Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 107/05

PROTOKÓŁ Nr 107/05

               Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE

                               odbytego  dnia  18  marca   2005r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Omówienie  propozycji  wydzierżawienia  pomieszczeń  po  garażach i aptece SPZOZ w  Mogilnie w  odpowiedzi  na  złożoną ofertę.

4.      Rozważenie dofinansowania  docieplenia  budynku  Zespołu  Szkół  w  Mogilnie.

5.      Podjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie zmian  w  planie  dochodów i  wydatkw  w  2005 roku.

6.      Sprawy  różne.

7.      Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Ad. 2

Zarząd  przyjął  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3

Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  poinformował , że  wpłynęła  oferta  dzierżawy  pomieszczeń  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie  apteki  ogólnodostępnej  w  budynku  SP ZOZ w  Mogilnie  przy  ul.  Kościuszki 8 , po  byłych  garażach  i  aptece  przyszpitalnej. Firma, która  się  zgłosiła  jest  gotowa  wyłożyć  na  remont  150 tys..

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odnióśł  się  pozytywnie  do  wydzierżawienia  pomieszczeń, jednocześnie  zaznaczył,  że  gdyby  Zarząd  zdecydował  się  wydzierżawić  to  do  umowy  należałoby  dołączyć  dokumentację.

Członek  Zarządu  Jan  Gwiazda poparł  takie rozwiązanie ,bo   budynek  jest  nie  wykorzystany  i  grasują  myszy  to  lepiej  byłoby,  że  SP ZOZ  będzie  miał  z  tego  pieniądze.

Przewodniczący  Zarządu , stwierdził  że  możemy  wydzierżawić , że  nie  ma  kolizji  prawnej , projekt  uchwały  należy  przygotować  na  Radę  Powiatu. Członkowie  Zarządu głosując 4  głosami  za, wyrazili  zgodę  na  wydzierżawienie  pomieszczeń  SP ZOZ  na   okres  6 lat.

 

Ad. 4

Przewodniczący  Zarządu  poinformował, że  Dyrektor  Zespołu  Szkół w  Mogilnie Barbara Szafarek  pozyskała  50% środków  od  sponsora  na  docieplenie  budynku  szkoły, jednocześnie  zwróciła  się  do  Zarządu  Powiatu  o    środki   na  realizację  tego  przedsięwzięcia  i  ogłoszenie  przetargu na  wykonanie  docieplenia.

Zarząd  po  dyskusji  i  rozpoznaniu  potrzeb, uznał,  że  w  pierwszej  kolejności  należy  przeznaczyć  środki  na  drogi  powiatowe, a  w  następnej  kolejności  na  dofinasowanie  szkoły. Za  takim  rozwiązaniem  głosowało  3 członków  Zarządu , 1  wstrzymał  sie  od  głosu . ( Wicestarosta Przemysław  Zowczak)

 

Ad. 5

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w  sprawie zmian  w  planie  dochodów i  wydatkw  w  2005 roku. Decyzją  Wojewody  Kujawsko – Pomorskiego  zwiększono dotację  celowe  na  2005 rok  na  opracowania  geodezyjne  i  kartograficzne  w  kwocie  1600,- z  przeznaczeniem  na pokrycie  kosztów  postępowania  o  zwrot  nieruchomości, oraz  realizację  należności  z  tytułu usług  geodezyjnych. Zmiana  planu  wydatków  nastąpiła  w  Domu  Pomocy  Społecznej  na  kwotę  16.000,-.Zwiększenie  środków nastąpiło  na  wydatki  inwestycyjne, kwota  ta  stanowi  uzupełnienie  środków  do  wysokości  wkładu  własnego  na  zakup  i  montaż  dźwigu  osobowego  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach. 

Skarbnik poinformowała, że  Dyrektor  DPS w  Siemionkach  potrzebne  środki  zabezpieczył  i  przesunął  z  paragrafu  wyżywienie.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  zaznaczył, ze  przy  zdjęciu  tych  srodków  z  tego  paragrafu,  trzeba  sobie  zdawać  sprawę,  że  tych  pieniędzy  zabraknie.

Przewodniczący  Zarządu  powiedział, że  o  przesunięciu  środków  decyduje  Dyrektor  DPS w  Siemionkach.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  4 członków  Zarządu.

Zarząd  przyjąl  jednogłośnie  Uchwałę  pod  Nr 222/05.

 

Ad. 6

W  sprawach  różnych -   Zarząd  delegował    Wicestarostę Przemysława  Zowczaka do  bezpośredniego  nadzoru nad  realizacją  zagadnień    w  sprawach  stypendiów  unijnych  dla  uczniów oraz  Warsztatów  Terapi  Zajęciowej  w  Bielicach.

 

Ad. 7

Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia i  zakończono  obrady.

Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

Protokołowała :

M.Wilk

 

                                                            ZARZĄD :

                                                         

                                                    1.Tomasz  Barczak ............................

 

                                                         2. Jan  Gwiazda  .................................

                                                        

                                                          3. Henryk   Przybysz ...........................

                                               

                                                        4. Przemysław  Zowczak .....................

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-15 14:43:27
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 14:51:46
Ostatnia zmiana:2005-04-15 14:51:46
Ilość wyświetleń:723

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij