Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 52/14

Protokół  Nr  52/14

                                                  z posiedzenia

  Komisji  Gospodarki i  Finansów

                                        Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                         z dnia  22 kwietnia   2014r.

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący Komisji  Gospodarki  i Finansów Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie Strategii Promocji Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2020 wraz z kalendarzem imprez promujących Powiat Mogileński w 2014 roku.

4.       Przedstawienie sprawozdania za 2013 rok z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz ze sprawozdaniem z wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Powiat Mogileński na prowadzenie biblioteki powiatowej.

5.       Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku.

6.       Przedstawienie analizy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2013 rok.

7.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2013.

8.       Przedstawienie informacji  o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

9.       Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2013 rok dla Powiatu Mogileńskiego.

10.   Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

11.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.

12.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

13.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku wojewódzkiego.

14.   Przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.

15.   Sprawy  różne.

16.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  przyjęła   porządek  posiedzenia.(   za  głosowało  4  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się).

ad.3

Przewodniczący  Komisji poprosił  o  przedstawienie    Strategii Promocji Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2020 wraz z kalendarzem imprez promujących Powiat Mogileński w 2014 roku.

Inspektor  Karol  Nawrot  przedstawił  główne  kierunki  strategii ,  a następnie  poprosił  o  pytania?

Z- ca  przew.  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  stwierdził, że  dane  obejmują  okres  2009r. , czy  to  jest  strategia, czy  to  jest  studium  przypadku, skrótowo  napisane, czy  to  była  wspólna praca  z  gminami i czy  współpracowali  przedsiębiorcy?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  każdy  radny  mógł  uczestniczyć w opracowaniu  strategii , pan  miał  też  propozycję  pracy w komisji.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  dodał, że  ta  strategia  jest  bardziej  spójna  i lepsza  niż  poprzednia, cele  i  kierunki    skrótowo  ujęte, postawiono  na  gospodarkę, markę, bo  jako  powiat  nie  mamy  marki, system  informacji  powiatowej  mamy  czym  się  pochwalić , jako  cel  to   inwestycje , promować  gospodarczo  nasz  regon, jest o  niebo  lepiej  niż  było.

Przewodniczący  Mirosław  Leszczyński   dodał, że  w  ubiegłych  latach   uczestniczyłem  w  opracowaniu  strategii Gminy  Mogilno  i  właśnie  tak  ma  wyglądać  strategii  na  streszczeniu  najważniejszych    kierunków, na  siłę   inwestorów  nie  ściągniemy.

Z- ca  Przew. Krzysztof  Szarzyński   powiedział, że  się  nie  zgodzi  z  tym  że    cele  zbieżne  gmin  i  przedsiębiorców   na  zasadzie  zrównoważonego  rozwoju , ten  rozwój  tworzy  wymierne  korzyści  finansowe   jest  najtrudniejszym   problemem, zapytał  jakie  Powiat otrzymał  wsparcie  od  poszczególnych  gmin?

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka   odpowiedział, że  nie jest  wstanie  odpowiedzieć   teraz, ale poza  stowarzyszeniem  „Sąsiedzi”  żadne.

ad.  4

Przewodniczący Komisji   poprosił Dyrektor  Marię  Chmielewską    o  przedstawienie  sprawozdania za 2013 rok z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz ze sprawozdaniem z wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Powiat Mogileński na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Dyrektor  Maria  Chmielewska  zapytała, czy są  uwagi  do  sprawozdania?

Komisja  nie wniosła  uwag  i  nie  zgłosiła  pytań.

ad. 5

Przewodniczący   Mirosław  Leszczyński  zapytał  czy     pytania  do Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  do  przedstawionej  oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2013 roku, jeśli   to  na  sesji.

ad. 6

Przewodniczący Komisji  zapytał , czy    pytania  do  analizy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych występujących na terenie Powiatu Mogileńskiego za 2013 rok. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.7

Przewodniczący Komisji zapytał  następnie  czy do  przedstawionego  sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2013    pytania i  uwagi.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.8

Przewodniczący Komisji  poprosił  p.o. Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  Tomasza  Werbińskiego o  przedstawienie   informacji  o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

p.o. Dyrektora  Tomasz  Werbiński  poinformował, że  na  zimowe  utrzymanie   wydano  400 tys. zł, a  w  budżecie  zaplanowano  650 tys. zł,  nie  jest  dobrze  ponieważ  jak  wiemy  zimy  bywają  różne już  na początku .

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  pytał, co  to    remonty  cząstkowe ?

p.o. Dyrektora  Tomasz  Werbiński    odpowiedział, że jest  uzupełnianie  ubytków  grysem  i  emulsją, obecnie  kończymy  w Kwieciszewie, Jeziorkach, Ciechrzu i Gozdaninie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 9

Pracownik  socjalny Powiatowego  Centrum  Pomocy Rodzinie  w  Mogilnie  Aleksandra  Jackowska  przedstawiła  ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej za 2013 rok dla Powiatu Mogileńskiego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 10

Skarbnik Powiatu   Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2014.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 11

Skarbnik  Karina  Kostyra   następnie  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023, który  jest  konsekwencją  zmian

budżecie. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 12

Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na

działanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

Przewodniczący  Komisji  powiedział, że  uzasadnienie  w  sprawie  skargi  jest  wyczerpujące.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 13

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia

powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku wojewódzkiego, 

jednocześnie  dodał, że  bezpośrednio  nie  dotyczy  to  naszych  okręgów  wyborczych, ale  w 

powyższej  sprawie   zwrócił  się  do  nas  Marszałek   Województwa  Kujawsko  -Pomorskiego  o 

wywołanie   takie  uchwały. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 14

Sprawy  różne  - Przewodniczący  Komisji  poinformował, że  jeśli chodzi  o  informację  o działaniach podjętych przez Zarząd i Dyrekcję szpitala w celu opracowania kierunków działań restrukturyzacji służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim   to  zostanie  ona  przedstawiona  na  sesji.

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka  poinformował, że  zmniejszą  się  o  3  oddziały   nasze  szkoły  w  najbliższym roku  szkolnym , dlatego aby iść temu  naprzeciw  rozważamy   przystąpienie  do  wspólnego  projektu  budowy  ośrodka   dla  dzieci  autystycznych  z  Gminą   Mogilną, która  planuje  budowę  przedszkola  dla  dzieci  autystycznych przy  ul. Konopnickiej w  Mogilnie, dlatego  w  projekcie  uchwały budżetowej  zaplanowaliśmy  12 tys. zł  na  wizualizację.

Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował, że  dla  SPZOZ- u  na  program  e- zdrowie  zaplanowane  jest  w  maju  500 tys. zł  na  zakup  serwerów  i  sprzętu  komputerowego.

ad. 15

Przewodniczący   Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.                                                                                     

                 

 Przewodniczący

Komisji  Gospodarki i  Finansów

 

           Mirosław  Leszczyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 12:57:46
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-09-12 12:58:52
Ostatnia zmiana:2014-09-12 12:59:09
Ilość wyświetleń:253
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij