Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 65/14

Protokół  Nr 65 /14

z posiedzenia

Komisji Wspólnych

Rady  Powiatu  w Mogilnie

z dnia  19 sierpnia  2014r.

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący Komisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko.  W  posiedzeniu  wzięło  udział  czterech członków  Komisji Rewizyjnej , czterech członków  Komisji Gospodarki i Finansów, siedmiu członków  Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,  sześciu  członków  Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała Małgorzata  Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.    Otwarcie,

      a) stwierdzenie kworum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

4.    Informacja o sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa medycznego.

5.    Wolne głosy.

6.    Zakończenie.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad Komisji.

Ad.3

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, czy jest taka zgoda w ogóle ? Dziękuję za zaufanie w takim razie. Ze względu na czas, który nas goni, a chcielibyśmy przerobić ten materiał główny związany z tym tematem dzisiejszego posiedzenia nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Przeszlibyśmy od razu do propozycji uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. Czy jest taka zgoda? Tak? Czy ktoś z kolegów radnych w tym temacie zabrałby głos?

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: Czy odnośnie uchwały czy samej skargi?

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko: Samej skargi no to dyskusja nad propozycją uchwały

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński: Skarga dotyczy również naruszenia prawa materialnego przez Wojewodę poprzez art.  12 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym. W tym punkcie uzupełniono załączniki o numery uchwał, treść (dokonano wpisu dat, wykreślono częściowo zawartość merytoryczną). Takie byłyby uzupełnienia do tej skargi z mojej strony dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko: Czy do przedstawionego projektu uchwały z uzasadnieniem macie Pani i Panowie  Radni, jeszcze jakieś propozycję? Proszę radny Zowczak.

 

Członek Komisji Przemysław Zowczak: Panie Starosto, mam takie pytanie czy można liczyć,  ponieważ Pan reprezentuje na zewnątrz powiat Pan będzie później przesyłał skargę do WSA o ile będzie dzisiaj podjęta taka decyzja na Radzie Powiatu. Czy można liczyć na dołączenie do skargi, kopię załącznika mojego oświadczenia dotyczącego kwestii wyłącznie prawnych, rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, bo po prostu powiem tak,  nie chciałbym komplikować dodatkowo, żeby tutaj bez wyznaczeń w uchwale zapisywać jakieś odniesienia do tego oświadczenia. Ono się odnosi tylko i wyłącznie do kwestii formalnych, prawnych, taktycznych.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, ale Panie Starosto?

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, ja myślę, że to Przewodniczący Rady powinien zrobić.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, tu jest wyjaśnienie byłego Przewodniczącego, że to Przewodniczący Rady wykonuje, także sądzę, że nie będzie tu problemu.

 

Członek Komisji Przemysław Zowczak, dobrze.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, ja przepraszam za afro, chciałem powitać serdecznie redaktorów gazety pomorskiej i redakcji Pałuk, także, przepraszam jeszcze raz. Pan Radny Wojtek Baran, proszę.

 

Członek Komisji Wojciech Baran, dziękuje bardzo,  mam takie pytanie czy w związku dzisiaj z obecnością Pana Przewodniczącego można liczyć na to, że ta skarga, jeżeli zostanie tą uchwałą przyjęta zostanie wysłana w terminie?

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, Przewodniczący będzie na sesji, nie sądzę, żeby były jakieś problemy.

 

Członek Komisji Wojciech Baran, czy Wiceprzewodniczący ewentualnie będą w jakiś sposób no  nie wiem, czy nadzorować czy pilnować?  dlatego pytam.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, oczywiście.

 

Członek Komisji Wojciech Baran, a druga sprawa do tej uchwały, bo to ja rozumiem, że te wnioski, które tutaj, wnioski formalne, które przedstawił  Pan Radny Szarzyński będą przegłosowane?

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, tak, tylko ja się odnoszę jeszcze do pytań kolejnych i przejdziemy do głosowania propozycji zmian,  z tym, że nie wiem czy zrobimy to blokiem, ale to przejdziemy później. Ja proponuje najpierw jeszcze porozmawiać w temacie właśnie tej uchwały.

 

Członek Komisji Wojciech Baran, ja chciałbym tylko jeszcze dodać, że no w mojej ocenie, no uchwałę zasadniczo omówiliśmy na sesji w czerwcu bodajże, zasadniczo w mojej ocenie nie ma takich wad prawnych, które mogłyby skutkować unieważnieniem, nie mniej jednak takie pytanie, taka decyzja została podjęta. Chciałem  tylko powiedzieć, że to, że Zarząd Powiatu w pewnych głosowaniach nie dysponuje większością to nie oznacza wadliwości prawnej  przez Radę Powiatu Uchwały. Rada Powiatu ma kompetencję, żeby pewne rzeczy podejmować w uchwale, skoro taka była większość, to nie jest to wada prawna, nie powinno to tutaj w mojej ocenie unieważnienia takiej uchwały. Dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, dziękuje bardzo Radnemu, czy ktoś z Pań, Panów Radnych jeszcze chce zabrać głos? Przechodzimy w takim razie do przedstawionych poprawek, czy będziemy głosować je blokiem? Jest taka zgoda? Przeczytane zostały przez inicjatora, tak. Praktycznie one uzupełniają zapis i dobrze tu kolega podpowiada pod względem legislacyjnym niejako, czyli rozumiem, że przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad zmianami, nie wiem czy jako całość czy kolego Wiesiu prosiłbym ewentualnie.

 

Członek Komisji Wiesław Gałązka, myślę, że to co zostało zaprezentowane, uzupełnieniem więc my pochodzącym z dokumentów, no to jest sprawa  uprawnień itd., więc myślę, że  tak.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, czy blokiem możemy głosować, tak? nie ma problemów tutaj, dobrze dziękuję, w takim razie kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem tych uzupełnień do proponowanej uchwały przedstawionych przez Radnego Szarzyńskiego, proszę o podniesienie dłoni. W wyniku głosowania 11 głosami za, przy 2 wstrzymujących i 1 osobie przeciw (2 osoby nie brały udziału w głosowaniu) przyjęto uzupełnienia do proponowanej uchwały i wprowadzono projekt na sesję.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński, Panowie Przewodniczący!

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, proszę uprzejmie.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Mirosław Leszczyński, dlatego byłem  przeciwny, swój  głos z tego względu, że dobrze tak jak kolega Zowczak dostałem oświadczenie, przeczytałem, jeżeli chodzi o ostatnie  sprawy lustracyjne, wszystkie zostały przeczytane, ja się z tym nie zapoznałem, dlatego głos przeciwny. No przecież koledzy, koleżanki i koledzy Radni, mamy maile, mamy  telefony, umiemy się porozumieć, to co otrzymałem z Biura Rady zawsze jak otrzymuje materiały  to się zapoznaję, czytam  wszystko i np. kolega Przemek Zowczak dał oświadczenie, ja na szybko sobie przeczytałem, przeanalizowałem, super. Od kolegi Szarzyńskiego rzucone, powiedziane kilka słów. Ja powiem otwarcie z tego, na tą chwilę nie zapoznałem się, dokładnie nie wiem o co chodzi, dlatego jestem przeciwny.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, rozumiem,  proszę.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szarzyński, Wysoka Rado w kwestii formalnej, nie są to zmiany takie, które by powodowały znaczenie przedmiotu skargi, są to natomiast uzupełnienia, gdzie w projekcie tej skargi Państwo mieli wykropkowane miejsca i te wykropkowane miejsca po prostu zostały uzupełnione,  oczywiście uchwałami, które Wysoka Rada podjęła w marcu tego roku, jak również w roku 2012 jeśli chodzi o statut SP ZOZ- u w Mogilnie i to są właśnie te uzupełnienia miejsc wykropkowanych. Dziękuje bardzo.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, dziękuję Radnemu Szarzyńskiemu, proszę Radny Baran.

 

Członek Komisji Wojciech Baran, dziękuję, chciałem tylko dopowiedzieć, że radni wnioskodawcy nie mogą korzystać z obsługi kancelaryjnej, tak jak Zarząd Powiatu czy Przewodniczący Rady więc radzą sobie jak potrafią i niech mi tak jak tutaj radny Szarzyński mówił, poprawki zostały zgłoszone, odczytane, zaprezentowane, tak jak w każdej innej uchwale, tak? Jest taka możliwość żeby zgłosić poprawki również, myślę, że tutaj zasadniczo, w ogóle to nie zmienia treści ani uchwały ani skargi czyli przedmiotu. Tu nie ma takiego problemu. Myślę, że gdybyśmy mogli skorzystać z obsługi, którą dysponuje Starostwo Powiatowe, byłoby to pewnie jeszcze lepiej przygotowane. Niestety tak  nie było. Wnioskodawca miał prawo wnieść pewne poprawki, jest wnioskodawcą. W każdym bądź razie, nie poprawki, tylko uzupełnienia, zostały przyjęte przez Radę Powiatu, proszę Panie Starosto.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak, czy Radni zgłosili się do obsługi prawnej w ramach zapewnienia zadań jako radnych? do  biura rady proszę czy zgłosiliście się  z tym?

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, proszę Radny Baran.

 

Członek Komisji Wojciech Baran,  Panie Przewodniczący, nie mówiłem o obsłudze prawnej, tylko o obsłudze kancelaryjnej, technicznej, po prostu, nie o tym, jako wnioskodawcy to nie mamy takich możliwości skorzystać z tego Sekretariatu czy Biura Obsługi Rady. To tak,  żeby taką propozycję czy tutaj projekt uchwały, poprawki,  ale myślę, że  to nie zmienia sensu uchwały. To nie jest to samo jeżeli radni dostają uchwałę bez uzasadnienia, nagle jest doklejane uzasadnienie to ja rozumiem, że wtedy mogą być wątpliwości. Tutaj zasadniczo wszystkie elementy uchwały są zawarte więc myślę, że tak jak  każdej innej, poprawki. Zresztą pamiętam dobrze jak była procedowana uchwała w sprawie ciszy na jeziorze Wiecanowskim i bodajże Chwałowskim i Wienieckim i również w trakcie sesji jeszcze czy w trakcie komisji różne poprawki zgłaszane i dodawane po prostu w trakcie już trwania sesji. Także nie ma żadnego    procedowania nad tą uchwałą.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, ja rozumiem w formie zapytania się Starosty tylko w pewnym kontekście prawnym, ale z tym że radni nie mieli za dużo czasu żeby wnieść sprawę skargi i tutaj ta procedura była przyśpieszona i nie można wszystkiego wymagać od razu nie mając pełnego zaplecza. Proponowane zmiany zostały przyjęte. Przechodzimy do samej uchwały o zapoznaniu się, chciałem tu wszystkie komisje osobno muszą nad tym, nad przyjęciem jej pod obrady głosować. W kolejności proszę komisję.

 

W wyniku głosowania Komisji Wspólnych projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty pod obrady Rady Powiatu

Komisja Edukacji Kultury i Zdrowia: 4 członków Komisji głosowało za wprowadzeniem projektu uchwały na sesję nadzwyczajną, przy 2 głosach przeciw, przy  0  wstrzymujących się.

Komisja Gospodarki i Finansów: za opowiedziało się 2 członków, przy 2 przeciw 0 wstrzymujących się,

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu opowiedziało się 5 członków, 1 była przeciwna  i  1 osoba się wstrzymała,

Komisja Rewizyjna: za przyjęciem projektu uchwały na sesję głosowało 2 członków, 1  był przeciw   i  1 wstrzymał się.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, dziękuję bardzo Komisjom.

 

Ad.4.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, czy w temacie  informacji  o Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej będziemy teraz omawiać, czy robimy przerwę i na sesji, tzn. na sesji,  tak? czyli przeszliśmy ten temat.

 

Ad.5 i 6

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko, uważam  posiedzenie Komisji za zakończone, zamykam obrady Komisji.  W wolnych głosach ktoś chce zabrać głos? Nie ma. Dziękuję.

Przewodniczący   Komisji   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  posiedzenie.   

 

 

          PrzewodniczącyKomisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia

 

     Krzysztof Mleczko

 

 

                                                                                                         

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-09-12 12:25:33
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-12-02 09:16:27
Ostatnia zmiana:2014-12-02 09:17:05
Ilość wyświetleń:236
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij