Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 68/14

 

Protokół  Nr 68/14

z posiedzenia

Komisji Wspólnych

Rady  Powiatu  w Mogilnie

z dnia  14 listopada 2014r.

 

Posiedzenie prowadził  i  mu  przewodniczył   Przewodniczący  Rady  Powiatu Jan Bartecki.  W  posiedzeniu  wzięło  udział  czternastu członków  Komisji wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Protokół  spisała Małgorzata  Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

4.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

5.       Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie przez  Radę  Powiatu  w  Mogilnie.

6.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2015 rok.

7.       Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

8.       Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia.

ad. 3

Przewodniczący  Jan  Bartecki  przedstawił  informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

ad.4

Skarbnik Powiatu Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014, jednocześnie  dodała, że  niniejszą  uchwałą  dokonano  zwiększenia  w  planie  dochodów  i  wydatków  min. z  Funduszu  Pracy  z  Ministerstwa  Pracy i Polityki  Społecznej na  sfinansowanie  nagród  specjalnych i  składek  na  ubezpieczenie  dla  Powiatowego  Urzędu  Pracy, z  opłat  mieszkanek  w  Domu  Pomocy  Społecznej w  Siemionkach  na  zakup oleju  opałowego, środków  czystości , artykułów  spożywczych  oraz  zakup  testu  psychologicznego  jednostki. Ponadto  dokonano przesunięć  środków  własnych  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie, dokonano  rozwiązania  rezerwy  oświatowej  z  przeznaczeniem  na  nagrody dla  pracowników  administracji  i  obsługi  jednostek  oświatowych  oraz  na  zakup  nagród  i  upominków  dla  wychowanków MOW Bielice.

Przewodniczący  Komisji   wspólnych  poddał  projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  14  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad.5

Skarbnik Powiatu Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie przez  Radę  Powiatu  w  Mogilnie, podjęcie   niniejszej    uchwały związane  jest   z  zamiarem  zaciągnięcia  zobowiązania  o  wartości  przekraczającej   granicę  ustaloną  corocznie  przez  Radę  Powiatu  tj. podpisanie  umowy  z  SPZOZ W Mogilnie na udzielenie  dotacji  na  dofinansowanie  projektów finansowanych  z udziałem  środków  pochodzących  z budżetu  UE.

Przewodniczący  Komisji   wspólnych  poddał  projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  12  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  2  wstrzymujących  się.

ad.7

Przewodniczący  Komisji  poprosił   p.o. Dyrektora  Barbarę  Buzała  o przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

Członek  Komisji Przemysław  Zowczak jakie  zostaną  przeprowadzone  inwestycje w SPZOZ ?

p.o. Dyrektora  Barbara  Buzała  odpowiedziała, że  termomodernizacja  Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Gębicach ,Przychodni  w  Mogilnie, zakup  sprzętu  na  oddział  chirurgii, pediatrii, Interii, następnie  odczytała wykaz  sprzętu.

ad.6

Inspektor  Wydziału Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich   Izabella  Rogowska  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2015 rok.

Przewodniczący  Komisji   wspólnych  poddał  projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  14  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad.8

Na tym wyczerpano porządek  posiedzenia  Komisji   i zakończono obrady. Przewodniczący  Komisji wspólnych  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                      Jan  Bartecki

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-12-02 09:29:54
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2015-07-24 08:15:50
Ostatnia zmiana:2015-07-24 08:15:53
Ilość wyświetleń:180

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij