Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 56/14

  Protokół Nr  56 /14

ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych

       Rady Powiatu w Mogilnie

 4  sierpnia  2014r.

 

Posiedzenie prowadził i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki. Na posiedzeniu obecnych było 15 Radnych (nieobecny  Wicestarosta  Tadeusz  Szymański,  Radny  Witold  Pochylski ), co stanowi kworum do opiniowania projektów uchwał. Protokół spisała Małgorzata Wilk.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie,

      a) stwierdzenie kworum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

6.    Zakończenie.

 

ad. 2

 

Przewodniczący Rady  Powiatu Jan  Bartecki  poinformował, że  Zarząd Powiatu  zwołał  sesję  nadzwyczajną   i  dzisiejszy porządek  sesji  przedstawia  się  następująco, zmiany  uchwały  budżetowej , zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  i  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia   kredytu,   ponieważ    na  zadanie  budowy  chodnika  Mogilno – Padniewko    nie  dostaliśmy  pożyczki  na  to  zadanie, w  związku  z  tym  musimy  zaciągnąć  kredyt.

Bardzo  proszę  pan radny  Zowczak.

Członek  Komisji   Przemysław  Zowczak, szanowni  Państwo, wysoka Rado, panie  Starosto, wiem ,że    rzeczy  ważne, ale    rzeczy  najważniejsze, wnioskowałem  swego  czasu   o  zwołanie posiedzenia   Komisji  Zdrowia, żeby  zajęła  się  sprawą  związaną  z  naszą  służbą  zdrowia  z  ratownictwem  medycznym  do  tej  pory  nie  było  specjalnego osobnego  posiedzenia  sprawy  posunęły  się jeszcze  dalej  niż  było  to  tydzień, czy  dwa  tygodnie  temu  w  związku  z  tym  Panie  Przewodniczący  prosiłbym  żebyśmy  się  zajęli  teraz  na  Komisjach  sprawami  związanymi  z opieką  zdrowotną  z ratownictwem  medycznym, a   dopiero  później  żebyśmy  przeszli  do  tych  innych   rzeczy, chyba  że  będzie  zgoda  wnioskodawcy, czyli  Zarządu  Powiatu  Mogileńskiego  o  rozszerzenie  porządku obrad  na  sesji  nadzwyczajnej, ale   jeżeli  nie  będzie  zgody  Zarządu Powiatu i  zgody  radnych  to   proponowałbym   teraz abyśmy  zajęli  się  tymi  sprawami  to  nie  może  dłużej  czekać.

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki ,dziękuję bardzo,  bardzo  proszę  pan   Radny  Baran.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran, Panie Przewodniczący, Szanowni  Państwo po  raz  kolejny  zdarza  się  sytuacja  taka że  zwołana  sesja  nadzwyczajna  z   ewidentnym pozbawieniem    możliwości  zgłaszania  różnych  spraw  przez  radnych  Rady  Powiatu  w  szczególności  naszego klubu, ja  przypominam , że  zgodnie  z  uchwała  przyjętą   w  styczniu  Rady  Powiatu   na  każdej  sesji  wynikającej  z  planu  Pracy  Rady  wprowadza  się  punkt , informacja  o  działaniach  podjętych przez  Zarząd  i  dyrekcję  szpitala  w  celu  opracowania kierunków  działań  restrukturyzacji służby  zdrowia  w  Powiecie  Mogileńskim,  w  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji  taki  punkt   oczywiście  się  nie  znalazł, to  jest  w  mojej  ocenie   jest to  naruszenie  tej  uchwały,  która  była  w  styczniu  podejmowana przez  Radę,  i  ja  bym  prosił  w  związku  z tym  jaka  jest  sytuacja  służby  zdrowia  na  terenie  Powiatu  w  związku  z  tragiczną  tutaj obecnością   mieszkańców  naszego  Powiatu  prosiłbym   wyrażenie  zgody  przez  pana  Starostę  na   wprowadzenie do porządku  obrad   punktu  dotyczącego  sytuacji w  służbie  zdrowia  oraz  wolne  głosy  mieszkańców, którzy nas  zaszczycili  swoją  obecnością także  że  by  mogli  na  tej  sesji  się  wypowiedzieć, zwracam  się  do pana  Starosty  Tomasza  Barczaka o  wyrażenie  zgody  aby  te  punkty  wprowadzić  do  porządku  obrad.

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  dziękuję  bardzo, bardzo  proszę pan   Starosta.

Starosta  Tomasz  Barczak  panie  Przewodniczący, panie, panowie  Radni ,Szanowni  Państwo, oczywiście  że  nie  ma  problemu  poszerzyć  obrady  sesji,  nie  mam  kworum, dzwoniłem   do  pana Wiesława  Gałązki, który  dojedzie  i będzie  kworum,  żeby  Zarząd  zwołać, można  poszerzyć obrady sesji, tym  bardziej że, żebym  wiedział  to  wcześniej,  bym  zawiadomił  pana Dyrektora  Ogrodowicza bez  niego  nie możemy  dyskutować  w  związku z  tym  bardzo bym  prosił ażeby  procedować    uchwałę, bo  to jest  prosta  uchwała. Tutaj na  wstępie  powiem, że  Państwo  wiedzieli, że  budujemy  chodnik do  Padniewka , mieliśmy dostać  taką  pożyczkę  tanią z  Funduszu Rozwoju  Wsi  Polskiej  nie  otrzymaliśmy, nasz  wniosek  został  pozytywnie rozpatrzony, ale  nie  uwzględniony, w  związku  z  tym    musimy   zmienić  na kredyt, jest  bardzo  prosta  sprawa 280 000,00 zł na  kredyt  bankowy  zaciągnąć  go w  innym  banku  nie  w  tej  Fundacji Rozwoju  Wsi  Polskiej. Bardzo bym  prosił, teraz zadzwonię   do  Dyrektora  Ogrodowicza może by  przybył  z  Dyrektorem Nowakiem  ds. medycznych ażebyśmy mogli  zacząć  dyskusję, ponieważ wcześniej   nie  ma  sensu, ja  mówiąc  szczerze bo  naprawdę po  piątkowym  spotkaniu  z  panem  Bleją  i  pan doktorem  Bardoniem  i  Dyrektorem, myślałem,  że  wszystko  jest pozytywnie  załatwione, ponieważ  pan doktor Bardoń jest do końca nie  usatysfakcjonowany  z  tego  co osiągnął, ale  osiągnął  porozumienie  z  Dyrektorem  Ogrodowiczem, myślałem  że  sprawa  jest  załatwiona, zresztą  pan Bleja  był  przy  tej  rozmowie, ręce  sobie  podaliśmy, myślałem, że  pan doktor  Bardoń,  również  z  tego  co  osiągnął, tym  bardziej   że  jeżeli  chodzi  o społeczeństwo, że   będzie   miał  więcej  czasu,  żeby  leczyć  pacjentów  bezpośrednio  i  ratować  życie, myślałem  że  sprawa  jest  załatwiona,   dzisiaj  widzę  że  nie, bardzo  mi  przykro,  że  nie  wiedziałem  tego  wcześniej, bo  akurat  wczoraj  wróciłem  z  urlopu  bo  gdybym  wiedział  pan  Dyrektor  był  by  na  sali  i  mogli  rozpocząć  dyskusję, za  chwile  dojedzie  pan  Gałązka  i  Dyrektor  Ogrodowicz  i  możemy  procedować  na  sesji.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  Kultury  i  Zdrowia Krzysztof  Mleczko, czy  będzie  miała  sens  Komisja po  sesji zgodnie  z  wnioskiem  pana  Zowczaka, ale   w  tym  temacie  wraz  z  Komisją  Rewizyjną  miało  być  wspólne     posiedzenie  po  sesji,  czy  teraz  na   sesji  nie  wiem , czy  Zarząd  się  zgodzi  czy  na  sesji.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  ja  również  w  dniu  1  sierpnia  zwołałem  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej , jak  powiedział  Przewodniczący   i  złożyłem  prośbę  na  ręce  pana   Przewodniczącego  żeby  na tym  posiedzeniu  był  pan Dyrektor   Ogrodowicz, bo  tak  jak  powiedział  pan  Starosta  jest dramatyczna  sytuacja  w  naszej oddziale  pomocy  doraźnej  w  Mogilnie, otrzymują  wypowiedzenia  pracownicy, otrzymał   wypowiedzenie ratownik  medyczny z 12 -letnim  stażem  pracy,  z  wysokim  wykształceniem, z  30  dniowym  okresem wypowiedzenia  i chcielibyśmy się  tym  tematem  zająć, i jeżeli będzie  wola  Zarządu  Powiatu  o  poszerzenie  sesji porządku  obrad  to  ta  Komisja  zostanie  po prostu  przełożona  na  inny  termin.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran, Szanowni  Państwo jak  powiedział kolega  Radny  Szarzyński   w  związku  z  sytuacja  służby  zdrowia i  bezpieczeństwem  zdrowotnym  naszych  mieszkańców,  zgłosili  się  do  nas    pracownicy  służby  zdrowia     zaniepokojeni praktykami   jakie  mają  miejsce  w  służbie  zdrowia,  zgłaszają  o to  takie    swoje  przemyślenia,  które  wskazują  na  to, że  osoby  które  zaangażowały  się  w  poparcie  doktora  Bardonia w  tej sytuacji  ponoszą  konsekwencje,  co może  skutkować    tym, że przestaną w  rezultacie  pracować,  w  związku z  tym  oczekuję  jasnej  deklaracji  od  Zarządu, czy  porządek  obrad  zostanie  rozszerzony  o punkt  o sytuacji  w  służbie  zdrowia i  wolnych  głosów  mieszkańców, którzy przybyli  na  to  posiedzenie  aby mogli  się  wypowiedzieć.

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  dziękuje  bardzo, nim  nastąpi  przerwa, zanim zbierze się  Zarząd, przedyskutujemy te  punkty,  może  zabrała  by  głos  pani Skarbnik  i omówiła  projekt  uchwał.

Przewodniczący  Jan  Bartecki  bardzo  proszę, pan  Starosta.

Starosta Tomasz  Barczak, panie  Przewodniczący, tak  Zarząd  podjął  decyzję  o poszerzeniu  porządku  obrad.

Przewodniczący  Jan  Bartecki,  Zarząd  podjął decyzje  o  rozszerzenie  posiedzenia  sesji o  dwa  punkty, jak wnioskował  pan  Radny  Baran, zamkniemy  Komisje i zaczniemy sesję.

ad. 3,4,5

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra,  w  związku  z  niekorzystnym  rozstrzygnięciem  dotyczącym  zaciągnięcia  pożyczki  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Wsi  Polskiej,  zachodzi  konieczność  zabezpieczenia  środków  związanych  z  pokryciem  deficytu  w  postaci  kredytu  w  innym  banku. Powyższe  środki  przeznaczone    na  realizację  zadania  „Budowa  chodnika  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  2408C Niestronno – Mogilno na  odcinku  Padniewko, kwota  oraz  okres  kredytowania  pozostają  takie  same, natomiast ta  uchwała z 23  maja  br. w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki   traci   moc.

Przewodniczący  Jan  Bartecki,  dziękuje  bardzo, czy są  pytania?

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński,  pytanie  do  pani  Skarbnik, jakie  są to  koszty  tego  kredytu,  a  jakie  były  pożyczki  na  cały  okres  kredytowania?

Skarbnik  Karina  Kostyra, pożyczki około 23 - 24 tys. zł  myślę  że nie   będą    tak  wysokie   oscylowały  w  granicach  30  tys. zł, ale  to   jest   teoretyczna  symulacja,  jak  wiemy  kosztorys  jest często  wyższy niż  później  ostateczna kwota, jak  wiemy   będzie  to  w  formie   zamówienia  publicznego  i  zapytania przetargowego.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran, nie  jednokrotnie  pytałem o  to,  miało  być to  realizowane  jednocześnie, miał  być  rozstrzygnięty  przetarg  na  budowy  chodnika  przy  ul.  Witosta,  na  Świerkówcu, na  jakim  etapie  jest  to zadanie?

Skarbnik  Karina  Kostyra, dziś  właśnie  jest  rozstrzygnięcie  tego  przetargu.

Przewodniczący  Rady Powiatu  Jan  Bartecki, dziękuję  bardzo, bardzo  proszę, czy    inne  pytania.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak, dzisiaj  mówimy  o  zmianach  w  budżecie  ostatnio jechałem  do  Padniewa, Padniewka  i widziałem, że ta  inwestycja  jest  już realizowana  i  jak  czyli   był  przetarg, była  umowa  podpisana   i  inwestycja  jest  już  prawie  ukończona, a  my  teraz zmieniamy  uchwałę  budżetową, czy ta  kolejność  nie została  zaburzona?

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki, bardzo  proszę  panie  Starosto.

Starosta  Tomasz  Barczak Szanowni  Państwo, nie została  zaburzona, ponieważ  dopiero  w  lipcu mieliśmy otrzymać  wiadomość, czy  otrzymamy  pożyczkę, czy nie, września jest rozliczenie inwestycji   w  lipcu otrzymamy  wiadomość, czy otrzymamy 

Skarbnik Karina  Kostyra,  przecież  my  w  budżecie  mamy  zapisane  to  zadanie  w  styczniu, także  nie ma  żadnego  zaburzenia, my  jako  takiej uchwały  budżetowej  nie  zmieniamy, zmieniamy  źródło  finansowania, nie  wprowadzamy  dodatkowych  pieniędzy, to  zadanie  w budżecie  już  jest, pan  Dyrektor  ZDP miał  prawo  podpisać  umowę, bo to zadanie jest  w  planie  finansowym.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak,  tym  nie  mniej  będę  się  upierał, że wcześniej  powinniśmy  mieć  do  końca kwestie  finansowe  dopracowane, a  później  powinna  być  rozpoczęta  inwestycja.

Skarbnik  Karina  Kostyra , nie,  gdybyśmy  nie  mieli  w  budżecie, to  tak.

Przewodniczący  Rady Jan  Bartecki , czy są  pytania?- nie  ma!  Wobec  czego  proszę  aby  Przewodniczący  Komisji  przegłosowali  tzw. blokiem  3  projekty  uchwał , defakto  jest  to  jedna  uchwała  dotycząca  kredytu,  bardzo  proszę:

 

Komisja  Gospodarki  i  Finansów :

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących  się.  

 

Komisja  Rewizyjna:

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących  się. 

 

Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury:

Za  głosowało  6  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących  się. (nieobecny  Wicestarosta T. Szymański )

 

Komisja Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących  się. (nieobecni Wicestarosta T. Szymański  i W. Pochylski)

 

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki , czy są  jeszcze  jakieś  pytania?, czy  zamykamy  obrady  i  robimy  5  min. przerwę.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia Krzysztof  Mleczko w  związku  z  wypowiedzią  pana  Starosty  w  temacie  SPZOZ, sądzę  że   posiedzenie  Komisji w  tym  temacie nie  będzie  miało  sensu   po  sesji nadzwyczajnej,  chyba  że  Komisja  będzie  chciała  się  zebrać,  czy  jest  taka  wola?

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak, Szanowni  Państwo,  rzeczywiście  nie  ma  sensu  żebyśmy  się  dzisiaj  spotkali  po Komisji, natomiast  sądzę  Panie  Przewodniczący  że  Komisja  nie  może  uciekać  od  problemów  związanych   z  opieką  zdrowotną, powinniśmy  się  zająć  biznes  planem,  którym  się  jeszcze  nie  zajmowaliśmy  i  innymi   sprawami  służby  zdrowia  tylko  w   terminie  późniejszym wtedy kiedy  członkowie  Komisji  będą  wiedzieli  o terminie  posiedzenia i co  będzie  jego  przedmiotem będą  mieli  materiały, będą   przygotowani, dzisiaj  ja  nie  wiedziałem  o  spotkaniu  naszej  Komisji,  w  związku  z  tym  nie  wziąłem  materiałów.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  Krzysztof  Mleczko, przykro  mi  ale  będę  musiał  liczyć na  siebie  i  będę  dzwonił  do  wszystkich  członków  Komisji  bezpośrednio.

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki,  czy    jeszcze  jakieś  pytania  do Komisji.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran , czy  na  sesji,  która  się za chwilę  odbędzie,  będą  wolne  głosy  i pytania? Będą!

ad.6

Przewodniczący  Rady  Jan Bartecki,  czy są jeszcze  jakieś  pytania, nie  widzę,  zamykam  posiedzenie  Komisji  stałych  Rady Powiatu  w  Mogilnie.  Ogłaszam  10  min. przerwę.

 

                                                                                           Przewodniczący  Rady  Powiatu 

 

                                                                                                          Jan  Bartecki 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 13:11:20
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 13:11:53
Ostatnia zmiana:2014-09-12 13:12:11
Ilość wyświetleń:242
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij