniej piłki halowej, o Puchar Starosty Mogileńskiego dla samorządowców, który naprawdę cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników i nie da się ukryć dostaliśmy troszkę pochwał za ten turniej co bardzo nas cieszy. Oczywiście nie  są to imprezy takie jak Regionalne Targi Rolne w Bielicach, jak Konkurs Orki czy też Mogileńska Beczka Śmiechu. To są takie główne imprezy, które organizuje Powiat, także mamy tych imprez, w których Starostwo w różny sposób partycypuje w kosztach czy także jest współorganizatorem. Prócz imprez, które oczywiście chcemy sami robić, robimy także wiele rzeczy by promować ten powiat na zewnątrz. Oczywiście jak co roku będziemy brali udział w dożynkach wojewódzkich. Także w sposób pośredni w różnego rodzaju targach, które będą promować naszą ziemię mogileńską. Warto także dodać, że Zarząd Powiatu postanowił powrócić do wydawania informatora samorządowego. W tym  informatorze będziemy chcieli w sposób jak najbardziej przejrzysty dotrzeć do mieszkańców by  mogli przeczytać co się aktualnie w Powiecie Mogileńskim dzieje, jakie decyzje podejmuje Zarząd Powiatu, Rada, czym możemy jako Powiat Mogileński się pochwalić. To może tak pokrótce jeżeli są jakieś pytania.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje, bardzo proszę. Bardzo proszę kolega Radny. Proszę.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – mam pytanie bo tutaj mamy tylko wykaz imprez. Cały czas wnioskuję jeszcze o działania promocyjne. Czy możecie Państwo powiedzieć oprócz  imprez, w których bierzemy udział, czy są jakieś działania promocyjne ze strony gospodarczej. Czy Powiat przewiduje jakiekolwiek wydawnictwa, czy udział jeszcze w targach czy będzie promował przedsiębiorczość na terenie Powiatu Mogileńskiego i możliwości  przedsiębiorców.

 

Inspektor  Karol Nawrot -  tak jak mówiliśmy w strategii mamy określone, jakie zadania chcemy w przeciągu kilku lat a jeżeli chodzi o ten rok to oczywiście Targi  Regionalne -Targi Rolne w Bielicach gdzie będą mogli producenci, przedsiębiorcy się zaprezentować. Udział w różnego rodzaju imprezach i targach jeśli chodzi o działanie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną gdzie chcielibyśmy także zaprezentować nasz Powiat a jeżeli chodzi o tą strefę, te sprawy bardziej gospodarcze to także planujemy zorganizować spotkanie z przedsiębiorcami. Mamy to także w tym kalendarzu ujęte, na którym chcielibyśmy dowiedzieć się od przedsiębiorców, jakie mają problemy, czego od nas będą oczekiwali, jak my możemy pomóc tym przedsiębiorcom. Także poprzez współpracę z Urzędem Pracy w Mogilnie planujemy organizację różnego rodzaju szkoleń czy też informacje, które pojawiają się w Urzędzie Pracy, chcemy także promować i udostępniać na stronie właśnie internetowej  naszego Starostwa czy też w tym informatorze, o którym mówiliśmy. Cały czas  myślę, że to jest na lata może nie w tym roku ale gdy tylko będzie okazja powrót do strefy gospodarczej, czy jest jeszcze szansa żeby ta strefa tutaj powstała?

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje bardzo za informację. Bardzo proszę.

 

Pan Radny Bartosz Nowacki – oczywiście Pani Przewodnicząca mam jeszcze pytanie bo w zeszłym roku nie braliśmy udziału w konkursie ,,Grunt na medal”, który był organizowany cyklicznie. Mam pytanie, dlaczego tutaj również nie wpisaliśmy tego przedsięwzięcia, w którym możemy śmiało uczestniczyć prawie za darmo promować tereny inwestycyjne na terenie nie tylko w kraju ale i za granicą.

 

Inspektor  Karol Nawrot – jeżeli można to oczywiście dziękuję bardzo za informację, Postaramy się ująć to by na pewno wziąć w tym udział i móc jak najlepszy  grunt dla inwestorów za promować tak więc  bardzo dziękujemy za informację.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje bardzo. Czy są jeszcze zgłoszenia? Bardzo proszę, kolego.

 

Pan Radny Jakub Dąbek –  mam jedno pytanie odnośnie promocji poza naszym  terenem, chodzi mi tutaj o Targi Tour- Salon w Poznaniu,  jest napisane promocja pośrednia, czy to będzie w formie boksu takiego, czy tylko przesłanie…? Acha. Dobra. Dziękuję bardzo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę.

 

ad. 6

Przedstawienie  rocznego  sprawozdania  Komendanta  Powiatowego  Policji w  Mogilnie   ze  swojej  działalności wraz  z  informacją  o  stanie  bezpieczeństwa i  porządku  publicznego w  Powiecie  Mogileńskim w 2014 roku.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Państwo otrzymaliście materiały. Bardzo proszę czy Pan komendant chciałby może tutaj wprowadzić czy Pan będzie czekał na pytania?

 

Pan Komendant Powiatowej  Policji w  Mogilnie, młodszy inspektor Radosław Wuttka  – czy są pytania?

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę. Bardzo proszę kolega Radny Musidłowski.

 

Pan Radny Robert Musidłowski – Panie Komendancie,  czytając sprawozdanie z działalności Policji, wytłuszczonym drukiem mamy zaznaczone zwiększoną ilość przestępstw w prawie narkotycznym. Czy może Pan rozwinąć nam troszeczkę ten problem? Dziękuję bardzo.

 

Pan Komendant Powiatowej  Policji w  Mogilnie, Radosław Wuttka  – nieznaczny  wzrost przestępstw narkotykowych.

 

Pan Radny Robert Musidłowski – Panie Komendancie,  w 2013 chyba roku były 43 sprawy związane z narkotykami, a teraz jednak to wzrasta do 49. Dziękuje bardzo.

 

Pan Komendant Powiatowej  Policji w  Mogilnie  Radosław Wuttka    tu chodzi o czyny stwierdzone jeśli chodzi o przestępczość narkotykową. Ilość tych postępowań kształtuje się na poziomie takim jaka była w latach poprzednich i w roku 2013. Natomiast zwiększyła się liczba czynów stwierdzonych. Tym to się różni między czynem a wszczętym postępowaniem a czynem stwierdzonym, że w jednym postępowaniu wykazujemy, że osoba dopuściła się wielu czynów zabronionych, czyli na przykład dystrybuowała narkotyki, czyli  rozprowadzała narkotyki innym osobom, jeżeli stwierdzamy, że  na przykład 3 osobom i  to czyn stwierdzony, tak. Jedno postępowanie jest wszczęte, a czyn stwierdzony i  akurat aspekt dotyczący ścigania narkotyków jest tendencja wzrostowa,  tu jest akurat pozytywna, to świadczy o  naszej skuteczności. Natomiast nie do końca to świadczy o wzroście. To nie jest tak bardzo kompatybilne losowo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje bardzo. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę kolego Radny.

 

Pan Radny Jakub Dąbek – Panie Komendancie, ja mam  pytanie odnośnie kradzieży pojazdów. Jest tu napisane, że policjanci prowadzili kilka spraw.  Czy wśród tych przestępstw, kradzieży pojazdów, ile dotyczy tych sfingowanych kradzieży?

 

Pan Komendant Powiatowej  Policji w  Mogilnie  Radosław Wuttka  -  na chwilę obecną mamy prowadzone  postępowanie dotyczące kradzieży pojazdów w Przyjezierzu gdzie było przestępstwo sfingowane, udowodnione i udowodniono to procesowo, ponieważ mamy sprawców, mamy pojazd odzyskany, pojazd był wypożyczony w wypożyczalni, zgłoszony w Przyjezierzu i  ukradziony, także sprawcy udowodniono. Oczywiście, że z doświadczenia mojego, policjantów wiemy, że część pojazdów być może zniknęło nie w takich okolicznościach jak to było podane do protokołu. Natomiast tak naprawdę udowodnić to jest nam ciężko, tak. Tych dwunastu pojazdów, które faktycznie zginęło w 2014 roku, część pojazdów zostało odzyskanych, część zostało odnalezionych. Tu też tak jak przy narkotykach sprawa. My wszczynamy postępowanie odnośnie kradzieży pojazdu. Okazuje się, że pojazd po trzech dniach znajduje się albo po pięciu dniach,  natomiast postępowanie mamy wszczęte a tak naprawdę to jest klasyfikacja  wg prawa, krótkotrwały zabór pojazdu mechanicznego, czyli używany, odnaleziony. To też nie jest kompatybilne z ilością skradzionych pojazdów. W związku z tym, odpowiadając na Pana pytanie to jest jedna kradzież udowodniona sfingowana.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje. Czy są jeszcze zgłoszenia?

 

Pan Komendant Powiatowej Policji w Mogilnie Radosław Wuttka – powiem jeszcze, że tak naprawdę ta przestępczość samochodowa to nie  tak, że hula nam w Powiecie bo dwanaście pojazdów na dwanaście miesięcy to jest jeden pojazd w ciągu roku, miesiąca i powiem tak, że porównanie rok do roku też nie jest takie miarodajne, bo raz jeden rok jest lepszy, drugi gorszy. Natomiast dwanaście pojazdów ukradzionych w Powiecie to nie jest przestępczość, która nam tu hula, a wykrywalność w tym temacie mamy dość dobrą. Pan Radny niech przejrzy wykrywalności w tym temacie, to jest dobra bo 15, 20% , że tak powiem bardzo dobrze. Natomiast my przekraczamy tę wartość wykrywalności i to świadczy, że mamy sprawcę, mamy udowodnienie sprawcy, pojazd przeważnie odzyskany, część tych kradzieży pojazdów również dokonali nieletni gdzie sprawy trafiły do sądu,  to są dwa pojazdy ze Strzelna i sprawa nadal jest w toku. Nadal jeszcze nie rozpatrzona przed sądem.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuje. Czy jeszcze w tym punkcie są pytania? Nie widzę.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak podziękowała Panu Komendantowi Powiatowej  Policji w Mogilnie Radosławowi Wuttka za udzieloną informację.

 

c.d.ad. 7

Przedstawienie zbiorczej informacji o udzielonych  2014 ulgach  w  spłacie  należności  pieniężnych mających  charakter  cywilnoprawny  przypadających  Powiatowi  Mogileńskiemu  lub  jego  jednostkom  podległym.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak –  Bardzo proszę teraz o skupienie bo jesteśmy w punkcie 7. Przedstawienie zbiorczej informacji o udzielonych w 2014 ulgach. Gdy  zaczęliśmy mówić,  Pan sobie tutaj zażyczył obecności Pana Przewodniczącego więc wracamy do punktu 7. Bardzo proszę.

Pani Skarbnik Karina Kostyra –jak wcześniej  mówiłam,  o udzielonych pożyczkach SP ZOZ- owi była taka przyznana na sześć miesięcy, kwota 395.000 zł.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak –  czy są pytania może w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuję bardzo.

 

ad. 9

Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – bardzo proszę Panią Inspektor Izabelę Rogowską.

 

Inspektor Izabela Rogowska– na dzień dzisiejszy na terenie Powiatu Mogileńskiego
w Krajowym Rejestrze Sądowym mamy zarejestrowanych 82 stowarzyszenia, 4 fundacje, nad którymi Starosta Mogileński pełni funkcję organu nadzoru. Ponadto u nas w naszych ewidencjach
w Starostwie mamy zarejestrowanych 6 stowarzyszeń zwykłych, 11 uczniowskich klubów sportowych, 13 klubów sportowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi zaczyna się już na etapie rejestracji stowarzyszeń. Często stowarzyszenia przychodzą do nas o pomoc już na etapie rejestracji, wypełniania wniosków. Pomagamy, pokazujemy jak zrobić pierwsze zebranie założycielskie, jak się pisze uchwały. Następnie statut. Następnie jako organ nadzoru opiniujemy dokumenty, które nam są przysyłane i do Krajowego Rejestru  Sądowego, zazwyczaj wszystkie dokumenty. Rzadko mamy jakieś uwagi. Jeżeli są, to też staram się żeby jakieś lokalne stowarzyszenie, które chce powstać i wyjaśniać te kwestie i problemy zanim zostanie zarejestrowane. Później ze stowarzyszeniami, które są zarejestrowane współpracujemy na bieżąco organizując różnorodne wspólne przedsięwzięcia, wymieniamy się informacjami. Od kilku lat już na stronie Powiatu, powiat.mogilno.pl, istnieje zakładka: organizacje pozarządowe gdzie organizacje mają dla siebie wszystkie niezbędne informacje. Tam  jest baza aktualizowana na bieżąco organizacji pozarządowych z adresami. Każdy może zobaczyć jakie mamy organizacje w Powiecie, czym się zajmują. Pomagamy organizacjom, które istnieją, także przy  składaniu  dokumentów do sądu. Organizacje przychodzą do nas po pomoc merytoryczną jeżeli starają się o jakieś granty, dotacje. Nie koniecznie takie urzędowe czy u nas w Starostwie. Pomagamy im wypełniać wnioski, pomagamy tworzyć budżety. Ponadto konsultujemy z organizacjami pozarządowymi wszelkie akty normatywne, które dotyczą ich działalności statutowej. Ponadto współpracujemy, powstała tutaj 12 czerwca 2013 roku Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, z którą też konsultujemy na bieżąco wszystkie dokumenty i istotne sprawy dla organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe zwracają się do nas często o udostępnianie sali, którą udostępniamy bezpłatnie, fundujemy nie raz różnorodne nagrody, puchary. Starosta Mogileński często obejmuje patronatem bardzo dużo imprez, które organizują organizacje pozarządowe. Organizacje przysyłają do nas na stronę bardzo dużo artykułów promując siebie, swoje działania. W tym roku tutaj w Starostwie odbyły się wybory do sejmiku organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego gdzie na tych wyborach przeszło  było 21 przedstawicieli, które reprezentowały 19 organizacji pozarządowych. Wybrano delegata Panią Agnieszkę Ziółkowską ze Stowarzyszenia ,,Młode dęby” a jej stałym zastępcą Panią Beatę Przekwas – Pietruszkę, które reprezentuje  nowe stowarzyszenie z Ciechrza ,,Kwiecista Wieś”. Na dzisiaj jest jedno stowarzyszenie, które się będzie rejestrować w KRS-ie. Mamy dokumenty, że będzie powstawało nowe stowarzyszenie. Ponadto działa u nas Rada Pożytku, która jak Państwo wiecie składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i członków Rady Powiatu w Mogilnie oraz członków Zarządu. Rada ma też swoją zakładkę na stronie powiatowej zarówno jak i w Biuletynie Informacji Publicznej tam są zamieszczane wszystkie protokoły z posiedzeń rady, wszystkie uchwały jakie rada podejmuje. Kadencja tej Rady kończy się w tym roku w czerwcu dlatego będą nowe wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W tym sprawozdaniu też są szczegółowo opisane czym się zajmowała rada w roku 2014. Ponadto też współpracujemy finansowo z organizacjami poprzez organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W 2014 roku ogłosiliśmy jeden taki konkurs z budżetem 40.000 zł z podziałem na siedem priorytetów; na naukę i edukację, oświatę i wychowanie, strukturę, sztukę, ochronę dóbr kultury, na sport, na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, na ochronę i promocję zdrowia, turystykę, takie działania dla samych organizacji pozarządowych. Organizacje mogą robić różnorodne szkolenia między innymi z ekonomii społecznej. Propozycje i w ogóle założenia do programów współpracy, nasze etapy pracy z organizacjami zaczynają się już w czerwcu, gdzie my już zaczynamy zbierać te propozycje co by chciały te organizacje umieścić w programie współpracy, jakie działania spisywany jest ten do, ich propozycje do programu współpracy. Następnie konsultujemy to z radą pożytku. Później zarys tego programu, projekt jest poddawany 21 konsultacjom, gdzie organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi. Konsultacje kończą się takim otwartym spotkaniem gdzie my się spotykamy z przedstawicielami organizacji i zbieramy od nich uwagi. Uwagi, jeżeli są zasadne wtedy Zarząd Powiatu podejmuje decyzje i wpisujemy ich uwagi i propozycje do programów współpracy. W 2014 roku w odpowiednich konkursach ofert została przyznana kwota 30.600 zł. Zostało zorganizowane 18 projektów. Jak Państwo widzicie organizacje nie zawsze wszystko wykorzystują. Trzy organizacje zrezygnowały jeszcze przed podpisaniem umowy dotacji ponieważ stwierdziły, że po konkursach dostały za  małą  kwotę  i nie były w stanie zrealizować swych imprez. Po konkursach zawsze mamy tak zwany tryb małych zleceń. W tym roku 10 organizacji złożyło swoje oferty w trybie pozakonkursowym, w trybie małych zleceń. 7 przeszło, trzy organizacje odpadły bo nie spełniały warunków ustawowych albo termin realizacji zadania był większy, dłuższy niż 90 dni albo to były zadania o większym zasięgu niż lokalny i powiatowy. W sumie w ramach otwartych konkursów ofert trybu pozakonkursowego przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 35.222,50 zł z czego organizacje wykorzystały 31.605 zł co stanowi 89 % tej kwoty, którą my przekazaliśmy. Ostatnia część, Państwo macie wypisane priorytetami jakie organizacje dostały pieniążki, jak to wykorzystały i na jakie zadania co my dotowaliśmy i na jakie zadanie były te pieniądze przekazywane.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękujemy Pani Inspektor za bardzo obszerną, wyczerpującą informację. Czy są pytania? Bardzo proszę. Nie widzę zgłoszeń. Dziękuje.

 

ad. 10

Przedstawienie informacji o pozyskanych środkach ze źródeł zewnętrznych w 2014r.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – bardzo proszę Pana Przewodniczącego Zarządu.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Witam Państwa serdecznie, jesteśmy po takim już podsumowaniu Zarządu, po tym co się stało w Strzelnie, chcieliśmy poinformować, że Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, jeżeli chodzi  o  temat pożaru w Strzelnie, który nam przedstawił. Nie ma Pani Agaty, która dzisiaj jest na spotkaniu z Gminą Mogilno w  sprawie strategii. Szanowni Państwo chciałem poinformować, że jeżeli chodzi o działania, które są  w  sprawozdaniu, które żeśmy w tym roku realizowali. Zrealizowanych 3, 3 są do realizacji. To jest kwota łączna. Pozostałe zrealizowane to jest 911.004,19 zł,  a na dole Państwo macie z jakich źródeł te środki pochodziły, jeżeli chodzi o to co zostało oczywiście pozytywnie ocenione. Natomiast będzie  to  kontrolowane, będzie robione w tymże roku w 2014. Są trzy pozycje, które są  głównie pozycje związane z SP ZOZ w Mogilnie. Myślę, że da się to również zrobić. Nie jak Państwo pamiętacie również było założone z Narodowego Programu, nasz wniosek jest na pozycji rezerwowej. Mamy nadzieję, że będzie on realizowany po przetargach, w tej chwili wystąpiliśmy do Gminy o wycinkę drzew, niestety musimy wyciąć drzewa żeby, poszerzyć jezdnię , bo  przeszkadzają. Drzewa są za blisko. Jezdnia, która  musi mieć szerokość 6 m. Jeszcze jest druga rzecz a mianowicie, czyli przed 15 lutym br.  z Ministerstwa Infrastruktury otrzymaliśmy  pismo odnośnie wiaduktu, który musimy naprawić, wyremontować i przebudować w miejscowości Marcinkowo. To jest wiadukt nad linią kolejową Orchowo – Mogilno. Wiadukt musi być zrobiony. Czekamy  na odpowiedź,  ten wniosek już jest w Ministerstwie Infrastruktury w OCE. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę. Postaram się odpowiedzieć.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę,  czy są zgłoszenia? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuje bardzo za informację.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Dziękuje bardzo.

 

ad. 11

Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w  Mogilnie za 2014r.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Magdalenę Jańczak – Konopę o informację.

 

Pani Magdalena Jańczak– Konopa Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie – w 2014 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2680 decyzji. Były to orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu  umiarkowanym. Jest to dziwny spadek realizacji zadań w porównaniu do realizacji z 2013 roku. Tylko cztery sprawy  więcej,  dynamika wzrostu osób niepełnosprawnych na terenie  Powiatu Mogileńskiego i Żnińskiego się stabilizuje. Mieliśmy dużą zwyżkę w realizacji zadań, następnie był dość istotny spadek. Natomiast w roku 2014 to jest taka stabilizacja na poziomie z 2013 roku. Powiatowy zespół wydał 287 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność na podstawie  wydanych orzeczeń oraz 198 kart parkingowych. 2014 rok to zmiana przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych, które przestaną obowiązywać. Będą wyeliminowane z obrotu prawnego z dniem ostatniego czerwca 2015 roku. Stąd już w 2014 roku duże zainteresowanie tą działalnością powiatowego zespołu czyli wydawaniem nowych orzeczeń, na podstawie nowych przepisów, które będą uprawniały do wydania tego dokumentu jakim jest karta parkingowa, która uprawnia do wielu ulg. Dlatego też w tym roku spodziewamy się wzrostu realizacji zadań z uwagi na zmianę przepisów. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie zespołu to ważnym elementem jest podpisanie porozumienia z Powiatem Żnińskim. 2 stycznia 2014 roku Powiat Żniński powierzył Powiatowi Mogileńskiemu prowadzenie zadania publicznego w zakresie orzekania. Ta współpraca ma miejsce już od kliku lat i rok 2014 też był kolejnym rokiem tutaj tej współpracy.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje bardzo za informację. Czy są pytania? Nie widzę.

 

ad. 12

Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  oraz  Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie i organizatora  pieczy  zastępczej  za 2014 rok.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak –  bardzo proszę Panią Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panią Marię Konkiewicz o informację.

 

Pani Maria Konkiewicz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – nie wiem, czy  streszczać, czy  może    pytania ?

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – tak, czy są  pytania? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie bardzo dziękuję.

 

ad. 13

Przedstawienie wykazu potrzeb z  zakresu  pomocy społecznej na rok 2015.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – czy tutaj coś Pani chciałaby zasygnalizować, może coś się zmieniło ? Nie?

 

Pani Maria Konkiewicz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – nie, to tworzę już od lat.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – czyli rozumiem, że  nie  ma  pytań.

 

Pani Maria Konkiewicz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – są zawsze jakieś zmiany,  to znaczy powiem tak, że  są zmiany dotyczące zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny pieczy zastępczej, ponieważ została ograniczona ilość rodzin przypadająca na jednego koordynatora, czyli piecza zastępcza jakby cały czas się rozwija. Ustawodawca zmniejszył ilość rodzin przypadających na jednego koordynatora, to skutkowało oczywiście zatrudnieniem jednej osoby, jednego koordynatora, rozdzieleniem w innym wypadku zadań i rodzin. Ja oceniam to w ten sposób rzeczywiście prawdopodobnie można powiedzieć, że jakość usług rośnie i mniej rodzin w tym wiadomo, że lepsze usługi możemy świadczyć na rzecz rodzin zastępczych no i właściwie to mogę powiedzieć,  biurokracja przez to też wiadomo rośnie, także poprawiły się warunki lokalowe, jeszcze raz dziękuję Zarządowi Powiatu, Panu Staroście, koordynatorzy mają jedno biuro, psycholog też ma dodatkowe, to  znaczy  to samo biuro dostał sam. Możemy prowadzić rozmowy w takich już warunkach, które są przewidywane jako rozmowy na tematy prywatne, indywidualne, intymne, że są do tego już w tej chwili coraz lepsze warunki. Także to chciałabym,  jak gdyby podkreślić.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuję.

 

ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2015 r.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak –  to też jak gdyby przynależne jest tutaj Pani Kierownik, czy może do tego projektu  są pytania? Bardzo proszę. Nie widzę.

 

Pani Maria Konkiewicz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Ministerstwo nam zwraca  co roku,  jak wiadomo te zasady są niestety na naszą nie korzyść, ale  proszę tutaj zwrócić uwagę, że budżet teoretycznie na rodziny zastępcze jak gdyby rośnie, bo już nie możemy obniżać kwoty wynikających z dochodu dziecka. Kiedyś mogliśmy się dzielić po połowie z rodziną zastępczą. Teraz nie. Nie mniej jednak chcę podkreślić, że gminy nam oddają pieniądze za pieczę, więc trochę Ministerstwo Pracy, trochę gminy, w związku z powyższym  Powiat całego ciężaru utrzymania dzieci w pieczy  na tę chwilę  nie ponosi, ale wiadomo połowę musi.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuję. Bardzo proszę kolega Radny.

 

Pan Radny Jakub  Dąbek - jestem przy mikrofonie to zapytam, ile jest rodzin zastępczych w Powiecie Mogileńskim?

 

Pani Maria Konkiewicz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 47 rodzin.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – dziękuję,  kolejne zgłoszenie, bardzo proszę, Kolego.

 

Pan Radny Jakub Dąbek -  Pani Przewodnicząca, mam jeszcze pytanie do Pani Kierownik w związku z tymi aferami, które teraz wybuchają dotyczących właśnie nieprawidłowości związanych z molestowaniem dzieci i  znęcaniem się fizycznym. Jak wygląda sytuacja u Nas,  na terenie Powiatu Mogileńskiego czy jakieś rodziny zostały wykluczone,  jak wygląda nadzór, nad tymi  rodzinami Pani mówi tutaj, że jest koordynator i ten koordynator przypada na ile rodzin?

 

Pani Maria Konkiewicz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – było  30 rodzin na  jednego koordynatora, od  1  stycznia  br. jest  15  na  jednego  koordynatora.

 

Pani Maria Konkiewicz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie –  odtąd musi wyłapywać pewne rzeczy, które wiadomo, nie jest jeszcze taki problem, bo te  rodziny  są wszystkie przeszkolone, są   to rodziny  zakwalifikowane, są po ocenie psychologiczno – pedagogicznej. Problem zaczyna się w rodzinach spokrewnionych i nie zawodowych, które były dawniej rodzinami też spokrewnionymi. Tylko dotyczyły to już dalszej linii. I tu są takie problemy, że jak gdyby one nie były przez nas jak gdyby opiniowane a sąd przysyła nam postanowienie i wtedy my się dowiadujemy, że taka rodzina w ogóle wchodzi w nasz system. Wiadomo, że one muszą być szkolone, bo ustawa mówi, że raz w roku, każda rodzina musi być przeszkolona więc to wszystko się dzieje. Jest szkolona ale nie mniej trzeba to  robić bardzo dyskretnie. Wiadomo nie naruszać praw rodziny, nie robić tego w żaden taki  ostry sposób, że przychodzę tu  i  ja mam jakąś władzę i kontroluję. To tak się niestety  nie może odbywać. Koordynatorzy właśnie tutaj też robią  takie sprawozdanie, w tym moim wykazali ile odbyli spotkań, ile pism poszło do szkoły, jak szkoły odpisują, jak się ustosunkowują. Koordynatorzy chodzą do wychowawców rozmawiać, rozmawiają w cztery oczy z dzieckiem, jestem z pracy naszych koordynatorów bardzo zadowolona. Mam naprawdę takich pracowników, bardzo odpowiedzialnych, bardzo czujnych, które reagują natychmiast rozszerzają potem te spektrum wiedzy o rodzinie, o dzieciach, umawiają psychologów, psychiatrów, odbywają też wizyty razem z rodziną zastępczą, bo jeżeli mama zastępcza musi jechać do psychiatry do Bydgoszczy, a nie radzi sobie na przykład w prowadzeniu samochodu do Bydgoszczy, to jedzie koordynator. Bierze delegację i  zawozi, wchodzi do lekarza. Także też w ten sposób wspieramy, pomagamy  jak się tylko da te rodziny.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę zgłoszenie. Bardzo proszę. Tak. Bardzo proszę.

 

Pan Radny Robert Musidłowski – Dziękuje Pani Przewodnicząca. Jeszcze jedno pytanie Pani Kierownik, w sumie tak przyjęło się, że odnośnie przemocy w rodzinie najczęściej poszkodowane są w rodzinach kobiety. Czy na terenie Powiatu Mogileńskiego są również poszkodowani mężczyźni? Czy to się odwraca? Jeżeli tak to chciałbym wiedzieć jaki procent, czy ile  przypadków było. Dziękuję bardzo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – W sprawozdaniu Pana Komendanta Policji chyba  taką informację znajdziemy. Wiem, że Pan Komendant taką informację przedstawił w swoim sprawozdaniu . Przypadkiem  gdzieś  to czytałam w  sprawozdaniu.

 

Pani Maria Konkiewicz, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie –  generalnie  to nieliczny procent.

 

Pan Komendant Powiatowej  Policji w  Mogilnie  Radosław Wuttka  – to są już dwie różne kwestie. Sama procedura że  tak powiem przemocy w ogóle, to jest stosowanie niebieskich kart. Natomiast tak naprawdę z niebieskich kart nie zawsze wynika postępowanie przygotowawcze , przestępstwem gloryfikowanym i w związku z tym nie zawsze to jest kompatybilne ze sobą, niebieska karta. My byśmy takich przypadków nie ujawnili, przemoc wobec mężczyzny. Takie przypadki na pewno są, bo nawet może  taki  mężczyzna  się  wstydzi zgłosić. Natomiast  przeważnie nie można tego potwierdzać. Myślę, że w takim temacie nie prowadziliśmy  niebieskiej karty wypełnionej na mężczyznę.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuję. Bardzo proszę.

 

Pan Radny Robert Musidłowski – Panie Komendancie, Pani Kierownik, że to też może się wiązać troszeczkę ze wstydem tego mężczyzny, że jak gdyby się przyznał, to faktycznie by się koledzy dowiedzieli to mocno by wstyd by mu było.

 

Pan Komendant Powiatowej  Policji w  Mogilnie, młodszy inspektor Radosław Wuttka  – Treść niezrozumiała.

 

Pan Radny Robert Musidłowski – Dziękuje Panie Komendancie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę kolejne zgłoszenie. Bardzo proszę kolego radny. Bardzo proszę. Dziękuje bardzo.

 

Pan Radny Jakub Dąbek - Dziękuje bardzo. Odnośnie tego co tu kolega Robert powiedział i co Pan Komendant, sytuacje też zdarzają się takie, że na przykład kobieta wzywa policję, że istnieje przemoc w domu i potem tak jak gdyby na złość dzieci odwrotnie i wtedy mężczyzna wzywa policje, ze kobieta go jak gdyby tam stosuje wobec niego przemoc z tego co wiem tak to wynika z tych niebieskich kart czasami. Dziękuje bardzo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje bardzo. Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń.

 

ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki                              z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę. Bardzo proszę również Panią Kierownik.

 

Pani Maria Konkiewicz  Kierownik  PCPR  w  Mogilnie – tutaj Zarząd Powiatu proponuje podzielenie środków według załącznika do uchwały. I cóż mogę powiedzieć na ten temat, ze dostaliśmy w porównaniu do ubiegłego roku 10.000 zł więcej. Pieniądze, które są  oczywiście na WTZ  to są pieniądze celowe. Nie możemy tutaj przeznaczyć na inne zadania. Natomiast proporcjonalnie zostały podzielone środki do ubiegłego roku. Nie wiem czy mam przedstawić mniej więcej jakie były w zeszłym roku wydatki, bo przygotowałam się również, że mogę udzielić informacji do wydania środków ubiegłorocznych.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę.

 

Pan Radny Wojciech Baran – chciałbym się zapytać bo co roku dużym zainteresowaniem cieszą się turnusy  rehabilitacyjne i  chciałbym  wiedzieć,  czy  środki są podobnej wielkości, jak wygląda sprawa z wnioskami. Czy te środki, które na dzisiaj, że tak powiem są przewidziane czy one pokrywają potrzeby?

 

Pani Maria Konkiewicz  Kierownik  PCPR w  Mogilnie –  już  odpowiadam. Ubiegły rok, złożone wnioski na turnusy rehabilitacyjne 224,  na kwotę 260.000 zł, zrealizowano 129 na kwotę 150.000 zł i to stanowiło 58% wniosków. W roku 2015 czyli w tym do tej chwili zostało złożone 137 wniosków na kwotę 153 000 zł, ulica Parkowa w Strzelnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, jeszcze nie złożył wniosków, ale przysłał pismo z prośbą o zarezerwowanie na 27 osób na kwotę 28.000 zł. Łącznie były by to 164 osoby na kwotę 182.000 zł. Tutaj przeznaczamy, jest taka propozycja  160.000 zł ,ale istnieje taka możliwość, że w tej chwili do 31 maja 2015 roku pierwsza  grupa, czyli stopień znaczny, jest dofinansowanie 1.183 zł. Wszystkie w stopniu umiarkowanym 1.065 zł., proporcjonalnie stopień lekki 986, ale istnieje możliwość obniżenia o 20% tej kwoty, czyli to by było zamiast, przykładowo podam, zamiast w stopniu znacznym wypłacić 1.180 zł, czy można by było dać dofinansowanie 946 zł. To wstępnie podliczyliśmy, że możemy o 40zł obniżyć, wstępnie mówię bo to jest kwestia, ile pojedzie opiekunów, z którą grupą poślemy około 40 osób, gdybyśmy pomniejszyli o 20% czyli tą dopuszczalną kwotę pojechało by 40 osób więcej niż za pełną kwotę. Tak się zastanawiamy, czy nie pójdziemy tą drogą żeby jechało więcej osób z pomniejszeniem, około - powiem z głowy około 200 zł na każdym stopniu, bo taki jest nasz pomysł, żeby więcej osób pojechało. Na pewno nie pojedzie stopień lekki, tylko znaczny lub umiarkowany. Tak odpowiem Wam czyli mamy w tej chwili na 182  wniosków a  przeznaczamy 160.000 zł.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę.

 

Pan Radny Wojciech Baran – jeszcze jedno pytanie mam w związku z tym, czy na likwidacje  barier architektonicznych  możliwość mają tylko osoby fizyczne,  czy też   podmioty prawne?

 

Pani Maria  Konkiewicz Kierownik  PCPR w  Mogilnie – Tak.

 

Pan Radny Wojciech Baran – Nic się nie zmieniło?

 

Pani Maria  Konkiewicz  Kierownik  PCPR w  Mogilnie – Nic się nie zmieniło. I tu mamy 13 wniosków złożonych na kwotę 78.000 zł a przeznaczamy właśnie 30.000 zł.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pytania w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuje bardzo, jeżeli Państwo pozwolą tylko nawiążę do pytania, które zadał przed chwileczką kolega Radny Musidłowski. Ponieważ ja musiałam odszukać tą informację dotyczącą tego pytania otóż na stronie 21, 22 sprawozdania Pana Komendanta znajdujemy taką informację, że liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej 221 w tym kobiety 163, mężczyzn 26, małoletnich 32 , to tylko  tyle.

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Acha. Odzwierciedleniem.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak –  przepraszam Panie Komendancie, mi chodziło o to że  po prostu są też takie  przypadki. Prawda, bo to tylko o to chodziło bo rozumiem, że kolega pytał o to czy po prostu to dotyczy również mężczyzn. Przemoc domowa.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Tak. W takim razie proszę Państwa są też oczywiście takie sytuacje.

 

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2015.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę Panią Skarbnik o informację.

 

Pani Skarbnik Karina Kostyra – omówić, czy Państwo macie jakieś pytania  do tej uchwały? Proszę.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak –  Jest zgłoszenie. Bardzo proszę kolega Radny Nowacki. Bardzo proszę. Rozumiem, że musi kolega odszukać. Tak to bywa, tak. Proszę kolegów o uwagę.

Pani Skarbnik Karina Kostyra – Znaczy tak, uchwała wprowadza ogólną zmianę, zwiększamy całość budżetu o 1.083.331 zł. Natomiast to co nam się składa, to są również zmniejszenia jak
i zwiększenia tego budżetu, uzyskaliśmy informację od Ministra Finansów co do wysokości subwencji działu podatków od osób fizycznych, dział tego podatku się nie zmienia. Natomiast zmienia się co do zasady subwencja oświatowa. Ogólne zmniejszenie tejże subwencji to jest 376.765 zł. Natomiast ta zmiana to zmniejszenie nastąpi po zmniejszeniu rezerwy celowej, oświatowej. Natomiast jest jeszcze jedna zmiana, którą w tym  roku wprowadził Minister, mianowicie wprowadzono do ustawy około budżetowej taki zapis, artykuł 32, który mówi dosłownie, że w roku bieżącym samorządy będą musiały przeznaczyć na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, kwotę nie mniejszą niż wynika to z naliczenia na ucznia. Więc tak mówiąc potocznym językiem to co przypada na uczniów tak jakby wynikającej  ze specjalnej opieki, to powinno znaleźć się w budżetach tych szkół, które taką naukę prowadzą, tak. Natomiast jest to kwota, która przypada u nas, w naszym budżecie, to jest 12.104.000 zł. I teraz dodatkowo jeszcze wprowadzono mechanizm, przeprowadzono wyodrębniony rozdział klasyfikacji budżetowej. Czyli na przykład jeżeli jest dziecko, które posiada jakąś dysfunkcję, ma orzeczony stopień i ono chodzi do szkoły, no brzydko mówiąc normalnej czyli do liceum normalnego, niespecjalnego należy związać koszty związane z tymże uczniem, wyodrębnić, przenieść do tego wyodrębnionego rozdziału czyli to 801.50. Czyli u nas w naszym przypadku następuje zwiększenie rozdziału 801.50 o kwotę 760.000 zł i tutaj oszacowaliśmy wstępnie te kwoty jakie w wyniku ustawy są związane, złączone zarówno jak i wynagrodzenia i tylko wynagrodzenia w zasadzie nauczycieli ale na koszt tego ucznia, są również koszty związane z energią i kadrą zarządzającą począwszy od dyrektora, a skończywszy na nie wiem na  sprzątaczce, bo to też jakiś ułamek tej kwoty na tego ucznia specjalnego przypada. Natomiast jest jeszcze sytuacja taka, że część z tych pieniążków, tak mówiąc wprost, która została naliczona na szkolnictwo specjalne na dzień dzisiejszy nie koniecznie w tym szkolnictwie specjalnym się znajdowało. Szkoły specjalne są zarówno MOW Bielicach jak i MOW w Strzelnie i Zespól Szkół Specjalnych korzystały wcześniej z urządzeń, które należą do szkół takich normalnych. Na przykład MOW Bielice korzystał z sali gimnastycznej  Zespołu  Szkół, ze stołówki i na to praktycznie nie płacił a to wszystko było w naszym budżecie i jak nie było tego rozdzielnika na szkolnictwo specjalne to i tak budżet Powiatu pochłaniał te koszty i tak pokrywał te koszty. Natomiast w tym momencie jeżeli Minister mówi, że mamy szczegółowo wyodrębnić te koszty. Zastosowaliśmy tutaj taki manewr, że szkoły specjalne będą tak jakby odpłatność dokonywały, tak w tych kosztach. I na przykładzie tego MOW- u w Bielicach, będzie on płacić do Zespołu Szkól w Bielicach koszty. W Zespole Szkół W Bielicach powstanie dochód, który pojawił się tutaj w załączniku numer jeden to jest 1.320.000 zł i te pieniążki wrócą z powrotem do Zespołu Szkół w Bielicach, tak się dzieje w układzie między MOW Strzelno a Zespól Szkół Strzelno i Zespół Szerzawy i Zespól Szkół Mogilno. Po prostu z kieszeni do kieszeni. Natomiast no jest takie pokazanie rzeczywistych kosztów jakimi faktycznie te szkoły będą
obciążone.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Bardzo proszę. Czy są pytania?

 

Pani Skarbnik Karina Kostyra – To znaczy, są jeszcze inne zmiany w tym projekcie uchwały. Natomiast taka główna rewolucja to właśnie dotyczy tejże oświaty. Tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć, że zmniejszyły się dotacje z gmin na gimnazja, zmniejszyło się o 240.000 zł jeśli chodzi o Mogilno. Natomiast 5.000 zł nam tutaj,  z  Jezior Wielkich, przybyło też w Strzelnie i te pieniążki również tutaj są pokazane. W szkołach suma sumarum są dotacje, środki na wydatkowanie, gimnazjum musi otrzymać. To, że nastąpiło zmniejszenie dotacji z gminy ale musieliśmy uzupełnić to środkami z rezerwy, czyli tak jak szkoła w Bielicach miała tam zrobiony plan na określoną kwotę to tą określoną kwotę dostać musi, bo to musi zabezpieczyć jej funkcjonowanie. Natomiast struktura budżetu pozostaje,  to mówię zmniejszyła się dotacja. Natomiast uzupełniliśmy te środki z rezerwy celowej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę zgłoszeń. Bardzo dziękuję.

 

ad. 17

Podjecie  uchwały  w sprawie  udzielenia  dotacji w 2015 r. na prace  konserwatorskie, restauratorskie  lub  roboty  budowlane przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę Pana Starostę.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo więc tak jeżeli chodzi o zeszłoroczne pieniądze, które otrzymały oczywiście parafie. Parafia Rzymskokatolicka w Kwieciszewie 5.000 zł,
w Wylatowie 5.000 zł, i parafia Rzymskokatolicka, oczywiście klasztor 10.000 zł. Mówiliśmy 20.000 zł to pozostaje w ten sposób podzielone. Oczywiście jeżeli chodzi o zadania, które były tam realizowane to Państwo macie,  w tym roku mamy również 20.000 zł i tak się dzieje.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuje bardzo.

 

ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie czterech radnych do pracy w Radzie Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę również Pana Starostę o informację.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo, kończy się pierwsza  kadencja  rady  Fundacji. W związku z tym trzeba wybrać nowych członków, przedstawicieli rady. Rada Fundacji liczy siedem osób. Cztery osoby są delegowane przez Radę Powiatu, trzy osoby przez Zarząd Powiatu. Oczywiście skład rady powołuje Zarząd Powiatu, także bardzo byśmy prosili jako Zarząd ażeby Rada przedstawiła cztery kandydatury Rady Fundacji. Oczywiście nie odchodzimy od tych   ustaleń co były przy powołaniu fundacji, że przedsiębiorcy wchodzą, jak  również i myślę, że też członkowie  z ramienia Zarządu również. Dlatego oczywiście jest też osoba, która  nie  jest członkiem Zarządu, która kończy działalność, ale liczę na to że, te osoby wejdą podane przez  Zarząd  cztery osoby do rady fundacji.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – proszę Państwa, bo nie ma dzisiaj wszystkich czy ze  względu na fakt, że nie ma dzisiaj wszystkich. Nie są wszyscy obecni więc ja myślę,  że  w poniedziałek. W takim razie na sesji w poniedziałek. Tak? Na sesji. Czy mam tu przyzwolenie? Tak?  Dobrze.

 

ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady upoważnionego do wydawania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady powiatu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Panie Sekretarzu bardzo proszę o informację.

 

Pan Sekretarz Powiatu Mogileńskiego Stefan Łukomski – w razie nieobecności Przewodniczącego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – wymóg jest taki po prostu i tyle.

 

Pan Sekretarz Powiatu Mogileńskiego Stefan Łukomski – Szanowni Państwo rzeczywiście jest taka potrzeba, Pan Przewodniczący wyjeżdża wiec musi być wskazana osoba, która podpisuje delegacje wyjazdu służbowego. W ubiegłej kadencji tego nie było. Teraz musi być. Dlatego też jest tutaj…

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Rozumiem. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Wszystko jest jasne tutaj. Jest pytanie? Tak? Bardzo proszę.

 

Pan Radny  Wojciech Baran  – zastanawiałem się, czy Pan Przewodniczący miał jakieś w poprzedniej kadencji delegacje?

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – bardzo proszę Panie Sekretarzu.

 

Pan Sekretarz Powiatu Mogileńskiego Stefan Łukomski – Nie. Nie było.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – czyli rozumiem, że jest taki wymóg, musimy  ten wymóg spełnić. Dobrze.

ad. 20

Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Statutowej Rady Powiatu w Mogilnie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – wiemy, że są konieczne zmiany w tym statucie. Bardzo proszę o informację.

 

Pan Sekretarz Powiatu Mogileńskiego Stefan Łukomski – Dziękuję Pani Przewodnicząca, rzeczywiście Państwo radni powinniście dostać w załączniku pismo Wojewody, który prosił
o przyjrzenie się swoim statutom po to żeby dokonać zmian. Rzeczywiście statut powiatu nie był zmieniany dokładnie od paru lat, więc dosłownie po takim czasie przepisy poszły do przodu. Chociażby kodeks wyborczy czyli te historie. W związku z tym istnieje taka potrzeba nowelizacji…

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Panowie proszę o uwagę.

 

Pan Sekretarz Powiatu Mogileńskiego Stefan Łukomski – rzeczywiście się tym  Państwo powinni się zająć, żebyście przygotowali projekt, zatwierdzili.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuję bardzo.

 

Pan Radny Wojciech Baran – Pani Przewodniczącej, jak będziemy powoływali przedstawicieli. Czy to będą zgłaszani czy w jaki sposób?

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – na sesji, myślę, że tak bezpośrednio na sesji,  że tak, tak to zrobimy. Bardzo proszę. Jest pytanie. Bardzo proszę.

 

Pan Radny Wojciech Baran – Dziękuję Pani Przewodnicząca, ja mam takie pytanie…

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Koledzy bardzo proszę o uwagę.

Pan Radny Wojciech Baran – Dziękuję. Czy Zarząd Powiatu ma już jakieś propozycje odnośnie zmiany Statutu jeżeli tak to chciałbym na piśmie otrzymać informację o tym jakie to są zmiany,
w jakim kierunku mają iść, zmiany Statutu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Rozumiem. Jest wniosek żeby Zarząd przygotował propozycje zmian.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – ja myślę, ze wyjaśnimy to z Radcą Prawnym po prostu jak tu jest droga formalna ale myślę, że po to jest komisja statutowa, po to jest komisja powołana doraźna żeby zajęła się tym problemem,  wydaje się to sensowne. Prawda. Dobrze.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – koledzy bardzo proszę tutaj o uwagę.

 

ad. 21

Informacja Zarządu i Dyrekcji SPZOZ o działaniach restrukturyzacyjnych służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę. Pan Starosta, czy Pani? Panie Starosto. Jesteśmy w punkcie 20, znaczy tutaj  w porządku to jest 21. To jest: Informacja Zarządu i Dyrekcji SPZOZ o działaniach restrukturyzacyjnych służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim. Bardzo proszę.

 

Pan Wicestarosta Krzysztof Szarzyński – Szanowni Państwo, Zarząd w tym czasie podejmował działania odnośnie przedmiotowych spraw. Oczekujemy w tej chwili na zakończenie konkursu na nowego dyrektora. Na dzisiaj wpłynęło dziewięć ofert, a termin upływa jutro. Procedury inwestycyjne, które są zaplanowane na ten rok trwają, są sprawy techniczne kończone, uzgadniane. Jest obecnie w trakcie realizacji przetarg, czekamy na dostawę i montaż sprzętu do szpitali. To jest kwota około półtora miliona złotych. Również na stację w Mogilnie jest ogłoszony  przetarg. Natomiast  sprzęty  są montowane w szpitalach. Może tutaj odnośnie działań finansowych jak to wygląda i kontraktów na ten rok, to było by odpowiedziała Pani Dyrektor.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę Panią Dyrektor. To bardzo proszę.

 

Pan Radny Dariusz Chudziński  - Pani Przewodnicząca, po prostu zeszliśmy się z materiałem. Ja też przeczytałem wszystkie kontrakty jakie mamy zawarte i jest to w tym załączniku, który jest. Ja mam z kolei inne pytania. Na ostatniej sesji pytałem Pana Wicestarostę odnośnie działań zwianych z rozbudową szpitala. Z tego co było wiadomo w ciągu tego półtora miesiąca miały być już podjęte decyzje co do rozbudowy szpitala w Mogilnie. Wiem, że wszystkie rzeczy związane z przetargami są przygotowane, ale takich działań dalej nie widać, mam pytanie do Pana Starosty czy do Pana Wicestarosty bo teraz Wicestarosta się zajmuje powiatową służbą zdrowia. Na jakim etapie to stanęło?

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę o odpowiedź.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o rozbudowę szpitala w Mogilnie to jest  procedura  przetargowa ,, Zaprojektuj i wybuduj”. W tej chwili jest ona konsultowana i tak opracowywana z naszej strony, ponieważ  trzeba się dokładnie przyjrzeć. I za chwilę będziemy gotowi do tego ażeby to rozpocząć.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę. Widzę kolejne zgłoszenie.

 

Pan Radny Bartosz  Nowacki – ja mam pytanie w tej specyfikacji przetargowej o jakich oddziałach mówimy bo rozumiem, że jest na tyle szczegółowo przygotowana, że są konkretne oddziały dla tej filii w Mogilnie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Dzisiaj jest to 115 łóżek, cztery podstawowe oddziały, czyli tak, pobudowany nowy blok operacyjny, oddział ginekologiczno-położniczy, budowane piętro, odział pediatryczny i oddział wewnętrzny. Cztery powiedziałem? Chirurgia, ginekologia i położnictwo, wewnętrzny i pediatryczny.

 

Pan Radny Bartosz  Nowacki– ja rozumiem, że to będzie w Mogilnie bo ostatnio Pan Wicestarosta powiedział wprost, że takiej możliwości, raczej, nie będzie rozbudowy szpitala w Mogilnie. Dlatego byłem trochę zmartwiony tą sytuacją. Padło z ust Pana Wicestarosty, że mówimy tutaj raczej o Strzelnie a nie o Mogilnie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Bardzo proszę.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Nie mówiłem, bo procedura trwa już dawno, tak.

 

Pan Radny Bartosz  Nowacki – No tak ale tutaj mieliśmy taką informację na sesji z czego byliśmy trochę zmartwieni bo powiem obiecane było, że jednak ta filia w Mogilnie będzie rozbudowywana bo a tutaj usłyszeliśmy, że raczej chyba nie. Także to takie padły słowa na sesji z czego byliśmy dosyć zdziwieni, tak. Pan Przewodniczący tylko potwierdził, że jednak szpital będzie rozbudowany w Mogilnie i na tym to się tak naprawdę zakończyło.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – ja nie mogłem uczestniczyć w tej sesji, ale tak jeżeli chodzi o sprawy  przetargu, ale oczywiście to jest taka cena po przetargu, ale było ustalone, zaszło tak daleko i też już nie ma innej drogi, innej możliwości ponieważ wszyscy mówią, że skończy się rok 2016  i Minister przedłuży standaryzację, ja myślę, że on może nie przedłużyć standaryzacji. W związku z tym my musimy być gotowi na 90% choćby na to, że będziemy mieli gotowe standardy spełnione, będziemy mogli mieć tą część  szpitalną mówiąc tak. Nie mówimy o tym że będą inwestycje robione również w Strzelnie. Pan Marszałek mówi wprost, że nie będzie pieniędzy na szpitalnictwo, ale teraz widzę, że jak będzie robił swój szpital bo będzie robił szpital w nowej perspektywie, to prawdopodobnie pieniądze również trafią do powiatu. Z tymże, jest taki zapis, że pieniądze będą mogły trafić, gdzie będzie mapa szpitali, czyli Wojewoda ustali zakres usług medycznych, także tutaj to od tego będzie zależało. Wojewoda, z takiej pantoflowej poczty mówiąc, to  trwają przygotowania w Ministerstwie  nad  tym mapowaniem szpitali. Także, ja myślę, że  my nie mamy innego wyboru żeby taki podstawowy wydajmy szpital  powstał, druga sprawa to jest,  jeżeli takie środki będą, tak, to  nowe kierunki, w których będziemy leczyć. I ukazują się te nowe kierunki i myślę, że również  mam nadzieję, że z małym udziałem pieniędzy własnych zrobimy to co powinniśmy. Jeżeli chodzi o to co mówiłem zawsze, że, geriatria, to  tutaj z kimkolwiek rozmawiam, gdziekolwiek jeżdżę to naprawdę, to jest bardzo dobry kierunek. Druga sprawa, nie ma co się cieszyć z tych naszych sąsiadów, bo w Gnieźnie również z tą służbą zdrowia również nie jest tak cacy, czyli jeśli my to zrobimy szybko to my możemy tak naprawdę przeznaczać na inne rzeczy. Po trzecie taka rzecz, że lekarze, z którymi się rozmawia również nie kryją, że wiadomo, że struktura, leżymy na skraju województwa. Dlaczego mamy braki lekarskie?- dlatego, że przyjechać do Mogilna to trzy godziny w jedną i drugą stronę, ale gdy się stworzy odpowiednie warunki to miejmy nadzieję, że rzeczywiście przyjdą do naszego  pracodawcy a nie gdzieś indziej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuję . Było kolejne zgłoszenie. Radny Baran.

 

Pan Radny Wojciech Baran - chciałbym się zapytać, czy orientacyjnie Pan Starosta jest w stanie powiedzieć, kiedy  będzie ogłoszony przetarg w sprawie szpitala w Mogilnie i jakie oddziały, o którym Pan Starosta mówił, tak orientacyjnie można się spodziewać rozpoczęcia budowy tego szpitala, rozbudowy szpitala mogileńskiego. Trzecie pytanie, rozumiem, że to będzie realizował SP ZOZ właśnie tutaj ze środków Powiatu, czy Rady Powiatu, by zabezpieczyła w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dziękuję bardzo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – proszę o odpowiedź.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – jeżeli chodzi o to kiedy będzie rozpoczęty?- rozpoczęta budowa to w tej chwili nie odpowiem. Będzie projekt za jakieś trzy, cztery miesiące, myślę, albo dłużej  trzeba się spodziewać, że jesienią tego roku mam nadzieję, że ruszy fizycznie. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, które mamy zabezpieczone, rzeczywiście to tak patrząc na nasz budżet i patrząc na to co robi Minister Finansów i jeszcze zrobi to my, Zarząd zastanawia się żeby jednak budowała firma z zewnątrz za swoje pieniądze, dlatego, że wtedy byśmy mieli pieniądze na inne inwestycje, ale jak Państwo uchwalą. Pan Radny się śmieje, ale było by to lepiej. Jeżeli chodzi o dyrektora  SP ZOZ to, rzeczywiście będziemy wybierali, tak się spodziewaliśmy, że to będzie mało ofert, a tu ilością  jesteśmy zdziwieni. Myśleliśmy  o tym żeby były  choć dwie  oferty, bo muszą być dwie oferty, natomiast to przerosło nasze oczekiwania. I teraz tak,  jeżeli chodzi o te rzeczy wszystkie  związane z  SP ZOZ  to  myślę, że nowy dyrektor, to już będzie takie większe starcie  jeśli chodzi o sprawy  dyrektorskie, to jak struktura SP ZOZ będzie wyglądała to zadanie  do dyrektora,  miejmy nadzieję, że akurat tutaj uda się to zrobić jak najszybciej. Sama budowa też może ruszyć.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuję bardzo. Kolejne zgłoszenie. Radny Dąbek. Bardzo proszę.

 

Pan Radny Jakub Dąbek – Dziękuje bardzo. Panie Starosto,  rzeczywiście obawiam się czytając sprawozdanie Zarządu, że w ramach tego SP ZOZ- u będzie to trudno bardzo utrzymać. Rozżalony jestem tutaj, powiem szczerze kwotą z zaległości na składki społeczne. To jest kwota jednego miliona złotych, tak zastanawiam się, jak to jest możliwe żeby takie zaległości powstały w stosunku do składek, które powinny być odprowadzane na bieżąco do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zostały przesłane. Tutaj zwróciliście się państwo do ZUS z wnioskiem o rozłożenie na raty, więc  te koszty cały czas rosną. Tutaj czytam też zobowiązania wymagalne. To też jest potężna kwota. Jak to wszystko ogarnąć, bo rzeczywiście tutaj zwrócili się też pracownicy z wnioskiem o podwyżkę. Jest tu przedstawiona symulacja tych podwyżek i ona znowu, jeżeli by doszła do skutku zwiększyła by tą stratę, i takie  pytanie, czy to rzeczywiście da się wszystko w ramach struktury SP ZOZ zrobić? Dziękuję bardzo.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panie Starosto.

 

Pan Starosta Tomasz Barczak – Pani Dyrektor, jeżeli można.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Tak? Pani Dyrektor.

 

Pani p.o. Dyrektora SPZOZ-u Barbara Buzała - jeżeli chodzi o zadłużenie wobec ZUS-u, już odpowiadam, jest to wynik kontroli, którą przeprowadził ZUS. Były to umowy zawarte pomiędzy SP ZOZ- em, a firmą ,,BIZNES” na świadczenie usług. To jest na zabezpieczenie dyżurów za lata 2008-2011. W tej chwili  nie tylko nasza firma, wiele firm boryka się właśnie z tym problemem, że interpelacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówi o tym, że zawarta nawet za pośrednictwem innej firmy, umowa zlecenie, jeżeli pracownik, treść niezrozumiała, w tym samym miejscu. Niestety jest obciążona składka i na ten milion, tak jest, i na ten milion niestety składają się składki z lat 2008-2011 plus zaległe odsetki.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Zauważyłam, że tutaj Pan Radny dotknął kolejnego punktu to znaczy sprawozdania Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny, czy ewentualnie tutaj skoro dotknęliśmy tego punktu są również pytania w tym punkcie? Dziękuję.

 

ad. 22

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Repulak – Zauważyłam, że tutaj Pan Radny dotknął kolejnego punktu to znaczy sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny czy ewentualnie tutaj skoro dotknęliśmy tego punktu. Czy jeszcze może są również pytania w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń.

 

ad.23

Szanowni Państwo w związku z tym, że omówiliśmy materiały sesyjne dziękuję wszystkim Państwu za przybycie  i do zobaczenia w poniedziałek podczas debaty sesyjnej. Dziękuję.

 

                                                                                  Wiceprzewodnicząca

    Rady  Powiatu

 

  Dorota  Repulak

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2015-08-21 11:23:14
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2015-08-21 11:25:37
Ostatnia zmiana:2015-08-21 11:25:44
Ilość wyświetleń:310
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij