Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 108/05

PROTOKÓŁ  Nr 108/05

               Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE

                               odbytego  dnia  23   marca   2005r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Omówienie  wniosku  kolejnej firmy w  sprawie  wydzierżawienia  pomieszczeń  po  garażach i aptece SPZOZ w  Mogilnie w  odpowiedzi  na  złożoną ofertę.

4.      Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Kontroli  Jednostek  Organizacyjnych  Powiatu  Mogileńskiego  na  I pólrocze  2005r.

5.      Podjęcie  projektu uchwały  w  sprawie  zatrudnienia  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie.

6.      Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  wynajmu  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Powiatu  Mogileńskiego, położonego  w  Mogilnie  w  budynku  przy ul. Sądowej 21 a.

7.      Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  rocznego  z  wykonania  planu  budżetu  za  2004 rok.

8.      Podjęcie  projektu  w  sprawie  opracowania  harmonogramu  realizacji  dochodów  i  wydatków  Budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  w  2005r.

 

c. d. Po XXXIII sesji  Rady  Powiatu  w  Mogilnie. 

     9. Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  pełnienia  przez  Powiatowy  Urząd

         Pracy  w  Mogilnie   roli  Beneficjenta  w  realizacji  projektów  w  ramach 

         Działań  1.2  i  1.3 schematy  a) Sektorowego  Programu  Operacyjnego 

         Rozwój  Zasobów  Ludzkich  (SPO RZL)

10.Sprawy  różne.

     11. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Ad. 2

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

Ad. 3

Przewodniczący  Zarządu Tomasz  Barczak przedstawił   wniosek  kolejnej firmy w  sprawie  wydzierżawienia  pomieszczeń  po  garażach i aptece SPZOZ w  Mogilnie w  odpowiedzi  na  złożoną ofertę, Zarząd Powiatu wyraził  4  głosami  za,   zgodę  na  przygotowanie  procedur  przetargowych,  ze  względu  na  zainteresowanie  wydzierżawieniem  pomieszczeń. 

Ad. 4

Sekretarz  Powiatu  Krzysztof  Dobrychłop  przedsatwił    projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Kontroli  Jednostek  Organizacyjnych  Powiatu  Mogileńskiego  na  I pólrocze  2005r. Zgodnie  z  insrukcją  w  sprawie  kontroli  finansowej  jednostek  organizacyjnych  Powiatu  Mogileńskiego  załącznika  do  Uchwały  Nr 107/01  Zarządu  Powiatu w  Mogilnie  na  wniosek  Skarbnika  Powiatu  został  opracowany  plan  kontroli  na  I  półrocze  2005roku.
Wicestarosta Przemysław Zowczak zwrócił uwagę, że niedopuszczalne jest wskazywanie w projekcie uchwał (jedynie) na jednostki oświatowe bez jakiejkolwiek konsultacji z Nim spraw, które dotyczą obszarów za które odpowiedzialny jest Wicestarosta. 
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 223/05.

 Ad. 5

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił   projekt  uchwały  w  sprawie  zatrudnienia  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie. Zarząd  po  prezentacji  kandydatur  na  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  postanowił  zatrudnić  z  dniem  1  kwietnia  2005  roku  Panią  Janinę  Urszulę  Michalak.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 224/05. 

Ad. 6

Referent Magdalena  Schwarckopf Wydziału  Geodezji, Krtografii,  Katastru  i  Niruchomości przedstawiła   projekt  uchwały  w  sprawie  wynajmu  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Powiatu  Mogileńskiego, położonego  w  Mogilnie  w  budynku  przy ul. Sądowej 21 a. Zgodnie  z  Uchwałą  Nr XVII/134/01   Rady  Powiatu  i  Uchwałą  Nr XVII/175/04  oraz  procedurami  przetargowymi,  Zarząd  Powiatu postanowił  wynająć  lokal użytkowy  położony  w  Mogilnie  przy  ul. Sądowej  21 a, stanowiący  własność  Powiatu.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 225/05.

 Ad. 7

Skarbnik Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  rocznego  z  wykonania  planu  budżetu  za  2004 rok. Poinformowała ,  że  wynik  finansowy  za  2004  rok  wynosi  980.726,08.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 226/05.

 Ad. 8

Skarbnik Karina Kostyra  przedstawiła   projekt  w  sprawie  opracowania  harmonogramu  realizacji  dochodów  i  wydatków  Budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  w  2005r. Przewodniczący  po  omówieniu harmonogramu,  poddał   pod  głosowanie projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu .
Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 227/05.

Ad. 9

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił   projekt  uchwały  w  sprawie  pełnienia  przez  Powiatowy  Urząd   Pracy  w  Mogilnie   roli  Beneficjenta  w  realizacji  projektów  w  ramach   Działań  1.2  i  1.3 schematy  a) Sektorowego Programu  Operacyjnego  Rozwój  Zasobów  Ludzkich  (SPO RZL) Upoważnia  się  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie do  podejmowania wszelkich  czynności  w  zakresie  realizacji  tego  programu  min. Podpisywania  umów , zatwierdzania  sprawozdań  z  realizacji  projektów, sprawdzania  i autoryzacji  faktur, kontroli  i  monitoringu przebiegu  realizacji  projektu. Dyrektor  jest  zobowiązany  do  bieżacego  informowania  Zarząd  o  przebiegu  realizacji  prac.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 228/05.

Ad. 10

W  sprawach  różnych  Zarząd  zapoznał  się  ze   wstępnymi   szkicami   do  podziału  działek  w  Bielicach. Jednocześnie  pozytywnie  zaopiniował  podział  tych  działek  i   odsprzedaniem  obecnym  najemcom.

Ad. 11

Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia i  zakończono  obrady.
Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

Protokołowała :

M.Wilk

 

                                                            ZARZĄD :

                                                        

                                                    1.Tomasz  Barczak ............................

 

                                                         2. Jan  Gwiazda  .................................

                                                        

                                                          3. Henryk   Przybysz ...........................

                                               

                                                        4. Przemysław  Zowczak .....................

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-15 14:51:50
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 15:02:26
Ostatnia zmiana:2005-06-01 11:41:48
Ilość wyświetleń:630

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij